is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verfwarenfabricage. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg), Schiedam (B).

Loodwitfabricage. Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Lijmfabricage. Normaal-gunstig. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Lijm- en beenzwartfabricage. Geregeld werk. Geen vraag, weinig aanbod. G. w.

Utrecht ("Vg).

Oliefabriek. Slapte. Meer aanbod dan vraag (losse werkkrachten). G. w.

Delft (Vg).

Olieslagerijen. Alfen, Delft en Dordrecht rapporteerden drukte als gevolg van de droogte, waardoor er weinig gras is en er veel koeken aan het vee bijgevoederd worden. Leeuwarden bleef echter van slapte spreken. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), Leeuwarden (K).

Waterstof- en zuurstofgasfabriek. Drukte. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Schiedam (Vg).

Zeepfabrieken. Bevredigend (te Nijmegen eindigde de slapte). Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg), Nijmegen (Vg).

Zwavelzuurfabricage. Drukte. In de laatste helft van de maand stond echter een deel van de fabriek stil, in verband met de jaarlijksche reparatie van de ovens; een deel van de ovenwerkers verdienden hierdoor minder. Geen vraag en aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

VI. Hout-, kurk- en stroobewerking, snij- en draaiwerk.

(Bois, liège, paille.)

Houtdraaierij. Er was over het algemeen geregeld, hoewel niet druk werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken. Te Groningen trad eenige slapte in, doch overal elders bleef de toestand bevredigend. Drukte heerschte er te Delft, te Dordrecht in stoomtimmerfabrieken (overwerk) en de houtbereiding en te Hilversum (meer personeel).

Het bedrijf te Leeuwarden verkeerde nog onder abnormale omstandigheden wegens de werkstaking onder de timmergezellen.

Alleen te Enschede overtrof het aanbod de vraag. Overigens waren beide gelijk. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Bussum (Hilv. B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (KJ!1), Botterdam (Mh), Schiedam (B).

Meubelmakers. Er werd slapte geconstateerd te Breda (in één werkplaats werd de arbeidsdag met 4 uur verkort), Dordrecht, Leiden en Zutfen, terwijl er slechts matig werk was te Den Helder, Kampen en te Rotterdam bij meubelmakers. Overal elders was de hoeveelheid werk nog bevredigend, terwijl nog eenige drukte werd waargenomen in het tafelmakersvak te Rotterdam.

Alleen in het meubelmakersbedrijf te Rotterdam overtrof het aanbod de vraag. Overigens waren beide gelijk. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leiden (B), Middelburg (Bb), Nijmegen (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B), Sittard (KF), Zutfen (B).

Beeldhouwers. Te Dordrecht, Rotterdam en Leiden heerschte slapte, maar in de overige plaatsen was redelijk werk.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Amsterdam en Rotterdam, waar meer aanbod was. Te Amsterdam heerschte nog steeds werkloosheid (wellicht meer dan in Augustus).

Amsterdam (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Kistenmakers. Te Gouda drukte (verzending van kaas), in de overige plaatsen geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Eindhoven (Bb), Gouda (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).