is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174, Overijssel met 160, Limburg met 109, Utrecht met 98, Noord-Brabant met 62, Drenthe met 52, Friesland met 48, Groningen met 22 en Zeeland met 15.

Het aantal in den loop der maand nieuw afgegeven staangeldboekjes bedroeg 222 (96 in Augustus 1911). Hiervan stonden 136 ten name van arbeiders, werkzaam in de nijverheid (90 in Noord-Holland, 22 in Overijssel, 11 in Utrecht, 5 in Gelderland, 3 in Drenthe, 3 in Zuid-Holland, 1 in Noord-Brabant en 1 in Zeeland) en 86 ten name van arbeiders, werkzaam in den handel (60 in Zuid-Holland, 25 in Noord-Holland en 1 in Groningen).

Scheepvaartverkeer. Nieuwe Rotterdamsche Waterweg. — September 1911. Ingeklaard werden 893 schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend), metende 2 977 354 M3., tegen 953 schepen, metende 3 129 744 M3., in September 1910. In September 1911 derhalve 60 schepen en 152 390 M3. minder dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Uitgeklaard werden 958 schepen, metende 3 161 003 M3., tegen 948 schepen met 3 053 962 M3. inhoud in September 1910. In September 1911 derhalve 10 schepen en 107 041 M3. meer dan in September 1910.

Zeeschepen te Amsterdam. — September 1911. Ingeklaard werden 201 zeeschepen, metende 859 532 M3., tegen 212 schepen met een inhoud van 1 066 169 M3. in September 1910. In eerstgenoemde maand derhalve 11 schepen en 206 637 M3. minder dan in laatstgenoemde.

Uitgeklaard werden 208 schepen, metende 895 515 M3., tegen 200 schepen, metende 901 461 M3., in September 1910. In September 1911 derhalve 8 schepen meer doch 5 946 M3. minder dan in dezelfde maand van het vorige^jaar.

Spoorwegen. ') Mei 1911. Door de Maatschappij tot Expl. van Staatsspoorwegen werden in totaal 593 957 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, bedroeg 407 836. Het vervoer van reizigers, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis naar het buitenland, bedroeg 34 008 en van een retourbiljet 13 891. Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden bedroeg 37 782. Door de S. S. werden in totaal 781001 tonnen goederen vervoerd (waarvan 295 708 tonnen steenkolen, briketten en cokes).

Door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij werden in totaal 760 984 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, beliep 511 824. In verkeer met vreemde spoorwegen werden 83 445 plaatsbewijzen enkele reis uitgegeven, terwijl het aantal verstrekte retourbiljetten 13 854 bedroeg. Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden beliep 14 477. In het geheel werden 359 217 tonnen goederen vervoerd, waarvan 145 640 tonnen steenkolen, briketten en cokes

Het aantal reizigers, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis, door de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij vervoerd, beliep 161 213 (waarvan 33 naar het buitenland), dat van reizigers, voorzien van retourbiljetten 79 470 (waarvan 16 naar het buitenland). Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden beliep 3 285. In totaal werden 49 851 tonnen goederen vervoerd, waarvan 5 480 tonnen steenkolen, briketten en cokes.

Door de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij werden in totaal 9 223 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, bedroeg 1 439. Het vervoer van reizigers, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis naar het buitenland, bedroeg 2 214 en dat van reizigers, voorzien van retourbiljetten, 227. Het aantal afgegeven weekkaarten voor werklieden bedroeg 364. Door deze maatschappij werden in totaal 47 311 tonnen goederen vervoerd, waarvan 9 835 tonnen steenkolen.

Bij de vier vorengenoemde maatschappijen bedroegen de totale ontvangsten resp. f 2 808 153,04=, f 2 200 280,50, f 203 142,60 en f 96 421,10. De ontvangst per dagkilometer sedert 1 Januari bedroeg resp. f 48,85, f 46,94, f 44,19 en f 29,89.

Het gemiddeld aantal kilometers in exploitatie van 1 Januari af bedroeg bij de S.S. en N. C. S. resp. 1 820 en 148, terwijl door de H. S. M. en N. B. D. S. opgegeven werd, dat het aantal geëxploiteerde kilometers in Mei resp. 1 477 en 93 bedroeg.

i) Tengevolge van de op 1 Januari 1911 ingevoerde nieuwe personentarieven is vergelijking met de opgaven over vroegere perioden niet mogelijk.