is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2345678 9 10 11 I 12 18 | 14 15

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewer-

kersbond (afd. Delft)*) 64 1,— 1,— 1,— 6,— 7,— 7,— 6,- 7,- 7,- 4,20 4,20 3,50 3,50

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (afd.

Delft) 41 1,— 0,75 0,50 4,75 3,75 2,25 4,7 5,- 4,5 1,69 2,25 5 1,01 2,02 ■

Chr. Nat. Werkmansbond (afd Delft). 64 0,25 0 0 1,25 00 5,- 0 0 0000

Dordrecht.7)

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Dordrecht) 45 0,75 0,75 0,50 4,50 4,50 3,— 6,- 6,- 6,- 3,— 4,— 1,— 2 —

Dordrechtsche Schildersgezellenver-

eeniging 56 1,25 0 0 5,75 0 0 4,6 0 0 0 0 0 0

's-Gravenhage.8)

„De Voorzorg" (bouwvakarbeiders) . 1]2 12,25 12,25 12,25 47,50 47,50 47,50 , 3,9 3,9 3,9 14,25 1,165 14,25 1,165 's-Gravenh. Werkloozenkas (bouwvakarbeiders) 133 6,— 5,25 5,25 26,25 18,— 18,— 4,4 3,4 3,4 5,40 1,03 5,40 1,03

„Door Patrimonium Sterk" .... 53 4,— 3,50 3,50 15,50 9,75 9,75 3,9 2,8 2,8 4,875 1,395 3,— 0,855

Groningen. 9)

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Groningen) **) 156 0,50 0,50 0,50 3,50 3,50 3,— 7,- 7,- 6,- 2,— 4,— 1,50 3,-

Alg. Ned. Bond van Handels- en

Kantoorbedienden (afd. Groningen). 49 0,75 0,75 0,75 4,50 4,50 4,50 6,- 6,- 6,- 2,25 3,— 1,125 1,50 Meubelmakersgezellenvereeniging

„Eendracht" 49 0,25 0,25 0,25; 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- 0,75 3,— 0,375 1,50

Haarlem.10)

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Haarlem) 101 4,50 0,50 0,50 16,25 1,75 1,75 3,6 3,5 3,5 0,87 5 1,75 0,44 0,875

Chr. Vereeniging tot bestrijding der

werkloosheid 105 1,25 1,25 1,25 5,75 5,75 5,75 4,6 4,6 4,6 i 2,50 2,— 1,875 1,50

Hilversum. ")

Nederl. R.-K. Timmerliedenbond (afd.

Hilversum) 58 1,— 0 0 1,25 00 ],2 0 0 0000

R.-K. Kalk- en Steenbewerkersveree- -

niging „St. Marinus" 48 3,— 2,50 2,50| 13,25 10,75 10,75; 4,4 4,3 4,3 5,375 2,15 3,226 1,29

Timmerliedenvereeniging „Door Bendracht Verbetering" 72 2,50 0 0 J 15,— 00 6,- 0 0 0000

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (afd. j

Hilversum) 42 0,50 0,50 0 i 1,— 1,— 0 2,- 2,- 0 0,70 1,40 0 0

Textielarbeidersgilde „St. Maria" . . 67 4,— 1,75 1,75 21,— 10,50 10,50 5,2 6,- 6,- j 6,30 3,60 3,78 2,16

Leeuwarden 12)

Chr. Schildersgezellenvereen. „Bewust

Streven" 20 0,25 0 0 1,50 00 6,- 0 0 0 000

Nederl. Schildersgezellenbond (afd.

Leeuwarden") _ . . \ 401 2,—i 0 l 0 12,— 00 6,- 0 0 0000

SUuv.uW>Ys\eïw.\v\s'\»¥, ,,Y.r.\\sy!,e/.WV- \ \ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \'\ \

\ V, X V Cs \ —V <\ X V Cs \ Cs \ C\ Cx V cx \ ex

Le/den,3)' ( i t Ti i i f ( ( Tl I

Timmerliedenvereen. „Vooruit". . . 109 0,25' 0,25/ 0,25 1,50 0,75 0,75 6,- 3,- 3,- 0,375 1,50 0,19 0,75 Alg. Ned. Typografenbond (afd. Lei- I

den) 72 2,25 2,25 2,25 13,50 13,50 13,50 6,- 6,- 6,- 9,— 4,— 6,75 3,—

R.-K. Volksbond (afd. Leiden) ... 78 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- 0,75 3,— 0,375 1,50

Middelburg 14)

Nederl. Schildersgezellenbond (afd.

Middelburg) 35 2,— 0 0 10,— 00 5,- 0 0 0 0 0 0

Nijmegen.15)

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond

(afd. Nijmegen) 60 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- 1,125 4,50 0,75 3,—■

R.-K. Timmerliedenvereeniging „St.

Jozeph" 124 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- 0,75 3,- 0,75 3,—

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Nijmegen) 123 1,— 1,— | 0,75 6,— 6,— 4,50 6,- 6,- 6,- 4,25 4,25 2,25 3,—

R.-K. Tabaksbewerkersvereeniging

„St. Augustinus" 27 0,25 0,25 0 0,50 0,50 0 2,- 2,- 0 0,35 1,40 0 0

Afd. Kalk- en Steenbewerkers van den

Chr. Nat. Werkmansbond. ... 11 0,75 0,75 0,75 3,25 3,25 3,25 4,3 4,3 4,3 1,08 1,44 1,08 1,44

Rotterdam.16)

'

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Rotterdam) 517 6,50 4,—i 2,— 36,25 21,25 10,50 5,6 5,3 5,2 14,875 3,72 5,25 2,625

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam) 274 13,50 2,75 2,25 67,50 15,25 12,- 5,- 5,5 4,4 7,625 2,77' 6,— 2,665

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (afd.

Rotterdam) 83 2,25 2,—' 0,25 5,75 5,50 0,25 2,5 2,7 1,- 3,65 1,825 0,125 0,50

R.-K. Oud-Weezenbond 45 1,— 0,75 0,75 6,— 4,50 4,— 6,- 6,- 5,3 2,70 3,60 2,- 2,67

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbe-

werkersbond (afd. Rotterdam) . . 190 0,75 0,50 0 4,25 3,— 0 5,7 6,- 0 1,50 3,— 0 0 Alg. Ned. Typografenbond (afd. Rotterdam) 254 5,50 5,50 2,— 33,— 33,— 11,— 6,- 6,- 5,5 23,00 4,275 5,50 2,75

Vereeniging tot verzekering bij werkloosheid 371 0,75 0,50 0,50 4,50 3,— 2,50 6,- 6,- 5,- 2,25 4,50 1,25 2,50

Centrale Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Rotterdam) 65 2,50 0,50 0 9,50 1,— 0 3,8 2,- 0 0,50 1,— 0 0

Tilburg. ,7)

R.-K. Textielarbeidersvereeniging

„St. Severus" ........ 700 0,25 0,25' 0,25 1,— 1,— 1,— 4,- 4,- j 4,- 0,57 2,28 0,43 1,72

R.-K. Metaalbewerkersgilde „St.

Eligius" 53 1,— 1,— 1,— 6,— 6,— 6,- 6,- 6,- 6,- 4,50 4,50 2,70 2,70

Utrecht.I8)

N ederl. Schildersgezellenbond (afd.

Utrecht) 80 3,50 0 0 21,— 00 6,- 0 0 0000

Utrechtsche Prot. Christ. Schilders-

gezellenvereeniging 55 1,25 0 1 0 6,75 0 0 '5,4 0 0 0 0 0 0