is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Werkloosheid in alle organisaties welke uitkeering verstrekken in geval van werkloosheid.

(Chómage dans toutes les organisations qui donnent des indemnités en cas de chómage.)

Opgaven van de vakorganisaties en van de JRenseignements des syndicats ouvriers et des fonds

gemeentelijke werkloozenfondsen. communaux de chómage.

BEROEPSGROEPEN. *

(Groupes des professions.)

Aantal organisaties (Syndicats

Aantal verzekerde leden. (Membres assurés.)

op 1 September !

1911.

%u Ier sept. 1911.)

bemiddelde van 1 Sept. en 1 Oct.

(.Moyenne du 1 sept. et 1 oct.) |

Aantal verzekerde leden, die werkloos waren.' (Chömeurs.)

Aantal werkloozen op 100 verzekerde leden. (Chömeurs en pourcent.)

j Aantal werklooze leden, die uitkeering van i hun vereeniging ontvingen.

(Chömeurs, indemnisés par leurs syndicats.)

Aantal dagen Aantal dagen werkloosheid werkloosheid

J J jours] p. chömeur

der in kolom 4 genoemde

werkloozen. des chömeurs de la col. 4.)

(der in kol. 6 genoemde werkloozen) waarover uit keering werd verstrekt. des chömeurs de la col. 6.)

der in kolom 4 genoemde

werkloozen. des chömeurs de la col. 4.)

(der in kol. 6 genoemde werkloozen) waarover uit keering werd verstrekt. des chömeurs de la col. 6.)

Zondagen niet medegeteld. (Non-compris les dimanches.)

Bedrag der gedane uitkeering uit de kas

der vereeniging, in guldens.

(Montant des indemnités, en florins.)

Bedrag der gedane uitkeering per werk- i looze, in guldens.

\ (Montant des indemnités par chömeur, en

\ florins ^

Gemiddelde der vier weken,'loopende van 4—30 September 1911. (Moyenne des quatre semaines, du 4—30 septembre 1911.)

1 23456 7 89 10 11 12

1. Fabricage van aardewerk,

glas, kalk en steenen. . 10 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Tilburg i 4000 0 0 0 0 0 0

2. Bewerking van diamant

enz 3 ') 9 732 309,— 3,2 4,75 1854,— 28,50 6,- 6,- 27,— 5,685

3. Boek- en steendrukkerij,

photographie, enz. 2). . 101 5 662 74,50 1,3 42,25 440,50 250,— 5,9 5,9 185,11 4,38

Typografen 2) . . . . 88 4 984 61,75 1,2 37,50 365,50 221,50 5,9 5,9 164,92 4,40

Overige beroepen. ... 13 678 12,75 1,9 4,75 75,— 28,50 5,9 6,- 20,19 4,25

Totaal Amsterdam .... 6 1 685 42,75 2,5 20,— 252,— 118,— 5,9 5,9 81,19 4,00

Typografen ; 4 1 304 35,75 2,7 \ 17,25 211,50 101,50 5,9 5,9 71,50 4,US

Overige beroepen. ... 2 381 7,— 1,8 2,75 40,50 16,50 3,8 6,- 9,69 3,525

Totaal 's-öravenhage ... 6 G83 5,50 0,8 2,50 33,— 15,— 6,- 6,- 14,— 5,60

Typografen 4 623 3,50 0,6 | 1,50 21 — 9,— 6,- 6,- 9,50 6,33s

Overige beroepen. ... 2 60 2,— 3,3 1,— 12,— 6,— 6,- 6,- 4,50 4,50

Totaal 11 otterdam .... 5 576 7,— 1,2 6,25 41,25 36,75 5,9 5,9 27,25 4,3ö

Typografen 3 527 7,— 1,3 6,25 41,25 36,75 5,9 5,9 27,25 4,36

Overige beroepen. ... 2 49 0 O 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Utrecht 4 427 0,75 0,2 0 4,50 0 6,- 0 0 0

Typografen 3 398 0 0 0 0 0 OOO 0

Overige beroepen. ... 1 29 0,75 0 0 4,50 O 6,~ O O 0

Totaal Arnhem 3 200 2,25 1,1 2,— 11,— 10,75 4,9 5,4 7,17 3,58'

Typografen 2 172 2,25 1,3 2,— 11,— 10,75 4,9 5,4 7,17 3,58

Óverige beroepen. ... 1 28 O 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Groningen (Typogr.) . 1 156 0,50 0,3 0,50 3,50 3,50 7,- 7,- 2,— 4,"

Totaal Haarlem 3 220 5,50 2,5 2,25 , 32,50 13,50 5,9 6,- 11,50 5,ll

Typografen 1 134 4,50 3,3 2,25 26,50 13,50 5,9 6,- 11,50 5,11

Overige beroepen. ... 2 86 1,— 1,2 0 6,— 0 6,- 0 0 0

* Zie de volledige lijst der beroepsgroepen op bladz. CCCLXXXV.

') Te Amsterdam gevestigd. De opgaven dezer organisaties hebben alleen betrekking op de werkloozen, gedurende de geheele week zonder werk waren.

2) W. o. 42 verspreide leden van den Alg. Ned. Typografenbond.