is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 1 | 5 6 '| 7 8 9 j 10 | 11. 12

*1, 12, 18. Bewerking Tan metalen, vervaardiging van stoom- en andere

werktuigen, scheepsbouw1) 65 4 651 32,25 0,7 12,50 188, 67,— 5,7 5,4 46,96 3,75-'

Machinisten en stokers. . 5 426 0 0 0 ! 0 0 0 0 O 0

Metaalbewerkers *) . 56 3 904 32/25 0,8 12,50 183, 67,- - 5,7 5,4 46,96 3,75

Overige beroepen. ... 10 321 0 0 0 0 OOOO O

Totaal Amsterdam (metaalbew.). 3 888 13,50 1,5 j 2, 79,25 10,25 5,9 5,1 6,57' 3,285

Totaal 's-Gravenhage ... 3 122 5,- 4,1 2,25 27,75 11,25 5,5 5,- 7,87» 3,50

Metaalbewerkers. ... 2 119 5,— 4,2 2,25 \ 27,75 11,25 5,5 ■>,- , / 3,50

Overige beroepen. . . . 1 3 0 0 0,0 0 0 0

Totaal Rotterdam .... 7 1 023 7,25 0,7 4,50 40,75 24,25 j 5,6 j 5,4 17,125 3,805

Machinisten en stokers. .3 44 0 0 0 0 0 0 | 0 O

Metaalbewerkers. ... 4 739 7,25 1,- 4,50 40,75 24,25 5,6 5,4 17,12 3,80

Overige beroepen. ... 3 240 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Utrecht 4 190 0,50 0,3 0,50 2,25 2,25 4,5 4,5 2,16 4,32

Metaalbewerkers. ... 3 169 0,50 0,3 \ 0,50 2,25 2,25 4,5 4,5 2,1b 4,32

Overige beroepen. 1 21 0 0,0 0 0 0 0

totaal Arnhem (metaalbew.). 2 61 1,75 2,9 1,75 10,— 10,— 5,7 5,/ 6>G2 3JS

» Groningen 1 15 0 0,0 0 0 00 0 0

Totaal Haarlem (metaalbe- .

werkers) 2 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Leiden (metaalbew.) . 2 42 1,— 2,4 0 6,— 0 6,- 0 P,as ''

» Nijmegen (metaalbew2 82 0,25 0,3 0,25 1,50 1,50 6,- 6,- ,

Totaal Tilburg 8 j 62 1,- 1,6 1,- 6, 6,- 6,- 6,- 4,50 4,50

Metaalbewerkers. ... 1 53 1,— 1,9 1,— 66,— 6,- 6,- 450 ■ 450

Overige beroepen 1 9 0 0 0 0 0 0 0 O

H. Papier 1 1000 0 0 0 0 0 0

'5. Textielnijverheid . . 9 1138 4,75 0,4 2,50 24,75 14,25 5,2 5,7 8,12 3,25

Totaal Tilburg 4 771 0,75 0,1 0,75 3,75 3,75 5,- 5,- 1,82 2,42 »

*6. Fabricage van gas en ..

electriciteit 2 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. liereiding van voedings-

en genotmiddelen. . . 98 5 949 85,75 1,4 36,75 460,25 173,— 5,4 4,7 ' 2,69°

Bakkers 5 70 O 0 0 0 0 0 0 0 0

Drankindustrie (werkl.i.d.) 2 407 0 0 0 0 0 0 0

Sigarenm. en tabaksbew. . 92 5 288 83,50 1,6 35,—- 446,75 162,50 5,3 4,6 ,

Slagers 1 182 2,25 1,2 1,75 \ 13,50 10,50 6,- 6,- 5,25 3 —

Overige beroepen. 1 2 0 0 0 0 0 0 0

totaal Amsterdam .... 6 1 637 62,75 3,8 17,25 J 359,75 93, 5,4 o,4 46,50 2,69

Bakkers 1 58 0 0 0 0 0 0 0

Drankindustrie (werkl.i.d.). 1 405 0 0 0 0 0 0 0 ,, .. f, 5

Sigarenm. en tabaksbew. . 4 1 174 62,75 5,3 17,25 359,75 93, ■ 5,4 5,4 ,

totaal 's-Gravenhage. . . 2 110 1,75 1,6 1,75 8,75 8,75 5,- 5,- 6,12 3,50

Bakkers ...... 1 \ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _

Sigarenm. en tabaksbew. . 1 109 1,75 1,6 1,75 8,75 8,/5 o,- £>,- j >

Totaal Rotterdam .... 2 372 3,- 0,8 2,25 17,75 13,50 5,9 6,- j 6,75 3,-

Sigarenm. en tabaksbew. . 1 190 0,75 0,4 0,50 4,25 3, o, , > >

Slagers 1 182 2,25 1,2 1,75 13,50 10,50 6,- 6,- | 5,2o 3,-

^■otaal Utrecht (Sigarenm. en , cr. „ „ I a

tabaksbew.) ...... 3 279 0,25 0,1 0,25 1,50 1,50 6,- 6,- ; 1,- 4,-

J'0taal Arnhem (Sigarenm. en ' , . , om

tabaksbew.) ...... 1 57 0,25 0,4 0,25 1,- 1,- 4,- 4,- || 0,70 2,80

') W.o. 3 verspreide leden van den Chr. Metaalbewerkersbond in Nederland.