is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]_ | 2 3 i 5 j 6 | 7 8 1 9 j 10 "li is '

Totaal Groningen (Sigarenm.

en tabaksbew.) 2 29 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 | N

Totaal Haarlem (Sigarenm. en

tabaksbew.) 2 55 0,50 0,9 0,50 0,50 0,50 1,- 1,- 3,50 7,_ I

Totaal Leiden (Sigarenm. en

T„S"HlLg„„««»,: 1 43 0 0 o 0 0 0 0 0 „ ft"

en tabaksbew.) 2 96 0,25 0,3 0,25 0,50 0,50 2,- 2,- 0,35 1,40 fjJ

T°taaiSUrg ? 71 f5 V ! 4'50 6'25 4>50 ™ 1- 3,15 0,70 ft

Bakkers ••••■• 1 o 0 0 0 0 0 0 0 \ 0 0

Sigarenm en tabaksbew. . 2 70 4,73 6,8 4,50 6,25 4,50 1,3 1,- : 3,15 0 70

Overige beroepen. ... ! 2 0 0 0.0 O 0 0 0 0

18. Landbouwbedrijven. . 5 14 00 0 0 O 00 0 0

Totaal 's-Gravenhage ... 1 10 0 0 0 0 0 0 0 O n

» Leiden 1 3 0 0 0 j 0 0 0 0 0 0 I J]

19. Visscherfl en jacht . . 2 '285 0 0 0 O 0 0 0 0 0 {j

20. Warenhandel')- ... 10 236 1,- 0,4 1,— 6,- 6,— 6,- 6,- 9,- 9,- ^

Totaal Amsterdam .... 1 83 0 0 0 0 0 0 0 I O 0 Ti

* ^Gravenhage ... 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Rotterdam .... 2 21 0 0 0 ; 0 0 0 0 0 0

8 S e<5ht 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ha«lem ] 24 1,- 4,2 1,-, 6,- 6,- 6,- 6,- 9- 9-

* Lelden 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 Ó

21. Verkeerswezen ... 9 243 0,25 0,1 0 1,25 0 5,- 0 0 0

Totaal Amsterdam . . . . i 135 q,25 0,2 0 1 25 0 5 - 0 0 0

» s-Gravenhage . . . 1(1 0 0,0 0 ' 0 Ó 0 0 0

* Rotterdam .... 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 TlIburS | 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Verzekeringswezen • [ 2 2000 0 0 00 0 0

Totaal Tilburg 1 10 0 0 0 0 0 010 0

24. Yrqe beroepen') . . 46 2 710 45,75 1,7 10,25 274,50 56,50 6,- 5,5 j 41,42* 4,04

Totaal Amsterdam . . . 2 1 024 25,25 2,5 0,75 151,50 35,75 6,- , 5,3 29 20, 4 32*

* ^trarhage • • • 2 79 3'50 3>2 °>50 14,75 2,- 5 9 4- 1 1 _ 2 » Rotterdam .... 2 94 5,- 5,3 ! 0,50 30 - 3 - 6 - 6- I 2 97» 595

* Vtrehcht 3 105 2,- 1,9 | 0 12 - 0 6 - 0 1 0 0

J> ^rn,lem 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0

» Groningen .... 2 56 0,75 1,3 , 0,75 4,50 4,50 6,- 6,- 2 25 3 -

* ^aa,rlem 2 11 0 0 0 0 0 0 0 Ö 0

* ^den 2 77 0 0 j 0 0 0 0 0 0 0

» Nijmegen 1 65 00 0 0 0 0 0 0 0

28. Losse werklieden . . g 125 0,50 0,4 0 0,50 0 1,- 0 0 0

Totaal Rotterdam .... 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 n

8 Lelden 2 26 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0

Het Rijk September Wil »)502 44 954 855,25 1,9 210- 4 765.50 1 050.75 5.6 5,- 658,8(5 314

Augustus 1911 498 \44o83\ 981,—\ 2,2 214,90 5 601,4G\ 1122,30J 5,7 ' 5,2 I 733,99'° \ 3,41s

i) Waaronder 33 verspreide leden van den Ned. Bond van Boekverkoopersbedienden.

3l *.;+ ++,••(■ x . * . ? \ Nat- Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius". ) Uat dit totaaleijier kleiner is dan de som der aantallen in kolom 2 wordt verklaard door het feit d»4 verse leidene vereenjgmgen (algemeene) onder haar leden werklieden tellen, die tot verschillende beroepsgroepen behoóreii-