is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van het door de Arbeidsinspectie gehouden toezicht.

(Tableau statistiqae des visites faiies et des procès-verbaux dressés par Vlnspection du. Travail.)

September (septembre) 1911.

Opgaven van den Directeur-Generaal van den Arbeid.

Renseignements du Directeur-Général du Travail'

AMBTENAREN.

Aantal volledige

inspecties in fabrieken en Andere bezoeken aan

werkplaatsen, waarop fabrieken en werkplaatsen,

van toepassing was de waarop van toepassing was de

(Nombre d'inspections (Autres visites de fabriques

completes de soumises d fabriques soumises a

Veiligheidswet.

la loi sur la sécurité des

ouvriers.)

Veiligheidswet en Arbeidswet. la loi sur la sécurité des ouvriers et la loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

Totaal.

(Total.)

Veiligheidswet.

la loi sur la sécurité des

ouvriers.)

Veiligheidswet en Arbeidswet la loi sur la sécurité des ouvriers et la loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

geen dezer wetten.

aucune de ces lois.)

Totaal.

(Total.)

Totaal aantal bezoeken. (Nombre total des visites.) ' i

Aantal gegeven (Nombre des

voorschriften. préceptes.)

waarschuwingen. a vertissements.)

Aantal opgemaakte processenverbaal wegens overtreding

der [Nombre des procèsverbaux a cause de la

v eiligheidswet. loi sur la sécurité des ouvriers.)

Arbeidswet.

loi sur le travail.)

FONCTION- ' NAIR.ES.

9 Districtshoofden .... 20 45 1 66 32 80 3 1 116 182 \ 24—1 Chefs de district'

2 Inspecteurs der I Inspecteurs 2ffle 2e kl. en 4 adj. I classe et insp' inspecteurs. . 142 119 13 274 62 96 5 15 178 452 ' 103 — 1 adjoints.

3 Inspectrices en \ 464

3 adj. inspec- [ Inspectrices et

trices. ... — 571 213 270 2 63 215 46 j 326 596 1 179 — 1 insp. adjointes.

15 Opzichters. . 426: 278| 881 792 203 264 61 126, 654 1446 1 564 6 5 Surveillants.

8 Controleurs. . lOOi 49| 437| 586 57 134 203 579j 973 1 559 / 241 6 4 Controleurs.

Totaal. . 6881 548; 752! 1 988 356 6371 487 767| 2 247 4 235 464|l 111 12 12 Total.