is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 000, dat der plaatsingen met + 33 000. In September 1911 stonden, wat de mannen betreft, tegenover ± 345 000 aanbiedingen van werklieden _± 260 000 aanvragen door patroons en ± 209000 plaatsingen; wat de vrouwen aangaat, tegenover ± 85 000 aanbiedingen ± 92 000 aanvragen en + 55 000 plaatsingen.

(—) October 1911.') Voor zoover de cijfers van 745 arbeidsbeurzen, die over October tijdig opgaven inzonden, vergeleken kunnen worden, was het'aantal aanbiedingen van werklieden ongeveer 36000 grooter dan in October[1910; het aantal aanvragen door patroons steeg met ongeveer 27 000, dat der plaatsingen met ± 23000. In October 1911 stonden, wat de mannen betreft, tegenover ± 370000 aanbiedingen van werklieden ± 243 000 aanvragen door patroons en ± 203 000 plaatsingen ; wat de vrouwen aangaat, tegenover ± 85 000 aanbiedingen ± 74000 aanvragen en — 51000 plaatsingen.

Finland. (Finlande.) Tweede kwartaal 1911. 2) Bij 5 gemeentelijke arbeidsbeurzen boden zich gedurende het tweede kwartaal van 1911 4 722 werklieden aan (2 785 mannen en 1 937 vrouwen). Aangevraagd werden 1 505 mannen en

1 436 vrouwen, tezamen 2 941 personen, terwijl het aantal plaatsingen 2 329 (1 325 mannen en 1 004 vrouwen) bedroeg.

Groot-Britannië en Ierland. (Grande Bretagne et Irlande.) October 1911. 3) Bij 245 arbeidsbeurzen werden in October 163897 aanbiedingen van werklieden (102 327 van mannen, 36 196 van vrouwen, 14 569 van jongens en 10 805 van meisjes) en 65 687 aanvragen van patroons (34 343 naar mannen, 15 291 naar vrouwen, 10 139 naar jongens en 5 914 naar meisjes) op het „general" register ingeschreven. Het aantal plaatsingen bedroeg 48 890 (26 053 van mannen, 11 558 van vrouwen, 6 756 van jongens en 4 523 van meisjes). Op het einde der maand waren nog 85 813 personen (60 611 mannen, 15 739 vrouwen, 5 318 jongens en 4 145 meisjes) als werkzoekenden ingeschreven.

Blijkens de „casual" registers werd aan 1631 mannen en 1222 vrouwen werk verschaft van bijzonder tijdelijken aard.

Hongarije. (Hongrie.) Derde kwartaal 1911. Blijkens door welwillende tusschenkomst van het Hongaarsche Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte gegevens waren bij de arbeidsbeurs te Budapest op 1 Juli 1911 2 882 aanbiedingen van werklieden (2 659 van mannen, waaronder 31 leerlingen, en 223 van vrouwen) .van het vorige kwartaal blijven staan. In het derde kwartaal van 1911 kwamen 22 132 nieuwe aanbiedingen in (19 575 van mannen, waaronder 494 leerlingen,. en 2 557 van vrouwen, waaronder 2 leerlingen). 313 aanbiedingen werden ingetrokken (296 van mannen, waaronder 90 leerlingen, en 17 van vrouwen} en 3 415 "vervielen (2 791 van mannen en 624 van vrouwen). Van het vorige kwartaal waren 4 231 aanvragen van patroons overgebleven (4086 naar mannen, waaronder 2 211 leerlingen, en 145 naar vrouwen, waaronder 2 leerlingen). Het aantal nieuwe aanvragen bedroeg 22 482 (20087 naar mannen, waaronder 887 leerlingen, en 2 395 naar vrouwen, waaronder 3 leerlingen); ingetrokken zijn 3 342 aanvragen (3 010 naar mannen, waaronder 107 leerlingen, en 332 naar vrouwen), vervallen 1 0^0 (853 naar mannen en 177 naar vrouwen, waaronder 4 leerlingen). Het aantal plaatsingen bedroeg 17 783 (15 939 van mannen, waaronder 390 leerlingen, en 1 844 van vrouwen). Voor vast werden geplaatst 15 199 werklieden (13 759 mannen, waaronder 390 leerlingen, en 1 440 vrouwen), tijdelijk

2 584 (2 180 mannen en 404 vrouwen). Op het eind van het kwartaal bleven nog onafgehandeld 3503 aanbiedingen van werklieden (3 208 van mannen, waaronder 45 leerlingen, en 295 van vrouwen, waaronder 2 leerlingen) en 4558 aanvragen door patroons (4 371 naar mannen, waaronder 2 601 leerlingen, en 187 naar vrouwen, waaronder 1 leerling).

Noorwegen. (Non'ège.) Mei—Augustus 1911.4) Het volgende staatje geeft een overzicht van de werkzaamheid van 16 openbare arbeidsbeurzen gedurende de maanden Mei—Augustus 1911 en dezelfde maanden van 1910.

!) Reichs-Arbeitsblatt van November 1911. -) Arbetsstatistisk Tidskrift, 1911, no. 4.

3) Labour Gazette van November 1911. *) Maanedsskritt for Socialstatistik, 1911, no. 6—8