is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I, I, - ^

1 23456 7 89 10 11 12 --

Provincies :

Noord-Brabant 49 5 670 27,— 0,5 21,— 154,50 119,25 5,7 5,7 91,625 4,365

Gelderland 56 2 582 34,25 1,3 20,25 181,25 100— 5,3 4,9 51,32 * 2,53s

Zuid-Holland 135 9 935 120,50 1,2 67,25 622,75 335,50 5,2 5,- 209,56= 3,US

Noord-Holland 102 20 129 709,50 3,5 91,25 4 104— 507.25 5,8 5,5 332,56= 3,64'

Zeeland 9 275 5,75 2,1 3,25 29,25 18,25 5,1 5,6 11,07= 3,41

Utrecht 51 2130 40,75 1,9 30,75 j 238,25 171,75 5,8 5,6 90,91 2,955

friesland 22 586 14,25 2,4 1,50 | 85,25 8,75 6,- 5,8 5,20 3,46®

Overijssel 29 901 5,75 0,6 0,75 33,50 4,50 5,8 6,- 2,75 3,663

Groningen 23 906 0,75 0,1 , 0,75 4,— 4,— 5,3 5,3 2,50 3,335

Drenthe 6 106 0,25 0,2 j 0 1,50 0 6,- 0 0 0

Limburg 40 3126 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-- L . .

Steden met 50 000 inwoners of meer.

Amsterdam 33 17 695 685.— 3,9 78, j 3 871,25 439,— , 5,6 5,6 280,70 3,60

's-Gravenhage 26 2 195 57,25 2,6 35,— 290,25 164,25 5,1 4,7 105,34 3,01

Rotterdam 24 3 294 36,50 1,1 15,50 202,50 85,75 5,5 5,5 55,38 5 3,57'

Utrecht 25 1 594 27,75 1,7 21,50 159,— 122,25 5,7 5,7 64,52' 3,—

Arnhem 18 1 176 23,25 2,- 13,25 125,25 64,75 5,4 4,9 31,30 2,36

Groningen 15 811 0,75 0,1 0,75 4,— 4,— 5,3 5,3 2,50 3,335

Haarlem 13 787 10,50 1,3 6,25 55,25 35,25 5,3 5,6 33,48= 5,36

Leiden 18 938 6,75 0,7 6,75 34,— 30,25 5,- 4,5 16,92= 2,50'

Nijmegen 16 845 6,75 0,8 5,75 35,25 30,— 5,2 5,2 15,90 2,70®

Tilburg 12 1 173 4,50 0,4 4,50 22,— 22,— 4,9 4,9 13,03 2,895

Bouw= en Woningtoezicht.

(Inspection des constructions et des habitations.) October (octobre) 1911.

Opgaven van het Bouw- en Woningtoezicht. Renseignements de l'insp. des constructions et des habitations.

ONDERSCHEIDING NAAR DEN AARD YAN HET WERK.

(Nature des ouvrages.)

Gemeenten, i) (Communes.)

| A^m'" j Arnhem. I I Haarlem. | Leiden, i Utrecht.

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

W oningen. (Habitations.)

Perceelen. Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

"VYoningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen (Habitations.)

Vergund.

(Permis pendant le mois.)

Oprichten op nieuw terrein (Construction.) 43 172 16 17 106 195 38 42 20 19 173 188 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen .82 — 4 5 29 15 29 20 7 7 36 33 (Seconstruction et reconstruction partielle.)

lil uitvoering op het einde der maand.

(En exécution a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 650 — 48 62 383 617 96 118 20 19 492 496 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 291 — 13 10 105 88 84 55 7 7 255 210 Loopende bouwvergunningen op het einde der maand.

{Permissions courantes a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 699 — 106 119 604 1 014 125 126 111 101 527 550

Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 380 — 14 11 203 152 133 94 34 28 283 225

Gesloopt (Démolitions.) 10 28 29 30 19 22 12 9 2 2 7 9

Onbewoonbaar verklaard — —: — — 1 ] .— — — — — —

(Déclarés inhabitables.)

') Voor Rotterdam zie bladz. 703 van deze aflevering.