is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van het door de Arbeidsinspectie gehouden toezicht.

(Tableau statistique des visites faiies et des procès-verbaux dressés par l'Inspection da Travail.)

October (octobre) 1911.

van den Directeur-Generaal van den Arbeid.

Renseignemewts du Directeur-Général du Travail.

a^btenaren.

Aantal volledige inspecties in fabrieken en werkplaatsen, waarop van toepassing was de (Nombre d'inspections

complètes de fabriques soumises d

Veiligheidswet.

la loi sur la sécurite' des

ouvriers.)

Veiligheidswet en Arbeidswet. la loi sur la sécurite des ouvriers et la loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

Totaal.

(Total.)

Andere bezoeken aan fabrieken en werkplaatsen, waarop van toepassing was de {Autres visites de fabriques soumises d

Veiligheidswet.

la loi sur la sécurite des

ouvriers.)

Veiligheidswet en Arbeidswet. la loi sur la sécurite des ouvriers et la loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

geen dezer wetten.

aucune de ces lois.)

Totaal.

(Total.)

Totaal aantal bezoeken. (Nombre total des visites.)

Aantal gegeven (Nombre des

voorschriften. préceptes.)

waarschuwingen. avertissements.)

Aantal opgemaakte processenverbaal wegens overtreding

der (.Nombre des procèsverbaux d cause de la

Veiligheidswet. loi sur la sécurite des ouvriers.)

Arbeidswet.

loi sur le travail.)

FONCTIONNAIEES.

^ -pistrictshoof- .

den 18 42 1 61 30 58 4 — 92 153 \ 34 — — Chefs de district.

2 Inspecteurs der Inspecteurs '2me

2e kl. en 4 adi / classo et msP"

„inspecteurs. . 171 177 8 356 64 134 52 19 269 625 [ ^ 121 — 2 adjoints.

j-üspectrices en ) ^2 _ J .

3 adj. inspec- Inspectrices et

trices l' 98 216 315 - 81 299 117. 497 812 1 173 11 10 msp. adjointes.

i5 Opzichters .1 547 317 70 944 210 326 197 134: 867 1 811 527 12 10 Surveillants.

6 Controleurs. . 10l! 91 403 595 10 91 356 43l| 888 1 483 / 203 1 11 Controleurs.

Totaal. .| 838] 725 698| 2 271 314| 690 908 70l! 2 613 4 884 842 1 058 24 33 Total.