is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trof het aanbod de vraag. Daarentegen was de vraag grooter voor de fabriek van koper- en zinkwerken te Delft, de koperslagerij te Enschede en voor het grootbedrijf en de blikslagerij te Rotterdam. Werkloosheid kwam alleen voor onder koper- en blikslagers te Delft (sporadisch).

Amersfoort (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (D), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg (B), Vaals (W),') Vlissingen (M), IJsselmuiden (Kampen B).

Smederij. Seizoendrukte werd nog geconstateerd te Amersfoort (werktijd langer), Delft (overwerk), Dordrecht (overwerk), 's-Gravenhage (meer personeel), Hilversum, Bussum, Leeuwarden (eenig overwerk), Rotterdam en Tilburg. Voorts werd de toestand bevredigend genoemd te Amsterdam, Arnhem, Alfen, Breda, Enschede, Gouda, Haarlem, Den Helder en Nijmegen.

Daarentegen werd eenige slapte ondervonden te Groningen (ontslag, werktijd korter), 's-Hertogenbosch, Kampen, Leiden, Schiedam, Vlissingen en Zutfen.

Te Delft, Enschede, 's-Gravenhage en Rotterdam overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod. Overigens bestond er evenwicht; het aanbod was nergens grooter dan de vraag. G. w.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg (B), Vlissingen (M), Zutfen (B).

Ijzergieterij. De toestand was overal bevredigend. Te Hilversum heerschte nog drukte (overwerk).

Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Bergen op Zoom (KF), Breda (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (BI, Leiden (B).

XII. Vervaardiging van stoom- en andere werktuigen.

(Construction de machines a vapeur et autres instruments.)

Machinefabricage. Slapte werd slechts waargenomen in één constructiefabriek te Dordrecht, terwijl voorts te Groningen de werkzaamheden sedert de vorige maand afnamen. Overigens was er deels normaal werk (Alfen, Amsterdam, Arnhem, Enschede, Gouda, Helmond, 's-Hertogenbosch, Leiden, Schiedam), deels drukte (Breda, Delft, Dordrecht, Haarlem, Hilversum, Kampen, Leeuwarden). Overwerk werd verricht te Breda in de ketelmakerij, te Delft, Hilversum en Leeuwarden.

Vraag en aanbod waren in de meeste plaatsen gelijk. Te Delft, Enschede en vooral te Haarlem bestond evenwel gebrek aan goede werkkrachten. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (B).

Electriciens, enz. Er heerschte overal een bevredigende drukte. Te Enschede was de vraag grooter dan het aanbod. Overigens waren beide gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Leiden (B), Nijmegen (B).

Rijwielindustrie. De toestand werd normaal genoemd door Amsterdam, Arnhem, Leiden en Rotterdam (men begon in voorraad te werken), terwijl de overige verslagen seizoenslapte constateerden.

Alleen te Rotterdam overtrof het aanbod de vraag. Overigens bestond er vrijwel evenwicht.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Botterdam (Mh).

Instrumentmakers. Bevredigende drukte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Leiden (B).

Horlogemakers. Te Groningen en 's-Hertogenbosch bevredigend, maar te Dordrecht slap. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B).

Gasmeterfabriek. Druk werk; in de eerste helft der maand nog overwerk. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Zie noot 1 op blz. 758.