is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar 1910. Zooals uit vergelijking der staatjes over de jaren 1902 tot 1910 blijkt, bedraagt het aantal gemeenten, dat gelden uitgaf voor het verstrekken van voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen in deze jaren resp. 21, 25, 31, 34, 35, 37, 40, 42 en 46. In 1910 werden, behalve door de gemeenten, die in 1909 subsidie verleenden, ook door Deurne c. a., Laren, Haarlem, Lemsterland en Sittard gelden voor dit doel uitgegeven. De gemeente Giethoorn verleende in 1910 geen subsidie. De totale som der gelden bedroeg voor die jaren resp. f 9 780,91, f 14 055,90, f 25 465,89», f 51 648,27, f 49449,92, f 61 044,08, f 70 509,79, f 87 569,70 en f 100 686,16.

~1

Rechtstreeksche

GEMEENTEN. verstrekking Subsideering Totaal

(in guldens)! (in guldens). (in guldens).

Deurne c. a f 100,— — f 100,—

Hilvarenbeek — f 50,— 50,—

Schijndel — 100,— 100,—

Wijk c. a — 25,— 25,—

Arnhem — 1 520,— 1 520,—

Doesburg — 254,645 254,64®

Stad-Doetinchem — 100,— 100,—

Laren • 30,— — ! 30,—

Nijmegen — 1 200,— 1 200,—

Delft — 300,— 300,—

Dordrecht — 961,75' 961,755

Gouda — 200,— 200,—

's-Gravenhage 9 395,20 26 798,20 36193,40

Leiden — 650,-- 650,—

Rotterdam — 13 530,33 ; 13 530,33

Schoonhoven — 50,— i 50,—

Alkmaar — 300,— ] 300,—

Amsterdam — 24 657,505 24 657,505

Enkhuizen — 200,— 200,—

Haarlem — 883,27 883,27

Hoorn . • 203,77® — 203,776

Krommenie 10,72 — 10,72

Zaandam — 500,— 500,—

Middelburg — 350,— 350,—

Ylissingen — 194,15 194,15

Amersfoort — 450,— 450,—

Utrecht 7 883,87® — | 7 883,875

Dokkum ; . . . — 65,57® 65,575

Harlingen — 300,— 300,—

Leeuwarden 433,55 — j 433,55

Lemsterland — 150,— 150,—

Ooststellingwerf 278,94 — 278,94

Opsterland 685,715 136,845 822,56

Schoterland 278,90® | — ; 278,901

Smallingerland — 290,— 290,—

WeststelliDgwerf 201,69® 14,02® 215,72

Groningen 4 778,05 903,75 5 681,80

Midwolda 92,27® — 92,27®

Oude Pekela — 136,58® 136,58®

Sappemeer 454,23 — 454,23

AVarffum 21,60 — 21,60

Winschoten — 66,03 66,03

Zuidhorn — 49,96® 49,965

Assen — 300,— 300,—

Meppel — 50,— 50,—

Sittard — 100,— 100,—

Totaal 1910 (46 gemeenten) . . . 24 848,53 75 837,63 100 686,16

» 1909 (42 » ). . . 23 632,80 63 936,90 87 569,70

» 1908 (40 » )• • • 21 725,90 48 783,89 70 509,79

» 1907 (37 » ). . . 17 677,215 43 366,865 61 044,08

» 1906 (35 » ) . . . 15 865,35 33 584,57 49 449,92

» 1905 (34 » ). . . 12147,06 39 501.21 51 648,27

» 1904 (31 » ) . . . 10 014,08® 15 451,81 25 465,89®

^ 1903 (25 » ) . . . 9 444,25 4 611,65 14 055,90

o 1902 (21 » )• • • 6 412,38® 3 368,52® '9 780,91