is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 7, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er zoo goed als niet, terwijl ook aanbod ervan slechts sporadisch voorkwam. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand onderging geen verandering: de slapte hield aan. Werkloosheid heerschte er niet, want er wordt met vast personeel gewerkt.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — De seizoendrukte was voorbij. Er was gedurende deafgeloopen maand middelmatig werk. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, doch werkloosheid heerschte er niet.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In het behangersbedrijf viel vermeerdering van werkzaamheden waar te nemen. Er werden echter geen nieuwe gezellen aangenomen en de arbeidsduur was normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Zutfen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Nu de voorjaarswerkzaamheden zijn afgeloopen, ondervonden behangers slapte.

Grondwerkers, heiers, enz.

Amersfoort (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Voor aardwerkers was er veel werk (aanneming van groote werken). Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Ammerstol (K. v. A. v. h. Visschersbedrijf). — Aardwerkers. De toestand bleef gelijk aan dien in Mei. Van slapte of werkloosheid was geen sprake en vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor.

Bussum (K. v. A. v. d. Bouwbedr. te Hilversum). — Grondwerkers hadden goed werk. Geen werkloosheid en evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Heiers. De drukte hield aan, evenwel zonder bepaalde gevolgen voor de werklieden.

Aardwerkers. Ook in Juni bepaalden de werkzaamheden zich hoofdzakelijk tot werken, door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd.

Enschede (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Aardwerkers ondervonden noch slapte, noch verlevendiging. De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod. Geen werkloosheid.

Gouda (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Aardwerkers ondervonden geen slapte, doch evenmin vermeerdering van drukte. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Grondwerkers en heiers hadden het wel minder druk dan in Mei, doch over bepaalde slapte viel niet te klagen. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan in de vorige maand en overtrof de vraag. Er waren 15 a 20 werkloozen.

's-Hertogenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Grondwerkers ondervonden nog al levendigheid. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Hilversum (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Grondwerkers hadden goed werk, vooral wegens den aanleg der gemeentelijke rioleering. Geen werkloosheid en evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In het aardwerkersbedrijf hield de verlevendiging aan. Er heerschte geen slapte en evenmin werkloosheid.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Aardwerkers ondervonden door uitvoering van enkele werken verlevendiging, zoodat er geen slapte meer heerschte. Dientengevolge werden meer werklieden aangenomen. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht en werkloosheid kwam niet voor.

Vlissingen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Aardwerkers. De verlevendiging hield aan. Meer werklieden werden echter niet aangenomen en er werd niet overgewerkt. Aan een scheepswerf was het druk, doch ook daar had de drukte geen overwerk ten gevolge. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid,