is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 7, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — In de natkuiperij (het vervaardigen van jenever-, bier-, petroleum- en olievaten) was het zeer druk, zoodat meer werklieden werden aangenomen. De droogkuiperij (het maken van botervaatjes en ander nieuw vaatwerk) had voldoende werk. In de vetkuiperij (het herstellen van olie- en vettonnen en het maken van nieuwe olie- en vettonnen van reeds gebruikt materiaal) was de toestand verschillend: in enkele ondernemingen heerschte groote drukte, in andere was daarentegen gewoon werk. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen in deze bedrijven ongeveer tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Geen verlevendiging, doch over slapte viel evenmin te klagen. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag. Geen werkloosheid.

Fabricage van overige houtwaren.

Alfen (K. v. A.). — De slapte in de klompenfabriek houdt aan. Het personeel wordt echter zooveel mogelijk aan den gang gehouden. De verhouding tusschen vraag en aanbod van werkkrachten was normaal. Geen werkloosheid.

Amsterdam (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — Mei en Juni. De toestand in de spiegel- en lijstenfabricage bleef stationnair.

Arnhem (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). —Klompenmakers ondervonden verlevendiging door het inkomen van meerdere bestellingen, zoodat er thans drukte heerschte. Voor spiegel- en lijstenmakers bleef de toestand normaal. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht. Geen werkloosheid.

Delft (K. v. A. v. d. V. en G.). — Schorsmolen. Er heerschte geen slapte, doch verlevendiging viel evenmin waar te nemen. De bedrijfsverhoudingen zijn tamelijk constant. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De bedrijfstoestand voor klompenmakers bleef onveranderd: er was geregeld werk. Schuierhoutfabrieken bleven drukte ondervinden.

Enschede (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Klompenmakers ondervonden slapte, zonder dat verlevendiging intrad. Werkloosheid heerschte er niet.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Spiegel- en lijstenfabricage en jalouzieënmakers. De toestand onderging geen verandering. Er heerschte geen slapte, doch vermeerdering van werkzaamheden viel evenmin waar te nemen. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht. Werkloosheid kwam niet voor.

Kampen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Klompenmakers hadden geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). - Jalouzieënmakers hadden slechts even voldoende werk. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen ongeveer tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Lijstenmakers hadden het slap: er was gebrek aan werk, zoodat werklieden ontslagen werden. Verlevendiging viel niet waar te nemen. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, doch er heerschte geen werkloosheid.

Mandenmakerij.

Ammerstol (K. v. A. v h. Visschersbedrijf). — Er viel verlevendiging waar te nemen, zoodat weder tegen dezelfde stukloonen gewerkt werd, die in 1908 golden. De magazijnvoorraad was thans geheel van de hand gezet en op 1 Juni begon de grootste fabrikant weder het gewone zomerloon uit te keeren. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht. De gezellen hebben in de eerst volgende maanden geen werkloosheid te vreezen, te meer, doordat thans te Boskoop weder vreemde werkkrachten gevraagd worden.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De bedrijfstoestand onderging sedert de vorige maand geen verandering: er bleef druk werk, zonder verdere gevolgen.

Gouda (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). - Daar er veel vraag naar manden was, nam de drukte toe. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.