is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 7, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1908. *)

Aanbiedingen van werklieden. Aanvragen door patroons. Plaatsingen.

(Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) (Placés.)

° S II ! I I I |

ARBEIDSBEURZEN gj afc oso| BOÜRSES DU TRAVAIL

fcflS «o _ ^ _ 03

te: -2 . ö s g o o *2 a .

.2 ® «g ca c 't; .5 c .5 5

^ s- S> © oq o M ss<

|® a.c 3 c 8

B § § 8 § gé B £ 8 I g"§ a $ g'J '51 «1 »-

eS ^3 d 3 "3 ™ .§ ° § | £ S d3 «•gig § £ sg -jj S'2«S aSSS

9 1 §1 5 I =8 §8 c ! § | Ja a« || a | g S « a c5|ic«|Ste

fi O r° W »H ►> ^ K= t-4 O -° CC© 2 <» -g o C3 ca c3«ö£o

SS > ~S g b < ^ EH w <5 & & 5- f> ^ H b < < fe

Aalst 117 2 119 118 90 11 101 85 75 2 77 65 70 Alost.

Antwerpen 6 017 585 6 602 193 2 909 502 3 411 52 2 620 287 2 907 44 85 Anvers.

Brussel (rue du Liombard) . . 8 785 1 067 9 852 182 4 337 1 062 5 399 55 3 592') 518 4109 42 76 Bruxelles (rue du Lombard).

„ (Coneordia) .... 2 558 — 2 558 185 1 381 — 1 381 54 960 - 960 37 69 „ (Coneordia).

Gent 3 056 643 3 699 109 2 072 729 3 401 92 2 098 470' 2 508 09 75 Gand.

Hoei 107 43 150 154 57 40 97 65 7 11 18 12 18 Huy.

Luik (pl. St. Barthélémy) . . 4 633 768 5 401 223 1 862 560 2 422 44 1 067 218 1 285 24 53 Liège (pl. St. Barthélémv).

„ (Hors-Chateau) .... 2 755 545 3 300 316 736 300 1 042 31 570 232 80S 24 77 „ (Hors-Chateau)

Leuven 2 086 183 2 269 232 766 209 975 43 543 71 614 27 63 Louvaiu.

Meehelen 1 259 38 1 297 566 205 24 229 17 154 16 170 13 74 Malines

Bergen 1 623 1 006 2 629 166 707 877 1 584 60 259 315 574 21 36 Mons.

Paturages^ . 168 465 633 96 124 o37 661 104 49 354 403 63 61 Paturages.

St. Nicolaas . 445 127 572 135 280 143 423 74 169 161 330 58 78 Saiut-Nicolas.

Schaarbeek .' 613 158 771 165 307 159 466 60 130 57 187 24 40 Schaerbeek.

Totaal .... 34222 5 6301 39 852j 185 10 433 5 159 21 592 54 12 298 2 712 15 010 38 09 Total.

l) Uit de totalen blijkt, dat dit 3591 moet zijn.

h-1

to

*) Revue du Travail van 15 Juni 1909.