is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 7, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d, Aanbiedingen Aanvragen Plaatsingen

S- v. werknemers door werkgevers ,P1' -A '

o o ^ (Dem. d'emplote.) (Offres d'emplois.) K '

o Si 2

f 1

J-lg BEROEPEN. | | | FROFESSIONS

jr) . o 2 00_ 00-T- 00

® a l ? rH cc © ' • T~^ ^ ^ ^ © i-/ '

B <o'2 ^ fl-S W)g bug

2 O 5 to JH *- © ""^

E ftSrS >rS ©^S >rS CD t| !>rï © "•§

&\ ê& ët si si Ss si .

Vrouwen. (Femmes.)

XXVII. Werkvrouwen 1 — — — — — Femmes de ménage.

Totaal Juni 1909 ... 1 — — — — — Total juin 1909.

» Mei 1909 ...— — — 1 — — » mai 1909.

Totaal mannen en vrouwen: Total hommes et femmes:

Juni 1909 .... 29 6 23 1 19 1 juin 1909.

Mei 1909 39 3 98 8 92 3 mai 1909.

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Dordrecht.

(Bourse du Travail communale a Dordrecht.)

Mannen. {Hommes.)

.

III. Litliografen — — 1 — —. — Lithographes.

IV. Behangers 1 — 1 1 — ' — Tapissière.

Betonwerkers 5 — — — 3 — Bétóuneurs.

Gasfitters 1 — — — — — Gaziers.

Loodgieters 2 — — — - — Plombiers.

Metselaars 10 — 1 — — — Mapons.

Opperlieden 9 — — — — — Aides-mapon.

Schilders 8 — 2 - 1 — Peintres.

Steenhouwers 3 — — — — — Tailleurs de pierres.

Stukadoors 2 — 4 — 1 — Stucateurs.

Timmerlieden 23 — 6 — 5 — Charpentiers.

IX. Schoenmakers 1 — — — — — Cordonniers.

Zadelmakers 2 — — — — — Selliers.

XI. Blikslagers 7 — — — 1 — Ferblantiers.

Koperslagers 1 — — —■ — — Chaudronniers.

Metaalbewerkers 1 — — — — — Ouvriers en métaux.

Smeden 3 1 jForgerons.

V uurwerkers 1 — — — — — )

IJzerwerkers 1 — — — — — Ouvriers en fer.

XII. Bankwerkers 3 — — — — — Ouvriers constructeurs.

Electriciens 2 — — — — — Electrieiens.

Ketelmakers 1 — — — — — Chaudronniers (usiue).

Machinebankwerkers ... 4 — 1 — 1 — Ouvriers construct. (macM

XIII. Scheepmakers 1 — — — — — Constructeurs de bateauX'

XVII. Bakkers 1 — — — — — Boulangers.

Molenaars 1 — — — — — Meuniers.

Sigarenmakers 1 — — — — — Cigariers.

Sigarensorteerders 1 — — — — — Assortisseurs.

Spekslagers — — 1 — — — Charcutiers.

XVIII. Tuinlieden 1 — — — — — Jardiniers.

XX. Magazijnknechts 1 - - - - — (Garcons de magasin.

Pakhuisknechts i — — —1 — —

Reizigers 2 — 1 — — — Voyageurs.

Winkelbedienden 1 — — — — — Vendeurs.

XXI. Hotelknechts 1 — 1 — 1 — Service d'hötel.

Kellners 1 — 1 — — — Garpons.

Loopknechts 8 — 2 2 — 1 Coursiers.

Scheepswegers 1 — — — — — Doekers.

Schippers 8 — 2 1 2 - Bateliers.

XXII. Wisselloopers 1 — — — — — Garpons de recette.

XXIV. Klerken 1 1 — 3 — 2 Employés do bureau.

; Tandteehnikers — — 1 — — — Mecaniciens dentisteS.

,