is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haarlem (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — In de ijzergieterijen was voldoende werk. De arbeidsduur werd verlengd, zoodat thans gewerkt werd van 7 uur v. ni. tot 7 uur n. m.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Er was geregeld werk, zonder slapte of bepaalde drukte. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Middelburg (Werkliedenvereniging). — In de ijzergieterij werden enkele nieuwe arbeidskrachten in dienst genomen. Ongeveer evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

XII. Vervaardiging van stoom- en andere werktuigen.

(Construction de machines a vapeur et autres instruments.)

Machinefabricage.

Amsterdam (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — De toestand in de werktuigenfabricage was, evenals in de vorige maand, over het geheel normaal.

Arnhem (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand voor machinesmeden bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Breda (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De groote drukte in de machinefabriek was voorbij; de toestand begon minder gunstig te worden, zoodat in de ketelmakerij een einde kwam aan het arbeiden met nachtploegen. Vraag en aanbod van werkkrachten bleven vrijwel tegen elkander opwegen. Geen werkloosheid.

Delft (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Fabriek van ijzerconstructie. De in vorige maanden geconstateerde verlevendiging hield aan, hetgeen ten gevolge had, dat wederom uitbreiding van personeel plaats vond. In den laatsten tijd worden alle nieuwe werklieden aangenomen met een opzeggingstermijn van niet langer dan 24 uur, waaruit misschien moet worden afgeleid, dat de drukte waarschijnlijk niet meer van langen duur zal zijn. De vraag naar werkkrachten (voornamelijk naar bankwerkers) was grooter dan in de vorige maand; het aantal aanbiedingen bleef vrijwel gelijk. Geen werkloosheid.

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Zoowel in constructie- als in machinefabrieken bleef de in vorige maanden gerapporteerde verlevendiging aanhouden, zonder bepaalde gevolgen voor het personeel. Evenmin vraag als aanbod van werkkrachten en geen werkloosheid.

Enschede (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Er viel eenige vermeerdering van werkzaamheden waar te nemen, zoodat van slapte of werkloosheid geen sprake was. Het aanbod van werkkrachten was kleiner dan in Juni en woog thans op tegen de vraag.

Gouda (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Geen slapte. Verlevendiging (veel werk). Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Het was niet druk, evenmin als in Juni. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Haarlem (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — In een machinefabriek was het druk; er werd met dag- en nachtploegen gewerkt. Het aanbod van werkkrachten werd door de vraag overtroffen. Geen werkloosheid.

Helmond (K. v. Kooph. en Fabr.). — Geregeld werk. Geen slapte of werkloosheid.

's-Hertogenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Noch slapte, noch bijzondere drukte. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Kampen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Fabriek van ijzerconstructie. Slapte, echter tot nog toe zonder gevolgen. Geen verlevendiging. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Bij enkele patroons, o. a. in één groote onderneming, heerschte slapte, zoodat korter gewerkt werd dan gewoonlijk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten, evenals in vorige maanden. Geen werkloosheid.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Ketelmakers ondervonden geen verlevendiging, doch evenmin viel over slapte te klagen. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, doch er heerschte geen werkloosheid,