is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieronder volgen nog eenige mededeelingen van algemeenen aard, verband houdende met den stand der arbeidsmarkt of den algemeenen bedriifstoestand doch geen betrekking hebbende op een of meer bepaalde bedrijven.

Amsterdam (K. v. A. v. d. V. en G.). — Aan de stations der Staatsspoorwegen werden in den loop der maand Juli de volgende aantallen arbeiderskaarten afgegeven.

Week van

VAKKEN. : —

5-10 12-17 19- 24 26-31 JUlL Juli' Juli' JulL

Behangers en stoffeerders 5 5 4 I G

Betonwerkers 2 2 2 2

-Emballeurs 0 0 1 0

Grondwerkers 0 8 8 9

Instrumentmakers 1 q 2 i

Kleermakers . 0 0 1 1

foka- ' • ■ 1 1 1

Lompenbewerkers 1 2 2 2

Loodgieters 0 q 2 2

Lijstenmakers 2 2 1

Magazijnbedienden en loopknechts . . 1 2 2 2

Mandenmakers ] q q q

Metselaars <j 7 0 ^

Meubelmakers 2 q q q

Monteurs en smeden 4 5 5 'j

Naaisters 0 0 1 j 0

Oppassers 2 1 1 2

Opperlieden 2

Pianomakers en -stemmers 1 2 0 0

Rietwerkers n 1 n

Schilders 3 q 3 g

Schoenmakers 2 1 1 2

Sigarenmakers 33 32 31 33

Sjouwerlieden 0 0 2

Sloopers 7 g q „

Steen- en boekdrukkers 9 7 7 6

Steenhouwers 2 1 1 ' 2

Timmerlieden g 7 0 t g

Vuurwerkmakers 1 0 0 1

Werklieden zonder vakkennis .... 1 1 0 0

Totaal ... 94 95 97 gg

'lil

lonsS"5^? verslag van de „Commissie ten behoeve van de werkloozen 190ö/1909 bedroegen de kosten van het uitgevoerde grondwerk f 30 153 d. i. ongeveer f 13 000 boven de waarde of 76 pCt. meer dan het werk gekost zou hebben onder normale omstandigheden.

Hof van Delft (K. v. A. v. d. Bouwbedr. te Delft). — De Raad van deze gemeente heeft in beginsel besloten, een werkloozenfonds op te richten. (Zie onder „Werkloosheidverzekering").

Omtrent de verstandhouding tusschen patroons en werklieden werd als gewoonlijk, in de meeste gevallen medegedeeld, dat zij goed of normaal 'was of althans geen aanleiding gaf tot bijzondere opmerkingen. Een beknopt overzicht van de afwijkingen van den gewonen, normalen toestand volgt hieronder.

Amsterdam (K v A. v. d. Bouwbedr.). - In het grondwerkersbedrijf is een werkstaking uitgebroken tot het verkrijgen van verbetering van de arbeidsvoorwaarden. 6

n„ v- A- v\ d- Y' en G')- — Brood-, beschuit-en roggebroodbakkerijen.

De verstandhouding tusschen patroons en gezellen was nog steeds gespannen Vacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken. Ook in dit bedrijf bleef j de