is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

(Numéro du groupe des professions.)

BEROEPEN.

Aanbiedingen Aanvragen piafltiinsren v. werknemers door werkgevers ,' (Dem. d'emplois.) (Offres d'emplois.) ^

boven 18 jaar. (adultes)

overige. [autres.)

boven 18 jaar. [adultes.)

overige. (autres.)

boven 18 jaar. {adultes.)

overige. (autres.)

PROFESSIONS.

Machinisten 7 — 1 — — — Maohinistes.

Opzichters 1 — — — —— Contre-maïtres.

Sjouwers 118 — 23 — 22 —- Hommes de peine.

Stokers 8 — •— •— — — Chauffeurs.

Zilverpoetsers 1 — 4 — 3 2) — Yalets de chambre.

Totaal Juli 1909 . . 968 176 279 166 213 87 Total juillet 1909.

Juni 1909 . . 1 054 171 291 139 218 67 » juin 1909.

» Juli 1908 . .1048 149 322 100 276 55 » juillet 1908.

Vrouwen. (Femmes.)

VII. Machinestiksters — — 1 — — •—■ Piqueuses.

Mangelvrouwen 2 — — — . •— — Calandreuses.

Merksters — — 1 — — — Marqueuses.

Naaisters 12 — 8 1 8 — Couturières.

Strijksters 2 — 7 — 2 — Blanehisseuses.

Waschvrouwen 8 3 8 1 6 s) — Laveuses.

XV. Machinebreisters —• — ] — — — Tricoteuses.

XVII. Kooksters 3 — 1 — 1 4) — Cuisinières.

XVIIl. Bloemisten — —• — 1 — — Fleuristes.

XX. Depöthoudsters 2 —■ 1 — — — Dépositaires.

Winkeljuffrouwen .8 1 5 1 1 1 Vendeuses.

XXI. Buffetjuffrouweu — — — 2 — — Demoiselles de buffet.

Kamermeisjes 3 — 7 — 1 — Filles de chambre.

Loopmeisjes — 1 ■— 2 — 1 5) Coursières.

Telefonisten 3 - - — — — — Téléphonistes.

XXII. Caissières 1 — — — — — Caissières.

XXIV. Boekhoudsters — — 1 ■— — — Comptables.

Kantoorbedienden 3 — 1 — — —

Klerken '1 Ümployees de bureau.

-X.XVL Bakers — —■ 1 — — — - Gardes-couches.

Verpleegsters 1 - - - _ - 1 Gardes_malades.

Ziiekenoppasseressen .... — — — —• 1 ") — )

^Xvil. Dagmeiden 17 39 44 45 4 14 7) Femmes de ménage.

Gezelschapsjuffrouwen ... 1 —■ — — — — Dames de compagnie.

Huisbewaarsters 3 — 1 —- 1 — Gardiennes de maison.

Huishoudsters 15 — 4 •—• 2 8) — Femmes de charge.

Kameniers 1 — — — — — Filles de chambre.

Keukenmeiden 2 — 9 — — — Cuisinières.

Kinderjuffrouwen, -meisjes . 7 16 9 6 4 9) 410) Bonnes d'enfants.

Linnenmeiden 1 —- 1 — - — Lingères.

Meiden (2e), noodhulpdienst- Femmes de ménage, rem-

boden, werkmeiden ... 48 — 80 — 1911) •— plapantes.

Schoonmaaksters 293 — 142 — 11612) — Femmes de ménage.

') Hiervan hadden zich aangeboden: 2 als fitter, 1 als glazenwasscher, 2 als grondwerker, 1 als loopjongen, a's loopknecht, 1 als meterpoetser, 2 als opperman, 1 als smid en 2 als timmerman.

2) Hadden zich aangeboden: resp. als gelddrager, huisknecht en loopknecht.

3) » » » » 1 als naaister en 5 als schoonmaakster.

*) Had zich aangeboden als schoonmaakster.

") » » » » dagmeisje.

) » » » » baker.

) Hiervan had zich 1 aangeboden als werkmeid.

) » » » 1 » » baker.

j ) » hadden zich aangeboden: 1 als huishoudster, 1 als 2de meid en 1 als winkeljuffrouw.

u) » » » 2 aangeboden als dagmeisje.

) » » » aangeboden: 3 als dagmeid en 1 als huishoudster.

) » had zich 1 aangeboden als noodhulpdienstbode.