is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bouw- & w°ningtoezicht.

(Inspection des constructm

ae$ habitations.)

Opgaven van liet Bouw- en woningtoezicht.

Renseignements de l'inspection des constructions et des habitations.

~~ ' ~ ONDEBSCHEIDIN1 NAA.E DEN AARD VAN HET WERK. ■ . : ■ (NatA^ouvrages^

B .Vergui. ; ~ Loopende bouwvergunningen °p het einde

(Permis pendant le mms.) L ' m0is-) (Permissions, courantes a ia fin du mois.) Onbewoonbaar

, Gesloopt. verklaard

MAANDEN. rwWm, m Veranderen, uitbreiden Oprichten op ónderen, uitbreiden Oprichten op Veranderen, uitbreiden (Démolüions.) méelarés inhabïtables)

Oplichten op of vernieuwen. nieuw terrein. m of vernieuwen. VP11"™" "P of vernieuwen. (veciares mnaoaaoies.)

'Mms-I nieuw terrein. (Beconstruction et recon- (Construction.) ' (®*°nstruction et recon- TcnvZrurtion) (Beconstruction et recon-

(Construction.) struction partielle.) ' I __Mruction partielle.) (Construction.) struction partielle.)

Perceelen ^ontogen. Perceelen. Wo^n. Perceelen. honing;etj %ceelen. Woningen. Perceelen. Woningen. Pel.ceelen. Womngen. PerceelerJ. Woningen. P6rce6leD. Woningen.

(Immeubles.) (Immeubles.) (J^"' (-Immeubles.) (tows.) (f£"~ (Immeubles.) " (Immeubles.) (Immeubles.) <-tiom} (Immeubles.) {üom^

^09. Amsterdam.

. , . . . 14 22 42 62 163 — 126 — 174 — 194, — 8 4 — —

Januari {janvier) ^ 2g 51 153 _ m _ ]7g _ m _ ]Q 24

Februari (femier). 106 61 71 201 — 156 — 226 — 215 — 15 21 — 93

Maart (mars) « _ 2Qg _ ^ ^ _ 3G7 _ 2 5

April (avril) 6g n3 _ 199 - 284 - 224 - 410 - 16 20

Mei. 40 102 128 — 221 — j 305 — 259 — 426 — 19 32 — 126

Juni Q u,n) g9 134 n7 _ 279 I 295 — 300 - 412 — 18 32

Mu{&'i908. :::::::: 20 *o n - ^ - u8 - - * « - «

Arnhem.

17 • 00 9 9 86 i 134 ; nu 155 — — — — —

MP-11! oncw {'amliQM\ 16 22 12 14 102 164 . 8 g 04 156 J 2 14 _ _

fel. 29 49 8 8 138 236 20 25 m 242 22 2G

SSf&S)". :::::: 13 12 10^ e>) s5 121 ^ 23^ 8G 123 233) 27») 4 4

's-Gravenhage.

T • i„nn t' ' 61 123 32 32 278 j 522 Il7 92 342 593 151 ]3g 7 7%) i i 11}

JXS &S): :::::: 90 m n 6 248 1 42c 77 57 318 522 104 95 13 13^ 2 j

1909. Haarlem-

. ,. . . 4 4 17 16 78 83 7o 69 78 83 87 71 9 9 —

Januari (janvier) 44 43 77 79 U2 106 73 76 117 110 7 7 1 1

Februari (fevner) 22 20 73 §0 120 110 71 78 112 117 15 i5 5 5

Maart (mars) Q 4g 48 73 gl il2 gg 6Q g] 13Q 122 4 4 5 5

April (avril) l 68 63 59 6» 166 147 50 55 179 168 5 5 —

Mei. (f«) 35 42 34 28 73 ?0 i41 127 79 101 166 157 7 7 5 5

Juni (jum) _ _ 40 32 63 82 129 115 72 88 162 152 8 8 — -

Juli (juillet j|"

Leiden.

, . ^ ™ 1 39 13 I 7 30 3? U 4 Hl ]46 53 39 16 16 — ! —

f-^nVr^ , 6 1 5 8 i s 6 J> s 8 115 151 52 39

SiSliïmiA : : : : : : » 10 » i 83 10 1 , 17 21 125 161 19 43 1 1

Utrecht.

■1 mno / 7 ian^ 31 27 23 21 211 264 7g ^ m glG 94 8S 10 j 10

April 1909 (avril 1909) 2 22 186 240 8c 221 2g2 1Q2 gG L1 16 — 2

f-STTI 57 70 1S M 208 »> <'> 80 243 338 1 01 95 7 10

jïïi9o?(>i S): :::::: » « • 23 12 2,8 ao » »» 331 106 90 1

~ i') De^i7d7 maand Juli 1909 verleende vergunningen tot veranderen, uitbreiden of vern^l ui «n een vermeerdering met 2 woningen tengevolge hebben.

21 -n» L het einde der maand Juli 1909 in uitvoering zijnde vergunningen tot veran" i ^ reiden of vernieuwen, zullen eene vermeerdering met 2 woningen tengevolge hebben.

3 He ï het einde der maand loopende vergunningen tot veranderen, uitbreiden of verniel Ucu eene vermeerdering met 2 woningen tengevolge hebben

'0 Deze perceelen zijn gesloopt ten behoeve van den bouw van nieuwe perceelen, waarv j gunningen in het vermelde aantal „verleende vergunningen begrepen zijn.

") ?6van°^zee pereeelen^zijn ^eslcwp^ten' belweve van den louw van nieuwe perceelen, waa^ vergunningen in het vermelde aantal „verleende vergunningen" begrepen zijn; voorts waren 10 v; deze perceelen onbewoonbaar verklaard.