is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is i 3 i s I * 1 ° I ■" " 10 3 ! | 1 - - •

g I * ~ | i ï i I ' |;20 1 Warenhandel j g| — 5 2 ,

. j 21 Verkeerswezen . 1i _ - — —■ ;

. rravpnhaae- Arbeidsbeurs van den Christelijken Volksbond. Cre(Ut_ en bankwezen nj _ - - - j _

I Mannen. {Hommes.) j 27 Huiselijke diensten .23 32 53 1 o7 10 :

. Tl ! 1 I w. o. Dagmeiden \ 16\ 3 — 2 ! „

, • . 10 ! — 1 — 1 i I' i Huishoudsters ié 13 1 7 ~ \ 0

4 | Bouwbedrijven . . • • • • • 8 ' _ - | - — ~ Kinderjuffrouwen, -meisjes. . ■ ^ _ 37 _ 17 | -

11 Bewerking van metale . . _ 4 _ 2 — 2 1, jfoodhulpdienstboden ' _ ig6 _ 172 \ —

20 Warenhandel 1 — — — ~ | |j j Schoonmaaksters _ 71 \ _ 4 \ —

24 Vrije beroepen J 1 | j We-kmeiden l', — 1 ! 2 1 —

Totaal Augustus 1909. • 17 - » ~ ] i-M Overige beroepen I " 1^ 7^"^ laTF"""

I ïï^'iobs: ! 19 ! - 10!- 10 ! - ! | totaal A^ug. 1909. . | jg| g | j ? | 20

| • Vrouwen. {Femmes.) ! j , * Augustus 1908. . j 412; 48 316 j 06 j

7 \ Kleeding en reiniging . . • ■ • 48 , — 47 ! — 47 ■ — ; Totaal mannen en vrouwen: | g 220 363 ! 9o

27 Huiselijke diensten , _ 43 | _ 43 - j Augustus 1909 . . • 1 300. i-4 böJ \ m ip?

| w.0. Werkvrouwen i 1 — j Jal? 1909 1 ^ 201 513 ! 129 372 66

| Totaal Augustus 1909. . 49; - 48 1.- 48 I ; Augustus 1908 . . - j , |

| : AugaS 190S: : ricb 2 aangeboden als kookster; 9 geplaatst te Rijswijk

. «si- » : ü |- ^^^°^^u?rbedroe^^2tl8'l9, adati6der^n^et ^af^dMe6'aanvragen0 door'werk-

i Juli 1909 67 ! - 41 : 54 ! _ maand Augustus bedroeg

1 Augustus 1908 .... 7- i 1 gevers 40o.

Gemeentelijke Arbeidsbe.rs te ?££T

(.Boarse da Travail communale a La Haye.) (Vourse au

I Mannen. (Hommes) \ ; j Mannen. {Hommes)

j g i 5 | 2 I 3 | 2 j — — | —

3 Boek- en steendrukken], • • • ^ 3, I 61 27 I 43 i)l 12 Boek. en steendrukkerij, enz. . • •! ~ & g4 6 S6 >) 4

4 Bouwbedrijven . . .. 35 \ 8 1 13 \ 7 I 13 \ ° Bouwbedrijven ' ' ' ' n _ 7 — 7

w. o. Behangers . '.I 49 -I « M % " \\ 4 o. Opperlieden • £ _ 32 1 38 -

Metselaai . . . 37 \ - \ 8 " \ ° - \\ \ Schilders ss 2 33 , 2 31 %

Opperlieden . . • • ?1 \ n \ 16 6 \ 10 \ 5 \\ \ o 1 — 3 - 3 —

\ SchUen _ • n6 \ 10 \ 11 \ 11 \ 11 \ 6\aouV,teV, sVroobeweAmg, enz.. . 3 6 \ - \

\ Timmerlieden . .. ■ ■ • \ \ i \ 6 . S \ ^ \ \ ^64x0% ea teuagvug — V.- , — V —

i* \ "HjwxV-. Vwt-, ts"» \ C) \ 92. i \ \ "V^xvxv^xyvw - • , • ^ / f I

" ' /' /C / ~ / * fl 10 1 Je 9). § 1

f „ ™ ff/jf/ff/ff/jf / " 1 werkmiéen.' (s / * f J H ' J ( 1

!2 [Fabr. °van"stoom- en andere werktuigen, j 33 j 18 j $ j 8 f ƒ VI ƒ jï Bereiding 'van voedings- en genotm. - 14 3 12 4 8 ^

w. o. JSaniweriers 1 jg Landbouwbedrijven 1 ~~ „

F* * ' ... '■ i u '• 2 3 1 — 20 Warenhandel . 2o 2

13 Scheepsbouw en rijtmgfabricage. • ■ j g _ w. o. Pakhuisknechts f " ? 14

W Papier 4 Z _ - - - 21 Verkeerswezen 5 17 f_ 5 14

16 Gasfabricage ......... ^ 5 7)\\ w. o. loopknechts, -jongens .... 3 17 4 o

17 Bereiding van voedings- en genotm. .17 9 7 7 M: Vrije beroe^n . . . 5 5 2 2 1 1

18 Landbouwbedrijven ....... 13 4 -- i g ^ LosJse werkiiede„ 42 - 16 - 16 -

20 Warenhandel 87 59 33 50 19 a) 30 9) — Overige beroepen 31 2 ^

21 Verkeerswezen ■ — w. o. Grondwerkers I

W" O A 06CS16YS • 0 — !

Loopknechts, -jongens .... 50 59 24 oO 17^ oO Totaal Augustus 1909. . 241 40 158 38 150 24

24 Vrije beroepen 23 13 ó ^ ;> juii 1909. . . 500 68 223 37 191 32

w. o. Klerken ï9 13 3 5 _ » Augustus 1908. . 302 80 142 48 114 35

26 Verpleging en verzorging v. armen, enz. 1 — — i

27 Huiselijke diensten 23 | 4 ld ï> 3'1

Overige beroepen 210 j 1 37 4 36'2) ^213) ; Hiervan 3 geplaatst te-Steenwijk en 1 te üithnizermeeden.

w. o. Grondwerkers 96 26 25

Sjouwers 100 — 8 — o • ;

j vi0ri " Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Haarlem.

Totaal Augifetus 1909. . 844 j 176 220 147 139 78 [ (Bourse du Travail communale a Harlem.)

» Juli 1909 ... 968 ! 176 279 166 213 87 » Augustus 1908. . 922 i 153 197 73 184 | 47 ;

Vrouwen. {Femmes.) j Mannen. {Hommes.)

'7 Kleeding en reiniging 34 — 31 3 1314): — 4 Bouwbedrijven 30 2 ^2 — JJ )

w. o. Naaisters i 18 \ — 4 1 0 \ w. o. Schilders . . . _ _ _ _

Strijksters 2 ~ \ 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. i — _

Waschvrouwen H 7 — 7 g Leder, wasdoek en caoutchouc . . . 2 — ^

15 Textiele nijverheid i — ; - — 1 ~ ~ 11 Bewerking van metalen 21 4 8 ^ ^

17 Bereiding van voedings- en genotm. . I 4 j — 5 — * w. o. Smeden . 21 z „ _

18 Landbouwbedrijven ....... i 1 ' 12 Fabr. van stoom- en andere werktuigen. — ^

r, ! 13 | Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . 1 — — " „

!) Hiervan 1 geplaatst te Hoek van Holland en 2 te Zoetermeer. j 20 Warenhandel . . 22 3 3 2

2) Had zich aangeboden als loopjongen. j w. o. Magazijn- en winkelpersoneel .. 22 o f> ^ ^

» » » » schoenmakersleerling. , , ■ 21 Verkeerswezen 4 1

Hiervan hadden zich aangeboden: 2 als fittersleerling en 2 als loopjongen, i gg j Losse werklieden 27 1

s\ » had zich 1 aangeboden als loodgieter; 1 geplaatst te \ oorburg. j— j Overige beroepen "

6\ » » » 1 » » loodwerkersleerl.; 1 »■•■»». j

7) » » » 1 » » loopjongen. .. | „c K 0q k

8) » hadden zich aangeboden: 1 als huisbewaarder, 1 als magazijn- ; Totaal Augustus 1909. . 114 I 9 3b ö ^8 'knecht 1 als pakhuisknecht en 1 als sjouwer. 1 | » Juli 1909. . . . 140 j 10 27

fl. Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als bakkersleerling, 1 als behanger, » Augustus 1908. . 163 | H 45 34

1 als behansrersleerling, 1 als bloemistleerling en 1 als schoenmakersleerling. | I I I

10) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als loopknecht en 1 als sjouwer.

1|N) Had zich aangeboden als winkelbediende-leerling. _ . ~~

1») Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als loopknecht, 1 als metselaar, 2 als Hiervall 1 geplaatst te Huizen.

opperman en 1 als sjouwer. . , , ,. , , 2, » had zich 1 aangeboden als timmerman.

is) Hiervan had zich 1 aangeboden als hoefsmidsleerling en 1 als loopjongen.; ) hadden zich aangeboden: 3 als grondwerker en 3 als opperman.

» hadden zich 3 aangeboden als schoonmaakster. )

Nummer der beroepsgroep.

beroepsgroepen eït

beroepen.

I Aanbie- I dingen van werk- | nemers

boven 18 jaar.

overige.

boven 18 jaar.

overige.

boven 18 jaar.

Aanvragen door werkgevers om werknemers

Plaatsingen

van ■werknemers

overige.

Nummer der beroepsgroep.

beroepsgroepen en

beroepen.

Aanbiedingen van werknemers

Aanvragen 1 | door werk- I gevers om I werknemers!

Plaatsingen

van werknemers

i boven 18 I jaar.

overige.

boven 18 jaar.

overige.

I boven 181 jaar.

overige.