is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen in de volgende bedrijven moeten de werklieden zelf voor gereedschappen zorgen.

Kosten van Jaarl. Kosten van Jaarl.

aanschaffing. onderh. aanschaffing. onderh.

Timmerlieden + f 100,— ± i 8,— Horlogemakers ± f 200,— ± f 20,—

Meubelmakers Huisschilders + „ 10,— zeer gering,

(schrijnwerkers) ± „ 100,— + „6,— Behang, enstoff. ± „ 5,—

Meubelmakers Stukadoors + „ 10, ,

(witwerkers) + „ 75,— + „ 5,— Mandenmakers + „ 2,50 + f 0,50

Kistenmakers Kurkensnijders

(pakkisten) ± „ 10,— ± „ 2,- (handwerk) + „ 3,— ± „ 1,—

Kuipers ± „ 20,— ± „5,— Straatmakers ± „ 5,- zeer gering.

Metselaars ± „ 10,— + „ 1,— Zetters ± „ 2,50 „

Steenhouwers ± „ 50,— ™°d%eakt*™g Grav. en lithogr. ± „ 30,— ± f 10,—

In de loonen en arbeidstijden kwamen sedert het vorige jaar de volgende

wijzigingen. x

Machinedrijvers (stoommarmerzagerij en -slijperij) en loodgieters. De loonen werden met f 1,— per week verhoogd.

Polijsters en sjouwers (stoommarmerzagerij en -slijperij). Het uur van einde van den arbeidsdag in den zomer werd van 8 op 7 uur n.m., het uur van aanvang in den winter van 7^2 °P 7 uur v.m. gebracht. De schafttijd van 5*/2 6 in den zomer werd veranderd in 5—5'/2, terwijl ook in den winter voortaan geschaft

zal worden van 5—5y2. , ,

Steenhouwers. Zoowel voor de winter- als voor de zomermaanden werd de arbeidsdag verkort, voor den zomer met 1 uur en voor den winter met '/2 uur. Bovendien werd de schafttijd in den zomer van 5'/2—6 veranderd in 5—5>/2. De verkorting van den arbeidsdag in den winter vond haar oorzaak in de minder gunstige bedrijfstoestanden ; die in den zomer werd ingevoerd op verzoek van de werklieden.

Enschede. — De in het gebied dezer Kamer geldende standaardloonen, de geschatte wekelijksche verdiensten en de algemeen voorkomende dagelijksche arbeids- rust- en schafttijden voor de werklieden in de verschillende bedrijven, benevens de maatstaf, waarnaar hunne loonen berekend worden, zijn vervat in de volgende tabel.

_T , .... . Arbeidsdag. Wekelijksche Duur der

waarnaar het Standaard- verdienste Uur^an: schaft.

BEDRIJF OF BEROEP. ^on wékend , (ln gUldeDS) I • , Ui Jen

loon beiekend ]00n, volgens aanvang eindo uven)

wordt. schatting. (v.m.). I (n.m.).

Timmerman per uur 20 ets. p. uur 11,50 * Z. 6 /_ 2

Wagenmaker .... » week 12, Z^ 7

Meubelmaker. ... » uur 19 ets. p. uur 12- Z^ 0 7

Houtdraaier » » 17 » » » 10,80 6| t H

Houtzager » week - 8,40 Z. 6| 7^ 2

Klompenmaker. . . . »paar 5$ cte. v«r 7,- Z. J 7 H

van een paar

klompen. na n 9

Metselaar ... » uur en 21 ets. p. uur 11,— Z. G 7 *

MetSClaa p. hoeveelheid W. 8. U 2

Opperman per uur 17 » » > 8,50 A 6 7^ g

Smid » » en 16 » > » 10,— 6J[ S ljr

por week , „

Machinefabriek ... per uur 21 > » » 13,65 6j 7 U a

Koperslager » * 19 » » » IA 2 2 2

Aanleg van electrische -

geleidingen .... » > 17 »-' » » 10,50 Z. 7 7 1

* N-B. Z. beteekent 's zomers, W. 's winters.