is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 11, 30-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

® Aanbie- Aanvragen . .

dingen van door werk- Plaatsingen

55 & BEROEPSGROEPEN werk- gevers om _van

^ © nemers werknemers werknemers

u ti EN

® co .00 .0°

Is* BEROEPEN. ö i SP a ti §> s s &>

f-i ^ .*5. © >. cc Qj ►> ro ,T)

tz ^ > O"^ >

^ rO O rO O O

- _ . .

Arbeidsbeurs te Utrecht.

(.Placement a Utrecht.)

Mannen. (Hommes.)

3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 2 —- 1 1 1

4 Bouwbedrijven 17 2 3 3

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. ..311 — 1

7 Kleeding en reiniging 1 — __ 1

11 Bewerking van metalen 1 1

12 Yerv. van stoom- en andere werkt., enz. 2 — — — —

13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage... 1 — — —

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 2 — — — —

18 | Landbouwbedrijven 3 — —

20 Warenhandel 2 1

21 Verkeerswezen 12 2 1 1

w. o. Loopknechts 12 2 1

26 Verpleging of verzorging 1 — — — _

— Overige beroepen 9 1 _

Totaal October 1909 . . 56 7 6 3 5 1

» September 1909 71 13 20 4 19 4

» Oetober 1908 43 7 9 2 7 1

Vrouwen. (Femmes.)

7 Kleeding en reiniging 1 — 1

27 Huiselijke diensten 3 — 3 3

Totaal October 1909 . . 4 — 3 — 4

» September 1909 . 9 — 4 — 4 —

» October 1908 . . 7 — 5 — 5 —

Totaal mannen en vrouwen:

October 1909 .... 60 7 9 3 9 1

September 1909 ... 80 I 13 24 4 23 4

October 1908 .... 50 j 7 14 2 12 1

© Aanbie- Aanvragen , . 2

dingen van door werk- Plaatsingen ^

Ié BEROEPSGROEPEN nlmers werknemers g

u EN

gbc 00 . 00 . 00 .

l| BEROEPEN. # is -I #

P O 'r~> £=- O-,—s > O "r~s

!Z; rO o rQ o rO O

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Venlo.

0Placement communal a Venlo.)

Mannen. (Hommes.)

Bouwbedrijven 5 1 5 — 4') —•

Leder, wasdoek en caoutchouc ... 1 1 1 — 1 2) —

Bewerking van metalen — 1 — — — —

Bereiding van voedings- en genotm. . 1 — 1 — — —

Landbouwbedrijven 1 — — — — —

Warenhandel 1 — — — — —

Verkeerswezen 1 6 — 3 — 3

Vrije beroepen 1 — 1 — 1 —

Losse werklieden 2 -- 2 — 2 —

Overige beroepen 1 1 — 1 — 1

Totaal October 1909 . . 14 10 10 4 8 4

» September 1909 . 31 12 12 6 11 3

» October 1908 .. 27 14 17 12 17 7

Vrouwen. (Femmes.)

Warenhandel 2-— 1 —• 1 —

Huiselijke diensten 18 12 13 8 6 8

Totaal October 1909 .. 20 12 14 8 7 8

» September 1909 16 13 5 8 6 6

» October 1908 .. 19 11 22 6 14 6

Totaal mannen en vrouwen:

October 1909 .... 34 22 24 12 15 12

September 1909 ... 47 25 17 14 17 9

Oetober 1908 .... | 46 25 39 18 31 13

Hiervan geplaatst: 1 te Tegelen en 1 te Straelen (Duitschland). 2) Geplaatst te Rheydt (Duitschland).