is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 12, 30-12-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda (B). Noch slapte, noch verlevendiging. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Rotterdam (Mh). In de eerste helft der maand was het zeer druk en moest de arbeidsduur met 2 uur per dag verlengd worden. In de laatste week was de werktijd weer normaal. Het aanbod van werkkrachten was kleiner dan de vraag; in de eerste helft der maand waren er in het geheel geen werklieden te krijgen.

Schiedam (B). Noch slapte, noch verlevendiging. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag, maar er heerschte geen werkloosheid.

Kuipers.

Amsterdam (Mh). Er was voldoende werk. Het aantal werkkrachten onderging uitbreiding en er werd overwerk verricht.

Arnhem (B). De toestand bleef normaal. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Dordrecht (B). De toestand onderging sedert de vorige maand, toen er slapte heerschte, geen verandering.

s'-Hertogenbosch (B). De toestand bleef normaal. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in October. Geen werkloosheid.

Kampen (B). Er was geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Rotterdam (Mh). In de nat- en droogkuiperij was het druk. In de vetkuiperij was het bepaald zeer druk, zoodat overwerk verricht werd en meer werklieden werden aangenomen, voor zoover dezen te krijgen waren; de vraag naar werkkrachten was grooter dan het aanbod. Geen werkloosheid.

Schiedam (B). Noch slapte, noch verlevendiging. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag, maar er heerschte geen werkloosheid.

Fabricage van overige houtwaren.

Alfen (K). In de machinale klompenmakerij heerscht bij voortduring drukte, zonder gevolgen voor het personeel. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Amsterdam (Mh). De toestand in de spiegel- en lijstenfabricage was verschillend: eenige berichtgevers maakten melding van voldoende werk, terwijl een andere mededeelde, dat er weinig werk was, zoodat er in voorraad wordt gewerkt, hetgeen de prijzen doet dalen. De vooruitzichten werden gewoon genoemd.

Arnhem (B). Daar er veel bestellingen inkwamen, namen de werkzaamheden voor klompenmakers nog toe. De toestand voor spiegel- en lijstenmakers bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Delft (Vg). Schorsmolen. De toestand bleef normaal. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht en werkloosheid heerschte er niet.

Dordrecht (B). In de schuierhoutfabrieken bleef slechts matig werk, zonder dat dit voor de werklieden bepaalde gevolgen had. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Klompenmakers hielden geregeld werk.

Enschede (B). Klompenmakers. Noch slapte, noch verlevendiging. Geen werkloosheid.

Groningen (B). Spiegel- en lijstenfabricage en jalouzieënmakers. De toestand bleef stationnair: geen slapte of werkloosheid en evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Kampen (B). Klompenmakers hadden druk werk en ondervonden sedert de vorige maand eenige verlevendiging daar tengevolge van het natte weder de vraag naar klompen grooter werd.' Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Rotterdam (Mh). Jalouzieënmakers bleven de gewone seizoenslapte ondervinden. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag, maar er heerschte geen werkloosheid.

4