is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 12, 30-12-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARBEIDSBEURZEN te:

Aanbiedingen Aanvragen i^anvrff ™ *. ■

van werknemers. door werkgevers. ^ aanbiedingen. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

(Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) iJP^res suf (Placés.) (Placés sur

r 100 demandes.) 100 demandes.)

Nov. 1909. (Nov. 1909.)

Oct. 1909. (Oct. 1909.)

Nov. 1908. (Nov. 1908.)

Nov. 1909. {Nov. 1909.)

Oct. 1909. (Oct. 1909.)

Nov. 1908. (Nov. 1908.)

Nov. 1909. {Nov. 1909.)

Oct. 1909. (Oct. 1909.)

Nov. 1908. (Nov. 1908.)

Nov. 1909. (Nw. 1909.)

Oct. 1909. (Oct. 1909.)

Nov. 1908. (Nov. 1908.)

Nov. 1909. (Nov. 1909.)

Oct. 1909. (Oct. 1909.)

Nov. 1908. (Nov. 1908.)

PLACEMENT

I

Amsterdam (gem.) ... 1 369 1 514 1 033 1 275 1 226 739 93,13 80,98 71,54 842 830 577 61,50 54,82 55,86 Amsterdam (comm.).

Arnhem (gem.) .... 270 326 317 105 113 107 38,89 34,66 33,75 77 83 106 28,52 25,46 33,44 Arnhem (communal).

Delft (gem.) 101 123 — 59 42 — 58,42 34,15 — 46 36 — 45,54 29,27 — Delft (communal).

Dordrecht (gem.). . . . 186 164 — 69 41 — 37,10 25,— — 47 31 — 25,27 18,90 — Dordrecht (comm.). Enschede (gem.) .... 34 38 56 22 19 33 64,71 50,— 58,93 14 7 13 41,18 18,42 23,21 Enschedé (communal). 's-Gravenhage (Chr. Volks- La Have (Chr. Volksbond) 806 96 915 56 58 53 6,95 60,42 5,79 56 58 53 6,95 60,42 5,79 bond).

's-Gravenhage (gem.) . . 2 050 1 835 1 933 812 852 594 39,61 46,43 30,73 540 503 431 26,34 27,41 22,30 La Haye (communal).

Groningen (gem.). . . . 536 468 355 230 244 118 42,91 52,14 33,24 203 210 115 37,87 44,87 32,39 Groningue (comm.).

Haarlem (gem.) .... 226 152 279 39 57 46 17,26 37,50 16,49 33 47 39 14,60 30,92 13,98 Harlem (comm.).

Hilversum (gem.) ... 23 8 14 1 — 11 4,35 — 78,57 1 — 11 4,35 — 78,57 Hilversum (comm.).

Leiden (gem.) 161 116 164 43 31 45 26,71 26,72 27,44 35 24 38 21,74 20,69 23,17 Leyde (comm.).

Maastricht 63 32 54 14 6 10 22,22 18,75 18,52 9 4 8 14,29 12,50 14,81 Maestricht.

Nijmegen (gem.) .... 127 121 — 81 62 — 63,78 51,24 — 47 35 — 37,01 28,93 — Nimègue (comm.).

Schiedam (gem.) .... 55 81 56 17 10 10 30,91 12,35 17,86 14 8 5 25,45 9,88 8,93 Schiedam (comm.).

Utrecht 70 67 91 18 12 26 25,71 17,91 28,57 16 10 18 22,86 14,93 19,78 Utrecht.

Venlo (gem.) 52 56 61 28 36 34 53,85 64,29 55,74 20 27 22 38,46 48,21 36,07 Venlo (comm.).

Totaal voor bovenstaande

beurzen 6129 5 197 5 328 2*869 2 809 1 826 46,81 5 405 34,27 2 000 1 913 1 436 32,63 36,81 26,95 Total

waarvan: dont:

\ van 18 j en ouder. 4 474 3 515 3 941 1 115 981 697 24,92 27,91 17,69 957 826 626 21,39 23,50 15,88 adultes I ,

mannen ( overige. ... 711 697 561 570 614 429 80,17 88,09 76,47 340 361 292 47,82 51,79 52,05 autres ) /l0mmes-

\ van 18 j. en ouder. 833 853 742 978 1 034 626 117,41 121,22 84,37 648 669 482 77,79 78,43 64,96 adultes I ,

wouwen j 0Derige.... m 132 84 206 180 74 185,59 136,36 88,10 55 57 36 49,55 43,18 42,86 autres ] Jemmes-

Gemeentelijke beurzen. . 5 190 5 002 4 268 2 781 2 733 1 737 53,58 54,64 40,70 1 919 1 841 1 357 36,97 36,81 31,79 Placement communal.

Andere beurzen .... 939 195 1060 88 76 89 9,37 38,97 840 81 72 79 8,63 36,92 7,45 Autre.