is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handelsbeweging. (Mouvement du commerce.)

Invoer. TTitvnnr Saldo invoer. Saldo uitvoer.

Woer' (Excédent (Excédent

r r ri p p t? kt (Importation.) (Exportation.) l'importation sur de l'exportation sur

l'exportation.) l'importation.) G K O U P E S.

gewicht. Jvalmr) gewicht. ^afrde; gewicht Waarde. gewicht Waarde. (Poids -brut.) (Poidsbrut.) (fg'w.) (pïZtut.) aleur">

K.G. (Kgr.) Gld. (florins) K.G. (Kgr.) Gld.(florins) K.G. (Kgr.) Gld.(florins) K.G. (Kgr.) Gld. (florins)

December 1924. (décembre 1924.)

I. Levende dieren 1647160 825649 1114 496 730 781 racu ar; «ca , . .

II. Voedingsmiddelen voor mensch 1 682 bb4 80868 - - I. Ammaux vivants.

en dier en dranken: Aliments pour hommes et

a. onbewerkte en halfbewerkte. 247131 468 47 5761S6 98 633 419 25 000 941 148 498 049 99575105 animaux et boissons:

m. WSSSUi* .«..r ' *•— **» " - •»» «mm tIt

!:=S3l,ÜSk£SU.,: sHSSB «IS™ US!Ê ,ÏES „Sg £Z%1 z ~ pp^T.nZS'1''

c. van minerale herkomst. . . 1027 798 254 22 912169 1)401076 598 i) 7 299353 626 7216^6 6. de provenance vegetale.

IV. Fabrikaten . .... . 386556 778 68 668 282 2] 140 084 61 2 47 M 246 4^2 2 4 45 0 = = IV mm61^

V. Goud. en zilv. munt en muntmat. 2 327 3 031630 19 386 4 269684 ^ iv. iaoncats.

VI. Andere goederen 20_577M 630899 3 937 816 1 575 460 1880 U2 §2wi VL Aubw'SSe;tenllnS°t9-

T°taal 2 013 646 985 222 547 655 905 507 542 140 505143 1138139 443 | 82 042 512 j — j — Total.

Handelsbew. zonder gouden en zilv. ~ .. ... ,

munLenjMgtgat. (Groep V) . „ 2 043 644 658 219516 025 905 488 156 1 1G6 235 459 I 1138 156 502 83 280 566 1 - [ - dl°°w

Januari t/m December 1924. (.janvier—décembre 1924.)

IL Voedingsmiddelen voor 'mensch 10 026996 5 724393 49 379 992 38 665 094 - _ 39352996 32 940701 I. Animaux vivants.

en dier en dranken: lL Aliments pour hommes et

a. onbewerkte en halfbewerkte. 2 873 275 014 492 872 276 1 459 398 075 327 300 557 i 4.1 q s7fi qqo i kk *71 71 q animaux et boissons:

III. Onbew.kenhaifbew. stoffen:' 888809883 «°°"^ g& SSgSS""™" <» 182I25739 251804033

tssstst: 2SSSSSg JSSSg iSSiSï i«£Kïï « - - 111

c. van minerale herkomst. . . 12316317 266 297 478119 1)4870 7^ 516 1) 91 670783 7 445614 750 20580???6 ~~ ~ &. de provenance vegetale.

IV. Fabrikaten ... .. . 3 828118 568 803 629416 2)1655580887 2 53330392121117®? 270 W 4» - I IV Rhter™0"

V. Goud.en zilv. munt en muntmat. 52375 14568767 683509 141577241 — _ fioi 19, \V fabr'cats- ,

VI. Andere goederen 28 15638^ 5114 270 67 632 354 38 939 629 - 391mm 38826859 VL AutaT^Cdim ° S

Tota.al 22 654 088 618 2 378 100 800 10 125 750 051 1 802 233 707 12 528338 567 | 575 867 093 | — j _ Total.

Handelsbew. zonder gouden en zilv. '

munt en muntmat. (Groep V) ... 122 654036243 2363532083 10 125066542 1660656466 12528969701 702875567 1 - j - ll^eT^

Januari t/m December 1923. (janvier—décembre 1928.)

II. Voedingsmiddelen voor 'mensch 4 793 955 2 912 299 26 848 020 18 410 240 — _ 22 054 065 15 497 941 I. Animaux vivants.

en dier en dranken: Aliments pour hommes et

a. onbewerkte en half bewerkte. 2 262 015 938 366 340 203 1 045 082 754 189 366 601 12l603f>isi i7«a7!)K(v> animaux et boissons:

b. fabrikaten 734904063 138423253 872798269 327946820 1 216r3184 "69,3602 ~ „ iaQ ~ „ «. bruts et nu-ouvres.

III. Onbew. en halfbew. stoffen: o<t<vo«a <wy4bs»> - _ 137894206 189523567 6 fabncats.

а. van dierlijke herkomst . . 111024 459 86 841964 59 358497 34 938293 51665 962 51003 671 _ III. Materiaux bruts et mi-ouvrés:

б. van plantaardige herkomst . 2 327 238 258 407 217 548 763 816 284 119364 872 1 563 421 974 287 852 676 — ~ «- de provenance animale.

c. van minerale herkomst . . 10 570 369 948 263 342 306 1)4348 947 272 1) 90814 508 6 221 422 676 172 597 708 ~ 6- de provenance vegetale.

IV. Fabrikaten 3311210718 739 518861 2)1527 899 571 2J 400 294355 l?Ssill47 Ül II5^ Z ~ TV FabriSto""™* mlnerale'

V. Goud.en zilv. munt en muntmat. 153812 15 582 780 195 727 12 263 812 — qCisofia ai qi* Tt' *abr,lcats- . ,

VI. Andere goederen 24664433 4 629271 53309348 32084913 gejjgg 27455642 VL Autres marchïïi(Ssês. ^ ^°^s'

totaal 19 346 375 584 2 024 808 485 8 698 255 742 1 315 484 414 10 648119 842 j 709 324 071 I I — Total

Handelsbew. zonder gouden en zilv. N *

munt en muntmat. (Groep V) ■ ■ ■ )l9346221772 2009225705 8698060015 1303220602 10648161 757 1 706005103 | - | - v?

n TTl'oTnnHor 7iin ni'üt Tiorrrorvon dn Vinnlrnvlrnlnn ttaai. \Tn J nnl, /UT... • •. , ï " I _ ! —

72

Handel en Verkeer.

(Commerce et Transport.)

i) Hieronder zijn niet begrepen de bunkerkolen voor Ned. schepen. (Non compris les charbons pour les bateaux néerlandais.) ' » 13 » " » bunkerolie „ n „ ( „ „ „ huiles lourdes pour les bateaux néerlandais.)