is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDEN.

Loonen. (Salaires.)

(Industrie de cuir.) I (ftSSTStf.) ^Tollf/'Rdu^T'

IpXïctZ? G7ebn°01- I schoofden. ^ZIT ^

kets). (Ouvr. en cuir, (Ouvr. (Ouvr. (Fond. (Fond (Vn-nrt (Kopen- . _. '

i fabr.de sacsencuir.) qualif.) ! non-qual.) supérieurs.) moyens.) primaircs.) inaeen'l " ? ö.r I

\JJCM6YYICIYK, , , "j. .

! Oostenrijk, ij- Copen- Australië.)

Uutridw.) Duitschland.2) (Allemagne.) hague.)

(Weenen). (Berlfln.) (Serlin.) —

1 Vwme-) L Gem. uurl. T r ,,

««MWR-, !•-«_«,, fis; 'ii-'zï-iT'

&j#ee& "sslsar "»«a » '*&

I. Kr.

II. 1914 = £

I. Mrk.

II. 1913 = 1.

I. Mrk.

II. 1913 = 1.

I. Mrk.

11. 1913 = 1.

I. Mrk.

II. 1913 = 1.

I. Mrk.

II. 1913 = 1.

I. öre.

11.1914 = 100.

I. Sh. d.

II. 1914 = 100.

I

■| MOIS.

Juli 1922. .

Aue. ) Juillet 1922.

Sept " £ 175 287 91.6 165 Aoüt „

Oct.' 1 \ Sept.

Nov / Oct. -

Deo. " 357000 9 917 £ 177 290 91-6 165 »

Jan. 1923. 357 000 9 917 ( ?ec- 1t»

Feta. „ 357 000 9 917 ) lfiR ~jn ql , 1K, £a.nv- 1928-

Maart „ 357000 9 917 l 0 164 f,6Tr- "

April „ 380756 10576 { ^ar?1 »

Mei „ 398791 11 077 ( 1(!K „n Q1 „ 1BC ~VFU »

Juni „ 398791 11 077 i 270 91,6 165 "

Juli „ 398 791 11077 { , »

Aug. „ 898 791 11 077 ' 168 97=; Q9 11 1R7 ai* "

Sept. „ 398 791 11 077 i, 275 92'11 167 ^01^t »

Oct „ 446 670 12 407 { S6?1- »

Nov. „ 446 670 12 407 ( 171 9sn Qi , ,7n ii™; »

X: ÏJ;S "S, "Ë:- s ga 58 """ «" »' ^ 1 • ?£ ■

Zk : sa Sm & 88 S "» m »■' "« £ ■

April „ 520000 14 444 29,76 0,86 23,82 1,— ' * "

Mei „ 520 000 14 444 29,76 0,86 23,82 1,- f948 16q «Jf11 »

tT » SS222 J4 861 34'08 °'98 26>52 '-12 547>B0 °.9° 3U,~ 1,- 169,50 1,08 juin

Juli „ 535 000 14 861 34,08 0,98 26,52 1,12 ' T,,iïLt "

A.ug. „ 650 000 15 278 34,08 0,98 26,52 1,12 Anfit "

Sept. „ 560000 15555 34,08 0,98 26,52 1,12 q°Jf "

°ct- » 83,48 0,97 25,92 1,09 547,50 0,90 344,- 1,- 169,50 1,08 Oct "

Nov. „ 34,78 1,- 26,96 1,14 564,50 0,93 35550 1,04 18413 1 17 Nov

Dec- » 614,25 1,01 | 386,50 1,13 193^5 1,23 Déc

12

O Statistische Nachrichten 1924, 110. 10. 2) Wirtschaft und Statistik 1924, no. 24. (3 Statistiske Efterretninger 1924, no. 34. 4) Quarterly Summary of Australian Statistics 1924, no. 97. 5) Voor gehuwden met 2 kinderen jonger dan 14 jaar. (Pour les mariés avec

2 enfants de moins de 14 ans.) 6) Voor gehuwden met 2 kinderen van 6—14 jaar. (Pour les mariés avec 2 enfants de 6—lé ans.)

89