is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Chili. (Monthly Labor Review).

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, huur, verwarming, verlichting, mobilair en vervoer voor een OK .. ^ mmderbemiddeld gezin van 7 personen.

id. (Bulletin Statistique).

or r\ a' Uitgaven voor voeding, kleeding, verwarming, verlichting en vervoer.

26 Denemarken. (Statistiske Efterretninger).

a. Uitgaven van een gezin van 5 personen te Kopenhagen, wier budget in Juli 1914- met 2000 Kr. sloot. . o. uitgaven voor voeding alleen.

Dmtschland. (Wirtschaft und Statistik). Oude en nieuwe reeks.

a' ®e^®^enc^e normale uitgaven voor voeding (sinds 1922 ook kleeding), huur, verwarming en ver, hchtmg voor een gezin van 5 personen in 47 steden (oude reeks) en in 71 steden (nieuwe reeks). «?o c b• ü Agaven voor voeding alleen.

tgypte. (Monthly Agricultural Statistics).

a. Uitgaven van een lageren beambte voor voedsel, kleeding, huishuur, schoolgeld, vervoer, sigaretten, kleine verteringen en overige uitgaven.

S^Caïro11 V00r voe(^n&> brandstoffen en zeep voor een arbeidersgezin van gemiddeld 6,3 persoon 29 Finland. (Social Tidskrift).

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, huur, brandstoffen, verlichting, tabak en lectuur voor een normaal gezin met 1600 tot 2000 Mark inkomen in 1908/1909.

on o. Uitgaven voor voeding alleen.

u frankrijk. {Bulletin de la Statistique Générale de la France).

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, woning, brandstoffen, verlichting en diversen van een normaal arbeidersgezin van 4 personen te Parijs.

o1 . Uitgaven voor voeding alleen.

d. b. Uitgaven van een gezin van 4 personen voor 13 belangrijke levensbehoeften (waaronder 11 voedingsmiddelen) m de hoofdsteden der departementen en in de steden met meer dan 10 000 „ . inwoners, behalve Parijs.

^ Griekenland. (Banque Nationale de Grèce.)

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, woning en diversen voor een persoon met gemiddeld inkomen, met inachtneming der bijzondere levensvoorwaarden in Griekenland, speciaal te Athene, qo ~ b- Uitgaven voor voeding alleen.

uroot-Britannië. (Labour Gazette).

a. Jitgaven voor 2L voedingsmiddelen, 'kleeding, huur, verwarming, verlichting en diversen van arbeidersgezinnen in de steden.

•>a i, b- Uitgaven voor 21 voedingsmiddelen.

Hongarije. (Office Central de Statistique.)

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, huur, verwarming en verlichting voor een familie van 4 personen.

«5 Ierland. (Report of the Ministry of Industry and Commerce.)

a. Uitgaven voor de voornaamste verbruiksartikelen en huur door een gezin van een loonarbeider in de Iersche steden.

14- •- Uitgaven voor voeding alleen.

" 'talie. (Bollettino del Ufficio Municipale del Lavoro di Roma).

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, woning, verwarming, verlichting en diversen van een arbeidersgezin van 5 personen te Rome.

o7 . Uitgaven voor voeding alleen.

id. (Bollettino municipale mensile di Cronaca Amministrativa e Statistica del Comune di Milano.)

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, woning, verwarming, verlichting en diversen van een arbeiders-

fezin van 5 personen te Milaan.

Jitgaven voor voeding alleen.

sö Letland. (Bureau Statistique de l'Etat.)

a. Uitgaven (berekend in goud) voor voeding, woning, verwarming en verlichting van een gezin oq . van 5 personen te Riga.

9 Lithauen. (Bulletin Statistique.) (Oude en nieuwe reeks).

.ft , Uitgaven van een gezin van 5 personen.

40 Luxemburg. (Office de Statistique.)

a. Uitgaven van een gezin van 5 personen voor 19 belangryke verbruiksartikelen (12 levensmidde-

41 len, zeep, brandstoffen, gas, kleeding en schoeisel).

41 Nederland. (Maandberichten van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam).

a. Uitgaven (met uitzondering van belasting) van arbeidersgezinnen te Amsterdam. . b. Uitgaven voor voeding alleen.

Nederlandsch-Indië. (Mededeelingen van het Statistisch Kantoor van het Dépt. van Landbouw, Nijverheid en Handel.)

. b. Uitgaven voor voeding van een normaal gezin.

4o Nieuw-Zeeland. (Monthly Abstract of Statistics).

a. Uitgaven voor voeding, huur, verwarming en verlichting in 4 hoofdsteden.

b. Uitgaven voor voeding alleen.

44 ïd. (Monthly Abstract of Statistics.)

ak kt a' Uitgaven voor voeding, kleeding, huur, verwarming, verlichting en diversen in 4 hoofdsteden. 4t> Noorwegen. (Sociale Meddelelser).

a. uitgaven voor voeding, kleeding, huur, brandstoffen, verlichting en belasting voor een gezin met ± 1500 Kr. inkomen in 1914.

. b. Uitgaven voor voeding alleen.

4o Oostenrijk. (Bundesamt für Statistik).

a. Berekende uitgaven voor voeding (bestaansminimum), kleeding, woning, verwarming, verlichting en diversen voor een gezin van 4 personen te Weenen.

b. Uitgaven voor voeding alleen.

47 id. (Kommission über aie Verteuwung der Lebenshaltung).

a. Berekende uitgaven voor de belangrijkste voedingsmiddelen, kleeding, woning, verwarming en verlichting voor 1 persoon.

b. Uitgaven -voor voedingsmiddelen alleen.

4° id. (Bundesamt für Statistik.)

b. Uitgaven voor 12 belangryke voedingsmiddelen door een arbeidersgezin van gem. 4.7 personen . te Weenen.

4y Polen. (Revue mensuelle de Statistique).

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, woning, verwarming, verlichting en diversen van een gezin van 4 personen te Warschau.

b. Uitgaven voor voeding alleen.

w Rusland. (Revue internationale du Travail.)

a. Minimum bestaansbudget, omvattende uitgaven voor voeding, kleeding en verwarming. 01 Turkije. (Administration de la Bette Publique Ottomane.)

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, brandhout, petroleum en zeep van een persoon met bescheiden middelen te Constantinopel.

(Vervolg op blz. 98.)