is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Vervolg van bis. 95.)

52 Unie van Zuid-Afrika. (Quarterly Abstract of Union Statistics).

a. Uitgaven voor voeding, huur, brandstoffen en verlichting in 9 steden.

b. Uitgaven voor voeding alleen.

53 Vereenigde Staten van Amerika. (Monthly Labor Review).

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, huur, verwarming, verlichting, huishoudelijke benoodigdheden en diversen van een gezin van gemiddeld 5 personen.

b. Uitgaven voor voeding alleen.

54 IJsland. (.Bureau v. Stat.)

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, huur, verwarming, verlichting, belasting en diversen van een gezin van 5 personen te Reykjavik.

b. Uitgaven voor voeding alleen.

55 Zweden. (Sociala Meddelanden).

a. Uitgaven van een gezin van 4 personen, dat in 1914 ± 2 000 Kr. besteedde voor levensonderhoud.

b. Uitgaven voor voeding alleen.

56 Zwitserland. (Verband schweizerischer Konsumvereine).

b. Uitgaven voor voeding, brandstoffen, petroleum en zeep van een normaal gezin in 23 steden.

57 id. (Eidgenossisch.es Arbeitsamt.)

a. Uitgaven voor voeding, kleeding, verwarming en verlichting door een gezin van een geschoolden arbeider (4,4 personen).

b. Uitgaven voor voeding alleen.

Coöperatie.

(Coopération.)

De coöperatieve beweging- in verschillende landen.

(Le mouvement coopératif dans divers pays.)

De Monthly Labor Review van November 1924 bevat een overzicht van den omvang van de coöperatieve beweging in een aantal landen volgens de laatstbekende statistische gegevens. Welke categorieën van coöperatieve vereenigingen in de verschillende landen, en hoe vele vereenigingen in elk dier categorieën voorkomen, blijkt uit het volgend staatje. Hierbij dient men in het oog te houden, dat onderlinge vergelijking dezer cijfers niet steeds mogelijk is. Sommige landen, waar de coöperatieve beweging van groot belang is, publiceeren slechts enkele statistische gegevens, terwijl andere landen elk jaar een volledige coöperatiestatistiek in het licht geven.

i™';» hnTikfirs- Landbouw- Productieve 0vpri„fl

LAND. Jaar. crediet- coöperaties, coöperaties. ,-ingswezen. ^so^Sties coöperaties,

wezen. ')

Argentinië 1921 29 47 160 6 — 21

Australië 1922 — 137 228 — — —

België 1922 83 394 * 51 75 880

Britsch-Indië 1921 3) — — 42 582 - — 4 921

Bulgarye <) 1920 977 409 194 32 54 39

Denemarken 1922 659 1806 4739 * * *

Duitschland 1923 20884 6 226 13276 - 5125 5 587

Estland 5) 1924 108 285 803 358 — 440

Finland 1923 1 050 785 574 — — 1594

Griekenland 1921 1287 111 307 5 — —

Groot-Britannië 1922 39 1 737 1 079 72 255 —

Hongarije 6) 1923 1 252 2 085 454 126 88 —

Japan 1921 2535 816 483 — 282 9654

Letland 1922 171 563 458 122 - 777

Littauen 1923 222 422 28 — 45

Nederland 192.3 834 591 1153 84 - 370

Oostenrijk') 1924 2 093 663 1 274 — 876 47

Polen 1922 5343 4671 581 — - 581

Boemenië 1922 4 480 1 802 914 — 408 63

Busland 1922 616 26006 16031 — 4 818 —

Tsjecho-Slowakije .... 1923 5 852 3 587 3 479 — 1825 199

Zwitserland 8) 1923 546 1 363 6 886 851 56 1 757

« Beteekent: Gegevens ontbreken.

1) Inclusief winkels, woningcoöperaties, boeren-verbruikscoöperaties enz.

2) Inclusief alle soorten van landbouwcoöperaties, uitgezonderd landbouwcrediet-, -verzekering- en -verbruikerscoöperaties.

3) Jaar eindigend 30 Juni.

*) Informations Sociales, 17 Maart 1924.

5) Eigaer Zeitschrift fflr Handel und Industrie, October 1924.

6) Industrial and Labour Information, 27 October 1924.

') Statistische Nachrichten, 25 September 1924.

8) Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1923.