is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde van

(Fin de)

Algen- Austra- Bel- Bulga- p:n ,Vnr,

(jrgen- (AuL-®. Canada. ^ land. r«k / gieken-

tlne' S»*) aarie.) ^de.) ( ce?~

L6Yas' PPososen F^tari: ~R"IST"

Postspaarbanken. (Caisses d'épargne postales.)

Spaarbanken.

(Caisses d'épargne.)

Algemeene spaarbank.

(Caisse générale d'épargne.)

Postspaarbanken. (Caisses d'épargne postales.)

Chartered banks.

Gouvernements- en Postspaarbanken. (Caisses d'épargne gouv. et post.)

Spaarbanken. (Caisses d'épargne.) j

Postspaarbanken en andere spaarbanken.

(Caisses p>ostales et autres.)

Spaarbanken. (Caisses d'épargne.)

Nationale spaarbank. (Caisse nationale d'épargne.)

Postspaarbanken. (Caisses d'épargne postales.)

Postspaarbanken.

(Caisses d'épargne postales.)

Postspaarbank. (Caisse d'épargne post.)

Andere spaarbanken. (Autres.)

1923. .. „

N°v. (nov.). . 50 4 _ 1'g25 /gi Ji 11 ') ') ') i) i) <) i) i)

1924 _ 2'b 1612 31<18 31,7 105 294 8 652 9494

Ocffoclf^ ' ~ 2125 163 1177 1 889 |'| JSZ 3®° - 1176 305 9 432 10640

^■ (nóly. : $}$ Z !$ I 33 g - 1729 3 315 = JS 9«6™

— ayj _ i730 _ _ H96196 9 476 -

HINDE VAN (Fin de)

Ja- j Let- Neder- N.-Zee- Noor- Oosten- p , _ . I Tsiecho- Ver 7niH Z.-Slavië. ,,

e!S st jrt w st » <"£' ris* ftsr ««•'

»|«w Bas.} l.nt» SS' ff« 'Sn

1 I ' Slovènes.) '

YenjLats. Gld. £ Kr. Kr. Zloty's. Pesetas.1 Kr. $ £ Dinar. Kr.

Postspaarbanken. (Caisses d'épargne postales.)

Spaarbanken. (Caisses d'épargne.)

Postspaarbank. (Caisse d'épargne postale.

Andere spaarbanken. (Autres.)

Postspaarbank.

(Caisse d'épargne postale.)

Spaarbanken. (Caisses d'épargne.)

Spaarbanken. (Caisses d'épargne.)

Postspaarbank. (Caisse d'épargne postale.)

Postspaarbank. (Caisse d'épargne postale.)

Spaarbanken. (Caisses d'épargne.)

Postspaarbanken. (Caisses d'épargne postales.)

Postspaarbanken. (Caisses d'épargne postales.)

Postspaarbank. (Caisse d'épargne postale.)

Postspaarbanken. (Caisses d'épargne postales.)

1923. —

mT '108 ^ -r' 17'' - ia® 28Ï0SO 10)13W4410 183 10*249 133 & i'm j'ji

|?,S!: Ü3 || | S z |js 8» ij - »• ffi H jffi £

= »,8 m ™ iS g | jjg ■«

Spaarbanken. (Caisses d'épargne.)

Saldo tegoed der inleggers (X millioen). [Solde dü aux déposants (en miUions.)]

Vervolg. (Suite.)

? RulletiS BtïSSSmï ^ftatlsti,que de Ia Société des Nations.

3) Betasiho ötatlstl<l"e Mensuel.

5 gtóSü"3?Èsyas» *~

? Sa aassr

Van sTr'-'p taal^^('™^'C''erteKeiiwo(frd/i? 164 <0P 555) sPaarbanken. wier saldo-tegoed ongeveer 80 % 9| ï? Spaarbanken.

,0> Poofsche Mar?ef"°e d6 Statisti<ïue-

14