is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 2, 28-03-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal ziektegevallen aan de onderstaande besmettelijke ziekten.

(Morbidité par quelques maladies contagieuses.)

■ . 1 i i i i i

MAANDEN van 1925. (Mois.)

Vlektyphus.

(Typhus exanthémat.)

Febris typhoidea.

Pokken. (Variole.)

Roodvonk. (Scarlatine.)

Diphtherie.

Dysenterie.

Meningitis cerebrospinalis epidemica.

Poliomyelitis anterior acuta.

Encephalitis lethargica

MAANDEN van 1925. (Mois.)

Ylektyphus

(Typhus exanthémat.)

Febris typhoidea.

Pokken. (Variole.)

Roodvonk. (Scarlatine.)

Diphtherie.

Dysenterie.

Meningitis cerebrospinalis epidemica.

Poliomyelitis anterior acuta.

; Januari . . - 75 - 827 480 1 10 4 11 Augu^ .

Februari . . October . .

Maart . . . November .

• • * December .

Mei. . . .

Juni. . . . jaar < .

Juli....

Sterfte van kinderen beneden één maand en beneden één jaar. (MoHaüté d'enfants au-dessous cl'un mois et au dessous d'un

—Ï5ot5Ö^ZAKEN..TT- Leeftijden in dagen. „Tota.^ Leeft«den in ^nden.

(Nummers der meest uitgebr. Uqes en jours.) (Au-dess. __ {Ages e '

Int. lijst van doodsoorz.) ^ d,un 5 + g ? + 8 + 9 + 10+ u+ ^

(Causes de deces.) ~l 1"' » 14 ïo-zi ü-au mm_) r ^ ;

1 — ~ ~ — — — 11224 1 3 *j

] Mazelen. 7 ~ _ L i -1 252 62 4 2 3 3 1 - 6

Kinkhoest. 9 i ^ i___l 1 — 1— 1 1 -ij

1 T. b. c. van de long. 31. ... - — _ — 3122 8 1 1 1 1 1 (

Overige vormen van t.b.c. 32-67 — — — — — — — ci

1 Syphilis. 38 ••••••••"" 1 ~7, o 1 9 12 5 10 9 3 5 8 3 1 1 2 ^

1 Stuipen ben. 5 jaar. 80 ... — 3 2 i 9 5 9 9 1-5 15 13 14 14 7 4 K} 5 Broncho pneumonie. 100...— ?_ i 2 38581 4 4 4 7 7 4

2 Croupeuze „ . 101. . . — — 1 ^ 2 Overige ziekten v.d. ademh.- oo 4. 56582 — 5 2 3 1— eA

organen 98, 99, 102 t/m. 107. — ? T a Q 11 15 5 44 4 1 2 — ll

2 Ingewandsstoornissen. 113 . . 1 — 1 1 £ 01 9 10 2 — — 6 1 — — 2 11ó

Paedatrophie. 160, 161a, 2066«j. 9 62 23 9 8 111 21 J _lu _____ _ - h

2 Andere kinderziekten 162, 163. 1 q7 4 4 1 7fi 25 32 u 13 15 13 5 6 12 9 5

1 0YenSex"ren • : : 15 107 50 34 86 24^ ^"89 62 51 46 50 47 39 45 30

Januari .' .... 1,8 13,1 6,1 4,2 4,4 29,7 11,2 10,9 7,6 6,3 5,6 6,1 5,8 4,8 5,5 3,7 2,8

® -ï'g Februari

% §"S Maart

o os April

Mei

° ja-s Juni

° Juli

% Augustus

2 Oo September

° aa< October

, SpS November | —-"■"l

S December ; ; j j ~~~ |

t ■—SsaFT^r^TVTTT^ i i i r i 1 i i i 1 1 1 1 1 1 ' l9:

. . • AO in TïOPf>nlbel,_„ I

Geboorten. Het aantal levend aangegevener. dat per j ?et 'gemïddelde" Januarioijfer ^

(9* pf'htpr 12 laser dan m de maand Januari van nee vonöe jaar <,j.,»

fatale 10 jaar' <28.2» en 17 lager dan liet gemidd^de de Jaata 3 ' — ^ .. I; aoodeeborea *

; bsav;

j «ïSk sras wsaafft.'i arsaaarsKysas^

laatste 10 jaren bedraagt 8,1. . , f .„„,1, "December 1924, 10,1 per 1000 inwoners, en is overige . j9.

Sterfgevallen. Het aantal overledenen bedraagt, ■ vergelijking met het gemiddelde Januaricijfer over vi)l

dan alle m dit overzicht ter vergeluking opgenomen cfliers i B j b vorige jaar (12,-) is het verschil 1,9, te (13,8) is het 3,7 lager, en in vergelijking^ met de geluknamige : maand van^t ™"foOO inwoners wijst. „ geM

■ gemiddelde Jaaraterfte over de ^eloop^ 10 ^ar (iS.S) «P g ig weinlg verandering. Tegenover een te

; a^mtalfngXanen hè?1"meeïtTn aantal toegenomen, terwijl de sterfte aan longtuberculose, kanker, apople- ^

enteritis en ouderctonie bet^mee^st x1 aangegevenen (5^3,2) hooge^dan ^Deg»| fr ^

« hk eraStimr!deDee g^el'de^mTratoir" ovëf dTmS Januari''te TBUtT'clisius, de hoogste d.d. 4

12°, terwijl de laagste op den 12en dier maand — 5 Celsius bedroeg. Hele S°

- = . - - - -- lohnii. „«.wrfAirt in rln Internationale Conferentie van October 1920, zijn in o» *

i L>oor voiieai^e luvwuiig van v..« ~

c], de cijfers achter de doodsoorzaken gewijzigd (zie ook noDt a op pag. Z).

1.

v;

g<

g: