is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 2, 28-03-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schipbruggen te Hedel i), Arnhem 2) en Vreeswijk 2). (p0nts flottants d Hedel, d Arnhem et a Vreeswijk.)

Opvaart. (Montée.) Afvaart. (Descente.)

Maand. Geladen schepen. 3) Ledige schepen. 3) Geladen schepen. 3) Ledige schepen. 3)

(Batcaux chargés.) (Bateaux vides.) (Bateaux chargés.) (Bateaux vides.)

(Mois.) '

« xEa jv,£s'|T£S," «

Hedel.

Januari (janv.) 1925 . . 177 29 455 201 31 000 285 43485 102 8 373

" " ' «> lmc 36 568 169 36 535 271 79 400 110 20 M3

" 1 " )191i5) • 5) 48 5) 19980 5) 5 s, 1H3 5) 90 5) 38 205 5) 4 6)'°1422 Arnhem.

Januari (janv.) 1925 6) . 79e 93265 655 42 438 837 103 338 ani soa™

» ( , ) 1924 . . 552 84 211 347 88 938 499 wl IfS

» ( „ ) 19141). 290 89 850 187 23 540 299 39 670 157 18 108 Vreeswijk.

Januari (janv.) 1925 8) . 1822 394810 643 95 738 1 450 3"5 09R 1 mo „-„„o

: ! ; i SU: '« SS SS , 88 !S SI S is

') Opgaven van den Ingenieur van den "Waterstaat te 's-Hertogenbosch

3 Me!Tbne^p vIS de0°StoSotenDire0teUr ^ de" R«kswaterstaat in d« Directie Groote Rivieren te 's-Gravenhage. *) Laadvermogen in tonnen van 1000 K.G.

in afvnnÏÏ°«Jnm<i<ttei1 "iet medegerekend. Dit aantal bedroeg in opvaart totaal 67 met een laadvermoïen van 5 969 ton «U HouMot i? alvil?™08611 Va" (graden en ledige afzonderlijk onbekend) laaavelmogen Tan 001)9 ton'

7) 1 Houtvlot „ opvaart.

8) 4 Houtvlotten in afvaart.

9) 1 Houtvlot in opvaart, 2 in afvaart.

Havens van Rotterdam en Amsterdam. (Ports de Rotterdam et d'Amsterdam.)

MAAND. (Mois.)

Rotterdamsche Havens. (Ports de Rotterdam.)

Binnengekomen, i) Vertrokken. 3)

(Entrés.) (Sortis.)

Aantal schepen. 2) (Nombre.)

Inhoud in Reg. tonnen. (Tonnage.)

Aantal schepen. 2) (Nombre.)

Inhoud in Reg. tonnen. (Tonnage.)

Amsterdamsche Havens. 4) (Ports d'Amsterdam.)

Binnengekomen. I Vertrokken. (Entrés.) (Sortis.)

Aantal schepen. (Nombre.)

Inhoud in Reg. tonnen. (Tonnage.)

Aantal schepen. (Nombre.)

Inhoud in Reg. tonnen.

(Tonnage.)

Januari (janv.) 1925 . . 841 1270573 823 1 256701 247 429078 253 ! 426560

» 1 1914 |B t 958135 ?|2 374117 269 407 868

- ' " ' ' 990 227 * * 182 204 417 216 | 246 441

* Opgaven niet beschikbaar.

j) Visscherevaartuigen niet medegerekend.

<> Opgaven^ van hV^Ureau 'Invoerrechten en Accijnzen.