is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 3, 28-04-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Invoer. i Uitvoer.

Bruto gewicht Waarde Bruto gewicht Waarde

X 1 000 K.G. x f 1 000 x 1 000 K.G. X f 1 000

. .. ^ , 1S02 2 712 IC 21

a. ongetwgnd, 1. ruw nn7 (593

V. tweedraads getwijnd n.a.g.

waarvan uit en naar Duitse 11- 0 g2(, 94g

land, totaal 7261 526 948

a. ongetwynd, 1. ruw 1 n„„ 1 415

2. gebleekt of geverfd

waarvan uit en naar Tsjeclio- 13 o8

Slowakije, totaal «9 ^ ^ 28

a. ongetwijnd, 1. nnv . . . .

waarvan naar Ned. Oost-Indie, 3 9

totaal 3 9

а. ongetwiind, 2. gebleekt of geverfd ....

Katoenen dekens: 17;> 210 4 219 6 955

totaal 1922 ! 1 ™ ™ *213

totaal 1923 .... 238 6 586 8 824

waarvan uit Duitschland . 1040 1 428

naar Keizerrijk Indie 1011 4393

„ Br. bez. O.-Afrika !M9 x 252

„ Groot-Britannie 661 943

„ Ned. Oost-Indië 544 347

' „ Br. W.-Afrika 620 713

„ Argentinië •

Andere weefsels van katoen: ;»757 21002 19 487 19 311

o^ 19- * ' * * 6737 28 713 21 230 74 621

totaal 1923 ! . ■ • 5 333 22 779 23 714 82 325

u. ongebleekt, bestemd voor de bewerking 111 2g72

katoendrukkerijen en -ververijen 670 20gg j 2(63

б. ander ongebleekt 562 2 277 11988 42 133

c. gebleekt 2 342 11545 2 969 9 907

d. geverfd . . • . • • • • \,' i ' f,i 635 3 299 1427 7 842

e. bedrukt, al of niet tevens gebleekt of „e^ertd 20, 791 4 567 16 603 ƒ. bont geweven • ; • • •

waarvan uiten naar Groot- 14 g85 113G 3

Britannië, totaal . . . ■ • • •

a. ongebleekt, bestemd voor de bewerkin» 2g66

katoendrukkeruen en -vervel uon 571 lg2g | -08

l>. ander ongebleekt 220 1006 276 694

c. gebleekt * 4 488 6 514 I 282 896

ei bedrukt, al 'of niet tevens gebleekt of geverfd 374 2 077 112 5u

f. bont geweven • • •. • •

waarvan uit en naar Duitscn- ^ 2 ^ 3g 9g

land, totaal ^ 170g g 40

d. geverfd * ' *

waarvan uit en naar Beloie, gl4 2 g41 115 484

101 a a 1 " 477 1849 14 46

d' wTfr-van uit Frankrijk, totaal . . ** 1®«3

waarvan naar Neil. Oost-Indië, 4g 505

totaal 1700 3583

a. ongebleekt 10 053 36 121

c. gebleekt 1005 3 402

d. geverfd , ■ • •, 132 767

e. bedrukt, al of niet tevens gebleekt of ge\eifd 12gl 4 632 ƒ. bont geweven ..••.•••• _• : . •

waarvan naar Iveizerryk mme, . ^5547

totaal 627 2 045

c. gebleekt • • • • ,,J 113 473

e. bedrukt, al of niet tevens gebleekt of geverld 739 2634

ƒ. bont geweven • • • • • 1198 gsg0

waarvan naar Argentinië, totaal ^ ^72g

d. geverfd 377 1219

ƒ. bont geweven „„g 3

waarva 11 11 aar B r."\V .-A frika, totaal 2 ^99

e. bedrukt, al of niet tevens gebleekt of geverfd ^ ~ 500 waarvan naar Ceylon, totaal. . ^2 2 24g

ƒ. bont geweven . . . • • • • •

waarvan naar Br. bez. U.-A t r 1 k a, g 454

totaal cy.j p- -^45

e. bedrukt, al of niet tevens gebleekt of geverfd 2 252

waarvan naar Fr.W.-Afrika, totaal ^^

d. geverfd • • • 39g 4 288

waarvan naar Noorwegen, totaal ^4g4

e. gebleekt rii ' " 452 122#

waarvan naar Ent. T u r k ij e, totaal ^ ^

f. bont geweven

waarvan naar Denemarken en gg^ 1133

IJ s 1 a n d, t o t a a 1 | ^ 533

ƒ. bont geweven I