is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 3, 28-04-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal ondernemingen, werkend met personeel: in 192o 81

:: :: 1921 83

(No'mlre d'entreprises travaillant avec personnel.) ^

Administratief, technisch | "Werklieden, meester- Totaal.

en bedienend personeel. knechts, enz. (Total.)

{Personnel administratif, (Ouvriers, maitres-ouvriers, etc.)

technique et de service.) v

JAAR, '

GESLACHT EN . . , , Aantal onder- Aantal onder-

LEEFTIJD. Aantal onder- nemingen waarop Aantal nemingen, waarop Aantal

nemingen, waarop Aantal opgaven nmtonen de 0pgaI6vv. personen.

U««*. , hetrekMr s&hebben p6rS°n6n- betrektof hebben. totrekking he^6n' (Nombre

sexe et cige.) betrekking heDD . (^VomSre IN-nmhrp d'mtre- ^""ibre (Nombre d'entre- de

personnes.) ^raZ?^

uT^SSffSSm les^TgZ^ts, les renseignements,

I— 2 j 8 " i ' ! l ! !

Mannen: j 452 82 6 232 82 ^895

18 jaar en ouder . 76 75 877 7o beneden 18 jaar . lB

lq2. Vrouwen: _ 65 74 1644 74 1 ggj1

1923 lg jaar en 0U(ier . 28 11 57 887 57

beneden 18 jaar . 4 — mini

TC 549 82 9 640 «2 10189

Totaal . . 76 MM

(Total.) ''

Mannen: 441** I 81 6 374 81 i?qq**

18 jaar en ouder . <6»* 4S j 75 1117 '6 1139

beneden 18 jaar

Vrouwen: - oa 55 73 1702 73 1757

192.4 18 jaar en ouder . 28 is 63 983 63 ■

beneden 18 jaar . 10 - 10709.»

Totaal . . 76« 533** | 81 10176

(Total.)

Mannen: .-7 g3 6 251 83 6 708

18 jaar en ouder . 78 «7 76 1 037 77 1 061

beneden 18 jaar . 18 -4

Vrouwen: Kft 75 1603 75 1®3

1921 18 jaar en ouder . 28 ~>0 ^ <->06 62 92-^

beneden 18 jaar . 12 10 __

™ £T~ 83 9 797 83 10 344

Totaal . . 78 o*'

(Total.) I 1 11

Verbeterde cijfers. (Chiffres rectifiés.)

Ihsssirs^^.?sss.^»r^.., m!, 19!,

^__

KRACHT WERKTUIGEN. (Machines moirices.)

1923.

Aantal

ondernemingen. 2)

Gezamenlijk

Aantal, ™rmog>n

(Nom- (Puissance bre.) en total en chevaux vapeur.)

1922. !

' Aantal ondernemingen. 2)

Gezamenlijk

Aantal vermogen Aantal. in p>K

(Nom- (Puissance bre.) en total en chevaux vapeur.)

1921.

Aantal } ondernemingen. 2)

Gezamenlijk

Aantal. ™™°fn (Nom- (puissance bre.) m total en chevaux vapeur)

K i Ta

1 I 2 I 3 | 4 || 5 6 v !—2

Cylinder-stoommachlnes en stoomturbines 54 66 14842 56 68 14922 o| 70 14

Lichtgasmotoren „ * * * * * * <,40

Zuiggasmotoren . , 240 1 1 240 1 ■

Olie- en benzinemotoren

gedreven door gekochten ^ 1()00 9 477 60 896 9 046 61 874

6. uitsluitend gedreven door stroom van ^ ^ 2 326 16 209 2 098 13 176 1577

c. gedreven somtijds door zelfopgewekten 3138 5 224 3 147 5 252 2 880 en stroom . 4 oxoo .. ...-

1923 (82 ondernemingen) totaa! primair vermogen (zonder dat van de zuiggasmotoren, s ,, ^

1922 (81 „ ) » '» " , " " " " „ ): 26 478 „

1921 (83 „ ) » » " *■ " "

■ r ,, 0+n„Hon nn <?1 December 2) Nombre d'entreprises auwquelles se rappo

i) Drie ondernemingen bestonden op 31 DecemDe renseignements.

1922 niet meer. (Trois entrepnses n'enstaient plus , fes y

au 31 décembre 19%%.)