is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 3, 28-04-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Administratief, technisch Werklieden, meester- Totaal.

en bedienend personeel. knechts enz.

(Personnel adminUtratif, (Ouvriers, maitre-ouvriers, etc.) (Total.)

technique et de service.) . —

GESLACHTEN Aantal onder- Aantal onder- nemingen daarop 4antal

LEEFTIJD. nemingen, waarop Aantal Aantal "Opgaven (Sexe etage.) betr^f^beD. strekking hebben.

(Nombre d'entre- {1 $?™b™xqMliïs de prisés'auxquelles persomies.)

vrises auxquelles ) prises auxqucuu* personnes.) * rannortmt ^

se rappartmt V^onnes.) serapp0rtent » UsrSammmts.)

les rensagnemenU.) les renseignements.) les , enseignemem..)

Mannen: I rR 37 774 37 3<J2

18 jaar en ouder . 13 „g u2 28 14S beneden 18 jaar . 1

Vrouwen: ,0 24 201 25 214

Waalwijk. 18 jaar en ouder . «10 20 91 20, iïï:—1

beneden 18 jaar . 6 _ '1 208 40 1298

Totaal (Total.) • '? S? 38 1 041 38 11®

Totaal in 1922 . M 92 g , 38 li*M

Mannen: 42 I " 57 486 57

18 jaar en ouder . 18 o S2 92 32

beneden 18 jaar 2 1

Kaats- Vrouwen: . 27 74 27 ®-

£mr?l 18 jaar en ouder .7 7 46 18 —rnn

henvel' beneden 18 jaar . 57 698 57 749

Totaal (Total.) . 19 51 4 54 73

Totaal in 1922 . 20 _ g 61 Jkgg- 6*

Mannen: « 26 692 26 'ql

18 jaar en ouder . H °° 19 93 19 beneden 18 jaar *

Vrouwen: _ ^5 97 16 gó

Dongen. 18 iaar en ouder — „ 8 58 8

beneden 18 jaar . 2 2 __ 27 gg

Totaal (Total.) . J| „ 27 744 27 1 042^-

Totaal in 1922 . 11 02 M 98g 25 _1

.. 1921 . 11 54 M

I „ 426

Mannen: m 11 376 H g4

18 jaar en ouder .6 8 84 8 beneden 18 jaar — '

11 204

Vrouwen: m 11 191 U 86 ^

Tilburg. 18 iaar en ouder .4 | R 84 5

beneden 18 jaar . 1 J jj 79»

Totaal (Total.) . 6 49 12 688 12 946^ Totaal in 1922 . 6 49 18 ^

~ ~ ..

Mannen: 15, 95 1380 95 33I

18 jaar en ouder . 39 154 a2g 09

beneden 18 jaar .4 ,. ^

Overig vrouwen: 9- 71 308 71 Jsl -—

Noord- 18 jaar en ouder . 10 47 175 47 9

brabant. beneden 18 jaar . 6 21gg g5 2^

Totaal (Total.) . 41 19i 99 2 021 99 2 92i^

Totaal in 1922 . 40 193 »» g 103

1921 . 40 éif —

" " ===== - — — T 7gg

Mannen: q, 51 675 51 gjO

18 jaar en ouder . 23 »i „ 202 39

beneden 18 jaar ' ^

Buiten Vrouwen: in g3 174 34 l33_^

Noord- 18 jaar en ouder • 2 o 24 129 24 —.«n

brabant. beneden 18 jaar . <j — , j80 " ~ 55

Totaal (Total.) . 24 112 910 B6 ^ ,

Totaal in 1922 . 21 102 « !566 «8.

-1 4 74:1

Mannen: 277 4 283 277 96b

18 jaar en ouder . 115 4as gs6 195

beneden 18 jaar .15 -0 ^

Vrouwen: ,, Po 1045 183; 60^.. '

Totaal. 18 jaar en ouder . 44 os m 122 -—7415

beneden 18 jaar . 17 - 285

Totaal (Total.) . 120 568 286 7l

Totaal in 1922 . 117 |46 ^ | g573 307

i) Zonder thuiswerkers. (Non compris les ouvriers & domicile.)

Personeel op ± 15 September 192S (inclusief leerlingen en volontairs).!) (Personnel vers le 15 septembre 102 S y compris apprentts et volontaires.)