is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 4, 30-05-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20e Jaargang.

30 April 1925.

Afl. 4.

MAANDSCHRIFT

VAN HET

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK.

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

(Het overnemen van artikelen, berichten en andere stukken uit deze publicatie is echter toegestaan met duidelijke bronvermelding.)

NEDERLAND.

(PAYS-BAS.)

Arbeidsmarkt.

(Revue du Iravail.)

Aanbestedingen.

(Adjudications.)

Bron: Redactie van „de Aannemer". Source: Rédaction „de Aannemer".

Aanbestedingen van (Adjudications de

_ Woningbouw-

m« « xtt, Spoorweg- vereenigingen.

MAAND. maat- socie'te's Gemeente- 611 Totaal.

(Mois.) Particulieren. schappijen. autoS^pour besturen. Polderbesturen. {ToiaL)

particuliers.) compagnies ia construction municipalités.) t'Etat et des

de chemms de d'hdbitations polders.)

'er-i ouvrières.)

Maart 1925 .... f 1) 4 308 880 f 283802 f 752207 f 1876 490 f 1232658 f 8 454 037

» 1924 .... 2) 5 440 622 1 055 917 3 781 907 3 597 208 1 096 253 14 971 907

» 1923 .... 3) 4 407 718 273 990 5 225108 3 377 024 984 313 14 268 153

1922 .... 1) 3903117 255045 1 250632 3 832672 2 936298 12177964

» 1921 .... 5) 2 824 571 1400 015 12 050565 4 164 887 1 578 699 22 018 737

1920 .... 6) 8199395 878310 12696958 9102133 1 555106 3243L902

» 1919 .... 7) 1488 797 — 3 693 357 2 615 982 517 300 8 315 436

„ 1914 .... 2 150 147 462 375 922 040 1 308 698 1181 040 6 024 300

') Inbegrepen f 488 140, zynde 11,33 pCt., alleen voor fabrieksbouw (incl. verbouw enz.).

2) „ „ 361392, „ 6,64 „ „ ( „ „ ).

„ * 571 652, „ 12,97 „ „ ( „ „ ).

| „ „ 132 781, „ 3,40 „ „ „ ( „ „ „ ).

») „ „ 177422, „ 6,28 „ „ ( „ , ).

J „ „3 143 492, „ 38,34 „ „ ( , n ).

') „ „ 69337, „ 4,66 „ „ ( „ „ ).

N.B. Opgemerkt zij, dat de stand van zaken in de bouwbedrijven altyd nog iets beter kan geacht worden dan do cijfers ffn??even> om<iat het met mogelijk is alle gegevens betreffende onderhandsche aanbestedingen, die in vele gevallen niet suouek gemaakt worden, te verzamelen.