is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 4, 30-05-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkloosheid en verstrekte uitkeeringen; Oetober 1924.

(Chómage et indemnite's; octobre 1924.)

BEROEPSGROEPEN EN VOORNAAMSTE GEMEENTEN, WAARIN DE

VEREENIGINGEN OF HARE A FDEELINGEN ZIJN GEVESTIGD.

1

... Aantal dagen Aantal dagen

Aantal leaen Aantal werkloosheid van werkloosheid per Indexcijfer

Van,Zlt±i H werkloozen de in de kol. 5 en 6 werklooze der

loosneia is Aantal in bedoelde arbeiders (Zondagen niet werkloos-

nagegaan. ) werkloozen. procenten. (Zondagen niet me- medegeteld). heid. 2>

(Nombre des mem- .. 5 r0, <Champur<i degeteld). (Chómage [Chómage en jours (Nombre

bres auxquels 1Lnomeurs.) (O enjoursdes chómeurs par chómeur; indice du

l'enquête mmramts) de la col. b et 6; non-compris les chómage.)

se rapporte.) 1 non-compris les dim.) dimanches.)

Leden v. kassen. {Membres des aisses chómage.)

Anderen. (Autres.)

Totaal, ï (Total.)

Leden v. kassen.

Totaal (incl. anderen). [Total y-compris les autres.)

Leden y. kassen.

Totaal (incl. anderen).

Leden v. kassen.

Totaal (incl. anderen).

Leden v. kassen.

Totaal (incl. anderen).

Leden v. bassen.

Totaal (incl. anderen).

Werklozenkassen. (Caisses-chómage) I

Aantal werklooze leden die uitkeering ontvingen. Chómeurs ayant regu des

indemnités.)

Aantal dagen werkloosheid, waarover uitkeering werd verstrekt. (Chómage fenjoursJ des c^<5meurs de la colonne 15.)

I oj I ■ : ! : : : ——

29 Sept.—24 Oct. 1924. Gemiddelden per week. (29 sept.—24 oct. 1924. Moyennes p. sem.) | 2 [ 3~ 4 | 5 1 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 I 12 ~T"l8 I 14 II 15 I 16

üitkeermgen aan verzekerde ^ leden in guldens.

(Indemnités aux ouvriers assure's en florins.)

GROUPES PROFESSIONNELS ET COMMUNES PRINCIPALES OÜ LES SYNDICATS OU

LEURS SECTIONS SE SONT ÉTABLIES.

I 18

; . , , er KnK of» k ct)K | 077 280 ^ - 5 - 1449 1460 5,2 5,2 4,3 4,3 ' 141 704 5131 Faience etc.

1 Aardewerk enz. ... 5 595 30 5 625 277 zöu o, o, iwt i wu ' ' Delft, Leerdam et

D6^feuiLneeenrdam ,en 686 12 698 62 65 9,1 9,3 338 356 5,4 5 5 J,2 J,5 j 52 275 - gN.-Buinen.

Schiedam 437 0 437 11b 116 26,5 -ft,5 6o8 608 , , ,g ^ 4 10 — Maestricht.

Maastricht . . . . 517 II 5.8 16 U 3,. o,l i , , , , | m im 12050 Diamant etc. (A'damc.a.)

s S- | | f '1 's i| -.g a i | 1 ? 1 '1 T IS?"'

Haarlem . .... 1086 17 1103 68 b,d o| » 44 24B __ La Haye.

's-Gravenhage . . . 1635 38 1 673 202 -,0o lg,4 i.4,3 tiJ» ï g_ 7g 2B 14g _ Rotterdam.

Rotterdam .... 1692 31 1 /23 ,37 137 8.1 - _ gg j 700 7027 59351 Construction, voine.

4 Bouwbedrijven enz. . 41415 137 41552 4 799 4 800 11,b 11,b ^4b»a aras o, , , > _ Amsterdam.

Amsterdam .... 5 632 22 5 654 995 99o 17,7 17,6 5 522 5522 5,o 5,5 ib,3 ib,d ^ _ Harlem,

Haarlem 1193 8 1 201 116 16 9,7 9,7 ol 5 1 49 4 9 S ^9 £ ^ _

gSST. :::: I 1 : \ & & % % u9 I = zD^dam-

^Wnhage . . ! 4^ xS 4*8 | 6 1 f | || || f & $ & Ij» I S.

ST:::: 4II 1 | | | | | - 71 = s^r

Utrecht 2 377 7 2 384 598 o98 25,2 25,1 3 095 3 095 5,2 5,2 21 7 21b 18b __

Apeldoorn .... 600 2 602 52 52 8,7 8,7 2o7 2o7 4,9 4,a /,i <,r ig ^ _ Arnhem.

Arnhem 759 8 767 76 /6 10, 9,9 , g,_ g, g> gg 14g _ Nimègue.

Nijmegen 772 2 774 82 82 10,/ lo,b , , jg 75 _ Gronmgue.

Groningen 941 12 953 62 62 b,b b,b om y , , ^ £ lg ?2 _ Leeuwarden.

Leeuwarden. ... 577 1 35 3o 6,2 6,1 162 _ J _v 5'5 |02 10,- 396 1 969 15351 Bois, liège, paiile.

6 Houtbewerking enz. . 10 775 364 1 139 1 96 1 209 11,1 10,9 6 625 6 704 5,5 5,5 0 2 lü 39b ^ _ La' llaye.

's-Gravenhage ... 1358 50 1 408 180 182 13,3 12,9 J/9 JJi 0,4 d,» 'o 0 0 0 Vlaerdingue.

Vlaardingen. ... 214 0 214 0 0 0 u 9,3 0 0 0 Habillement.

7 Kleeding enz. 3) ... 1768 3 319 5 087 58 670 3,3 13,2 27 , 0 — Amsterdam.

Amsterdam. ... 204 1 354 1 558 8 lb9 3,9 10,8 byb %ö »,i g)|? ^ Q 0 - La Haye.

's-Gravenhage. . . 209 258 467 9 62 4,3 13,3 4b -■"» > > 5'5 5 4 375 945 6322 Cuir, toile cirée etc.

9 Leder, wasdoek enz. . 3383 92 3 475 419 419 12,4 12,1 1 119 1 119 2,/ '' JJ Oentredelafabr.de

Centrum v. deschoe- 197 1 „21 , 021 26 2.6 5,6 5,4 364 904 — chauss.d.leBr.sept.

I nenfabr.inN.-Brab. 3 059 89 3 148 399 399 «,-12,7 1021 102L -,b jo , , 2 8 82 Minéraux etc.

\0 \ Oer, steenkolen, turï . 5 546 1 268 \ 5814 3i 3 0,1 1 0,1 15 » ^ 0 04 0 03 2 8 — Mineurs.

mjwdistïict (mijnw.Vy ^465 \ ^ 'A WA ^\\ 10'8 \ 2\ 617 \ 21700 i 5',6 \ 5,7 10,1 \ lo',2 1 321 6303 52328 Métaux etc.

. A^A \ \ \ % \ li- \ li- \\ 184 \ W|L\ - Amsterdam.

\ Haaïlem . \ ^\ i\ 1000 \ 101 \ 10\ 10,'1 \ Oü \ ^2, \ 5,7 5,7 \ 10,^ \ 10,2 \\ 26 136 — \ Haxlem.

1 Dordrecht. . . \ 1 oto \ 2\ 1051 \ 350 m \ 18,4 \ 1B,5 \ 2066 ^ 2078 \ 5,8 \ . 5,8 \ 17,7 \ 17,7 \\ _106 \ 547 \ , \ Dordrecht.

7 . . .%* &a&t> " ^Oi*a f SOJ 002 / T 9,7 J 0,7 f 1JJJ3 t 119 / S,G / * c>,/i f 8.i> / 8,9 /] «/ / 858 f - - / L» fiayt).

Rotterdam . ... f a i70 , 19 a 198 / 97.9 976 f 15,8 ( 10,8 5522 I 5538 5,7 / 5,7 f 14,'J / 14.9 j 275 ( 1319 — Rotterdam.

Schiedam 2130 3 2133 270,' 270 12,7 12,7 1 443 I 1443 5,3 [ 6,3 11,3 11,3 I! 119 637 — Schiedam.

Shedrecht 78 0 73 20 20 27,1 27,1 109 109 5,5 , 5,5 24,9 24,9 12 62 — Sliedrecht.

Deventer 523 0 523 41 41 7,9 7,9 237 237 5,8 5,8 7,6 7,6 21 111 — Deventer.

Bergen op Zoom . . 299 I 0 l 299 8 8 2,7 2,7 41 41 5,1 | 5,1 2,3 2,3 5 20 — Bergen op Zoom.

Helmond 138 I 0 138 6 6 4,7 4,7 37 . 37 5,8 ' 5,8 4,5 4,5 1 7 — Helmond.

Gaanderen, Ulft . . 212 8 215 2 2 1,1 1,- 13 13 6,- | 6,- 1,1 1,-0 0 — Gaanderen, Ulft.

Tiel 431 I 0 431 23 23 5,4 5,4 133 133 5,7 5,7 5.1 5,1 10 38 — Tiel.

Textielnijverheid . . 20 254 ; 776 21 030 779 812 3,8 3,9 3 669 3 825 4,7 4,7 3,- 3,- 421 1327 11433 Industrie textile.

Tilburg. ..... 2743 62 2 805 65 68 2,4 2,4 318 330 4,9 4,9 1,9 2,- 24 66 — Tilbourg.

Boxtel, Eindh., Ge- Boxtel, Eindh., Ge-

mert, Goirie,Helm., men, Goirle, Helm.,

's-Bosch, Mierlo, B. lé Duc, Mierlo,

Veghel 2 309 66 2 375 103 107 4,5 4,5 518 541 5,- 5,- 3,7 3,8 37 104 — Veghel.

Alm., Delden, Ensch., Alm., Delden, Ensch., Goor, Haaksb„ Hel- Goor, Haaksb., Hellend., Heng., Neede, lend., Heng., Neede, Oldenz., "Wierden . 11111 458 11 569 257 259 2,3 2,2 1 334 1 346 5,2 5,2 2,- 1,9 158 757 - Oldenz., Wierden '

17 Voedingsm. enz.. . . 23 278 106 23 384 3 166 3 170 13,6 13,6 16 106 16130 5,1 5,1 11,5 11,5 1 580 7111 55 741 Aiiments.

Sigarenmakers ... 12401 7 12408 2 748 2 749 22,2 22,2 18838 13844 5,- 5- 18,6 18,6 1 444 6 461 50310 Ciqariers.

„ Amsterdam. 968 0 968 473 473 48,9 48,9 2 775 2 775 5,9 5,9 47,8 47,8 280 1 597 — „ Amsterdam.

18 Landbouwbedrijven . 18070 82 18152 489 489 2,7 2,7 2 933 2 933 6,- 6,- 2,7 2,7 0 0 0 Agriculture.

19 Visscherij, jacht. . . 2 302 42 2 344 20 20 0,9 0,8 88 88 4,5 4,5 0,6 0,6 16 68 230 Pêche et chasse.

Vlaardingen.... 2 099 42 2 141 17 17 0,8 0,8 81 81 4,7 4,7 0,6 0,6 15 65 — Vlaerdingue.

20 Warenhandel .... 621 205 826 4 4 0,6 0,5 22 22 6,- 6,- o;6 0,5 4 22 126 Commerce etc.

21 Verkeerswezen5). . . 29 473 81 29 554 1 517 1 517 5,1 5,1 6 777 6 780 4,5 4,5 3,8 3,8 1 028 4 809 6)37681 Transport.

Rotterdam .... 6615 21 6 636 129 129 1,9 1,9 605 605 4,7 4,7 1,5 1,5 100 476 — Rotterdam.

24 Handels- en Kant.bed. 22 923 34 22 957 992 992 4,3 4,3 5 818 5 818 5,9 5,9 4,2 4,2 286 1 632 14 702 Commis de mag. etc.

Amsterdam .... 6 565 1 6 566 339 339 5,2 5,2 1 993 1 993 5,9 5,9 5,1 5,1 92 522 — Amsterdam.

Rotterdam .... 3 550 2 3 552 140 140 4,- 3,9 826 826 5,9 5,9 3,9 3,9 34 186 — Rotterdam.

Overige beroepsgr. ?). 26995 184 27179 1 930 1 940 7,1 7,1 9676 9 734 5,- 5,- 6,- 6,- 635 3169 26652 Autres groupes prof.

Het Rijk 271 148 : 6 230 277 378 22 092 22 820 8,1 8,2 115919 119123 5,2 5,2 7,1 7,2 8 459 38 193 |s)316085 Le Royaume.

w.o. de groep „Anderen". j (727) (11,7) \ (3204) \ (4,4) | (8,7) Dontle qroups „Autres".

1) Dus excl. de personen, die gedurende de geheele week buiten werk waren door militairen dienstplicht, staking, uitsluiting, ziekte, ongeval, bevalling, vrijheidsstraf.

2) Het indexcijfer der werkloosheid geeft de verhouding weer (in pCt.) tusschen het werkelijk aantal dagen werkloosheid per week en het totaal aantal dagen, gedurende welke alle personen, van wie de werkloosheid is nagegaan, ten hoogste in een week werkloos hadden kunnen zijn (d.i. 6 maal het aantal personen). (Les nombres indices donncnt le rapport [en pourcents] entre le nombre re'el de jours de chómage p. semaine et le nombremax. total de jours pendant lesquels toutes les personnes auraimt pu chórner, o.d.d. 6 fois le nombre de ces personnes.)

3) De gegevens betreffende den Ned. Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in

Vont le qroups „Autres'.

de Kleedmgindustrie hebben alleen betrekking op de eerste week van de maand.

4) Hieronder zijn ook begrepen de loodgieters. 5) Onvolledige opgaven.

6) Hieronder ook begrepen een gedeelte van de uitkeering aan arb. van groep 19 verstrekt.

1) Hieronder zijn ook gerangschikt de loden dier org., welke arbeiders van verschillende beroepsgroepen in zich vereenigers en de beroepen niet afzonderlijk kunnen opgeven.

8) Waaronder f 11413 uitgekeerd aan werklooze leden van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Bovendien werd aan personen, die geen lid zijn v an een werkioozenkas, door de vereenigingen, welke daaromtrent opgaven verstrekten, f 211 uitgekeerd, terwijl voorts nog opgaven inkwamen tot een bedrag van f 4975, door steuncomité's e.d. verleend.

Totaal aantal werkloozen en verstrekte uitkeeringen in de groote gemeenten; Maart en Februari 1925.

(Nombre total des chómeurs et indemnités payés dans les grandes villes; mars et février 1925.)

^ Aantal op ïotaal bedrag (in gld.) der uitdringen over de gehele

(Nombre des chómeurs, recevant des indemnités, le dernier samedi ,,, , , „ , ' , , , 7 . ,

du mois) (Montant, en fl„ des mdemmtes pendant le mois.)

Amsterdam. 2) j Rotterdam. 3) i's-Gravenhage.4) Utrecht. 5) Amsterdam. 2) Rotterdam. 3) 's-Gravenhage.4) Utrecht. 5)

Maart. Febr. j Maart. Febr. j Maart. Febr. Maart. Febr. Maart. Febr. Maart. Febr. Maart. Febr. Maart. Febr.

Gemeentebestuur rechtstreeks en (of) Gem. Dienst voor

Maatschappelijk Hulpbetoon (Service communal). . . 2 471 2 573 5 862 6 396 2 682 2 966 1129 1 321 114 247 114 921 279269 288545 152 977 122649 63 499 69960

Crisis-commissie (Comité de secours-chómage) 2153 2 382 — — — — — — 130302 131560 — — — — — —

Gesubs. werkloozenkassen (Caisses-chóm. d'associat. subs.). — 6) 924 590 910 473 736 278 440 — 6) 50 821 26 030 47 421 22 777 44 564 13 267 25 508

Totaal 7) (Total) - 5879 ! 6 452 7 306 j 3155 3 702 1 407 1 761 — 297 302 305 299 335966 175754 167 213 76766 95468

1) Zoowel over Maart als over Februari 1925 hebben de gegevens betrekking op een tijdvak van 4 weken.

2) Volgens opgave van het Burgerlijk Armbestuur.

3) Idem van den Armenraad. 4) Idem van het Gemeentebestuur.

5) Idem van het Bur. voor Statistiek der Gemeente. 6) Gegevens niet ontvangen. ?) Bovendien worden door de verschillende instellingen van weldadigheid nog uitkeeringen verstrekt. Recente gegevens omtrent het bedrag dier uitkeeringen, zoomede het aantal door die instellingen ondersteunde partijen, kunnen niet verstrekt worden.