is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 4, 30-05-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw uitgereikte bouwvergunningen en geraamde bouwsommen in de 10 grootste gemeenten gedurende Februari en Januari 1925

tonsahons pour de muvelles bahsses accordées pendant les mois de février et de janvier 1925 et frais de construction évaluës dans les 10 communes les plus grandes.) '

438

GEMEENTE.

(Commune.)

*^a^^gmrsesss iSia-'~

Aantal perceelen. Aantal wonineen Bouwsommen. . , , Aantal woningen daarin „

,,T , , . woningen. . Aantal perceeleD. voorkomende. Bouwsommen.

(Nombre des immeubles.) (Nombre des habitations.) <Frats ^J^uctlon (Nombre des immeubles.) lNomb?e des habüations (Frais de construction

tvutues.) contenus dans ces évalués.) i i ; immeubles.)

Nieuwbouw. {Construct, sur terrains vacants/

Herbouw.

(Reconstruction.)

Veranderen, uitbreiden en vernieuwen. (Modificat., agran diss. ou réfection..

Nieuwbouw. (Construct. sur terrains vacants.)

Herbouw. (Reconstruction.)

Veranderen, ~~ uitbreiden en vernieuwen. {Moclificat., agrandiss. ou réfection.)

Nieuwbouw. {Construct, sur terrains vacants.)

Herbouw.

(Reconstruction.)

Veranderen, uitbreiden en vernieuwen. Modificat., agrandiss. ou réfection.)

Nieuwbouw. (Construct, sur terrains vacants.)

Herbouw. (Reconstruction.)

Veranderen, uitbreiden en vernieuwen. Modificat., agranliss. ou réfection.)

Nieuwbouw. (Construct, sur lerrains vacants.)

Herbouw. (Reconstruction.)

Veranderen, uitbreiden en vernieuwen. Modificat., agranliss. ou réfection.)

Nieuwbouw. (Construct, sur errains vacants.)

Herbouw. (Reconstruction.)

Veranderen, uitbreiden en vernieuwen. ïodifcat., agraniss. ou réfection,)

Amsterdam 58 ~ 11 237 ~ ~ 948 X 9 S7 4 104 110 9 J" 495 X 81 ^

[Jan. . 167 - 18 503 - - 2012 - 30 9 2 108 32 3 - 144 i6 115

Rotterdam l) (Febr. 84 — 2 219 _ 1 „„

(met inbegr. < 2 /19 - 1 - - - 70 30 1 25 115 - 10 - _ _

v. H. v. Holl.) (Jan. . 64 _ 1512) _ _ 25 3) _ _ 58 j 8 74 1 5

'S"haglen' fFebr" 172 J ~ 4 502 - 4 2192 _6 - 8 14 1 41 1 1 27 569 6 135

Jan* • 76 J - 6 140 - 6 915 _8 - 14 28 - 58 4 - 45 1004 - 311

Utrecht jFebr-" 84 12 1 34 69 ,2 43 - _b - _ _ _ 6

^j£in' " 81 16 77 ~ 16 150 - 12 3 _3 - 11 _ _ 161 _ 275

Groningen ƒ Febl' bl ~ 18 89 ~ 22 544 _ 14 1 _6 2 17 _1 - 1 21 91 _5 120 39 1

*-Jan- -4- 15 8 - 16 40 _ 15 1 9 - 1 11 - 7 24

Haarlem jFebl' ■ - 6 2/ - 7 141 _ 10 7 _ 19 5 _ 8 33 — 45

Uan- 7~ - 6 1 - 12 X _ 7 6 — 50

Arnhem | Febl' • 4 - 6 5 - 7 28 - 77 - 9 4 - 10 37 -43

'•Jan- ' U 7 11 7 69 - 21 20 _ H _ _ 10 33 - 57

Nijmegen ƒ Febl' 15 ~ 8 15 ~ 9 77 — 14 6 _2 - 10 8 - 9 111 _2 _ 27

<-Jan- ' 30 1 3 38 3 3 . 186 18 3 2 _4 - 14 3 5 14 _2 _ 45

Leiden " 33 " 3 55 - 3 166 - 4 2 J 2 17 4 1 19 10 116 46

Uan" " - 3 4 3 18_2 - - _ 1 12 - 1 9 - 8 138

Tilburg F6*1-" 10 4 12 17 4 17 111 32 51 - _4 - - _ _ - _ _

^Jan- ' I 8 2 5 18 3 10 96 11 23 2 _7 - 3 - - - 35 12 _ 11

Totaal j1^ ' 470 - 5 104 1 178 5 104 5275 _5 44 159 I44 « 10 246 _1 247 12 104 1352 15| 282 421 _1 ' Ja"' ' I 397 1\ 3 | 80 j 950 i 6 68 j3511 10 29 124 123 14 5 246 114 6 92 1397 13 31 1024

* De op hetzelfde perceel, doch niet aan den weg staande „niet genummerde gebouwen, zijn niet m de hoofdgetallen opgenomen maar afzonderliik vermeld en ter onderscheiding onderstreept. V\ De woningdienst "beschikt alleen over de hegrootings-

sommen betreffende gemeentelijken en vereenigingsbouw en particulieren bouw met steun. 2) Hieronder 9 met overheidssteun te bouwen woningen. 3) Bouwsom voor de 9 met overheidssteun te houwen woningen.