is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Kosten van levensonderhoud van 24 arbeidersgezinnen.

(Coüt de la vie de 24 families d'ouvriers.)

Grondslag: de uitgaven in 1921. Base: les dépmses en 1921.

UITGAYEN.

(Depenses.)

Eetwaren en dranken: {Denrees et boissons:)

brood, beschuit (pain, biscuit)

koek en gebak (gatectu, patisserie)

grutterswaren (céréales en graines)

melk (lait)

kaas (fromage)

eieren (oeuls)

vleesch (viande)

vieeschwaren (charcuterie)

visch (poisson)

vet en oliën (graisse et huiles)

boter (beurre)

margarine (beurre artificiel)

suiker (sucre)

koffie, thee en cacao (café, thé et cacao) . . andere kruidenierswaren (avtres épiceries). . chocolade, koekjes enz. (chocolat etc.). . . .

aardappelen (pommes de terre)

groenten (légumes)

fruit (fruits)

dranken (boissons)

Totaal eetwaren en dranken. (Total denrées

et boissons)

Indexcijfers. (Ghiffres indices.) (1921 = 100) . .

Stijging (+) of daling (—) in pCt. sinds het voorafgaande tijdvak. {Augmentation (+) ou diminution (—) en pCt. depuis la période

précédente)

Kleeding (Habits)

Schoeisel (Ghaussure)

Huishuur (Loyer)

Belasting (Impöts)

Gas en electriciteit (Gaz et électricité) .... Petroleum^ spiritus enz. (Pétrole, esprit etc.). .

Brandstoffen (Combustibles)

Wasch- en strijkgoed (Linge et linge repassé) . Wasch- en poetsartikelen (Articles a lessive

et de nettoyage)

Huisraad (Mobilier),

Verzekering, geneeskundige hulp (Assurance,

assistance médicalé)

Contributies en giften, abonnementen, schoolgelden, boeken enz. {Contributions et donations,

abonnements, écolages, livres etc.)

Hulp in de huishouding (Assistance au ménage) Toiletbenoodigdheden, kapper en baden (Arti-

clrs de toilette, coiffeur et bains)

On spanning, tram en trein (Récréation, tram-

way et chemin de fer)

Tabak, sigaren enz. (Tabac, cigares etc.) . . . Diversen (Diverses)

Totaal-generaal. (Total-général)

Indexcijfers. (Ghiffres indices.) (1921 = 100) . .

Stijging (+) of daling (—) in pCt. sinds het voorafgaande tijdvak. (Augmentation (+) ou diminution (—) en pCt. depuis la période précédente)

Bedragen (in centen) per gezinseenheid per week uitgegeven.

(Montants (en cents) dépensés par unité de ménage par semaine.)

a 8-1

Absolute.

(.A bsolus.) ^ ^ o

_ 3 £ js-S-S

*5 S

1921.

122 20,2

3 0,5 17 2,8 83 13,8 15 2,5 10 17 BI 10,1 15 2,5

7 1,2

471/2 7,9

10 1,7

341/2 5,7

31 5,1

231/2 3,9

91/2 1,6

13 2,1

51 8,4

37 6,1

9 1,5

4 0,7

InpCtvanhet tot.-generaal. (En pCt. du total-général.

603 48,4 1C0

1131/2 9,1

471/2 3,8

HOI/2 8,9

22 1,8

441/2 3,6

71/2 0,6

341/2 2,8

51/2 0,4

21 1,7

511/2 4,1

4H/2 3,3

65 5,2

4 0,3

7 0,6

16 1,3

201/2 1,6

3H/2 2,5

12461/2 100,100

Bedragen (in centen), welke per gezinseenheid per week zouden ziin uitgegeven, indien de uitgaven voor hetzelfde waren gedaan als in 1921.

(Montants (en cents), qui auraient été dépensés par

unité de ménage par semaine, si les dépenses avaimt été affedées aux mêmes objets qu'en 1921.)

Juni Sept. Dec. Maart 1924. 1924. 1924. 1925. (juin (sept. (de'c. (mars 1924.) 1924.) 1924.) 1925.)

851/2 921/2 961/2 1041/2

21/2 21/2 21/2 212

151/2 16 16 151/2

59 68 731/2 6OI/2

111/2 13 14 14

5 7 101/2 5

411/2 421/2 42 41

10 101-2 IOI/2 101/2

71/2 8 8 71/2

331/2 341/2 341/2 341/2 7 8 9 81/2

28 28 28 28

261/2 28 25 2SI/2

31 31 33 331/2 61/2 61/2 7 7

111/2 121/2 12 12

53 251/2 401/2 36

46 44 231/2 281/2 71/2 51/2 6 7

4 4 4 4

4921/2 4871/2 496 4831/2

81,7 80,8 82,3 80,2

- 1,- - 1,1 + 1,9 - 2,6

741/2 73 731/2 731,"

30 30 30 30 135 135 135 135

17 17 17 I8I/2

301/2 301/2 301/2 301/2

5 41/2 412 5 271/2 271/2 261/2 221/2

4 4 4 4

I8I/2 I8I/2 19 201/2

36 36 351/2 35

411/2 411/2 411/2 4H/2

58 58 58 58

4 4 4 i

6 6 6 6

16 16 16 16

201/2 201fe 201/2 201/2

31 31 31 31

10471/2 10401/2 10481/2 1035 84,- 83,5 84,1 83,-

- 0,9 - 0,6 + 0,7 - 1,3

1) Berekend uit de oorspronkelijke, niet tot op 1/2 cent afgeronde bedragen. (Calculée des montants originaux pas arrondis jasqu'a un demi cent.)