is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 6, 30-07-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidsmarkt. (Marché du travail.)

LANDEN.

(Pays.)

1924. 1925.

Februari. (février.)

Maart. (mars.)

April. (avril.)

Mei. (mai.)

Juni. (juin.)

Juli. (juillet.)

Aug. (aoüt.)

September. (septembre.)

October. (octobre.)

November. (novembre.)

December. (décembre.

Jauuari. (janvier.)

Februari. (février.)

Maart. (mars.)

April. (avril.)

Mei. (mai.)

i i ! ; i i i i i i i i i i i

Omvang der bedrijvigheid. * (Etendue des activités.)

Aantal werkzaam zijnde arbeiders. | I | I | | | j | | | | | I

(Nombre des oumiers employés.) (5 886) (5 883) (6 008) (5 965) (5 752) (5 727) (5 942) (5855) (5 737) (5 880) (5 813) (5 832) (5 696) (5 830)

Canada. 1) X 1000 749 | 749 749 |738 740 | 761 759 | 786 782 | 786 789 | 776 7821 767 765] 772 7711 763 769| 750 683j 691 693| 710 708 j 715 718j 719

Duitschland. 2) (Allemagne.) (1918) (2019) (2 180) (2 040) (2 058) (2 044) (2416) (2 577) (2810) (27 78) (2 701) (3 023) (3 396) (3 464) (3 531)

I slecht (mauvaise) o/o . 49 41 40 31 34 30 32 43 43 56 53 58 54 51 49 42 45 86 35 29 30 28 28 26 30 29 30 28 30 30 Ondernemingen waar de l bevredigend (satisfai-

bedrijfstoestand was ) santé) o/0 31 34 35 38 34 38 39 39 40 31 34 31 34 35 36 40 38 40 45 47 45 46 47 45 43 43 41 41 42 42

(Entreprises oü la \ goed (bonne) »/0 . . . 19 25 25 31 32 32 29 18 17 13 13 11 12 14 15 18 17 24 20 21 25 26 25 29 27 28 29 31 28 28 situation industrielle était) I niet aangegeven (non

\ déclaree) o/y .... li 13 2 Verhoudingscijfers berfekend uit de opgaven der ziekenkassen 1 Jan. 1922 = 100. (Chiffres proportionnels calculés au moyen des renseignements fournis par les caisses

d'assistance en cas demaladie; aulerjanv. 1922 — 100.) 89,5 93,9 99,4 102,4 101,3 99,6 99,4 100,9 102,0 102,7 100,9 101,2 102,3 103,6 107,4 Engeland. 3) (Angleterre.)

Aantal arbeiders. (Nombre des ouvriers).

Kolenmijnen (Mines de houille) X 1000 1187,6 1188,4 1190,8 1191,8 1186,4 1178,3 1170,5 1159,7 1146,1 1137,2 1140.1 1139,1 1137,6 1126,7 1107,3 1 095,7

Buwij zerindustrie (Hauts-fourneaux) X 1000 . . . . 21,7 21,1 20,3 22,1 22,2 21,0 21,0 20,8 20,7 20,6 20,3 20,9 20,3 20,5 20,0 19,4

IJzer- en staalindustrie (Fer et acier) X 1000 .... 81,4 78,9 79,4 77,2 76,1 66,8 67,6 61,4 67,6 74! 1 74,2 74.8 75,2 67,3 70.7 71,6

Katoennijverheid (Coton) X 1000 89,2 85,4 88,3 88,6 80,6 86,7 81,6 79,2 85,6 81,6 79,7 85,6 90,0 84,9 91,0 88,7

Percentage van wijziging.

Kolenmijnen. (Mines de houille) +0,1 +0,2 +0,1 — 0,5 — 0,7 — 0,7 — 0,9 — 1,2 — 0,8 + 0,3 — 0,1 — 0,1 — 1,0 — 1,7 ■— 1,1

Bu wij zerindustrie (Hauts-fourneaux) — 2,7 — 3,7 — 0,5 +0,5 — 5,0 — 2,0 — 3,0 — 0,8 — 1,1 — 1,3 + 3,0 — 2,6 + 0,4 — 3,4 — 3,2

IJzer- en staalindustrie (Fer et acier) — 1,1 +0,7 — 2,7 — 1,2 — 1,4 — 2,1 — 3,0 — 0,3 + 1,3 + 0,5 + 0,5 + 1,3 — 5,7 + 0,7 + 1,1

Katoennijverheid (Coton) — 1,7 +0,8 +1,6 — 1,6 +0,7 — 0,8 + 0,5 + 0,4 + 1,5 — 0,2 — 0,1 + 0,6 — 0,0 + 0,0 — 0,8

Frankrijk, i) (France.)

Kolenmijnen (Mines de houille) X 1000 289,5 290,4 289,2 289,1 289,3 292,6 296,0 300,8 302,8 306,3 309,8

(8320) (8 422) I (8569) (8 627) (8 789) (8 555) i (8 820) (8 768) (8 557) I (8 470) (8 785) (8755) (9 000) (9 039)

Vereenigde Staten. 5) (Etats-Unis.) x 1000 2730|2735 2766127071271712604 2624|2525 2593]2489 2423[2428;2496j2549 2574]2617 25561255S1253812590 2683|2708 2722|2765 2781|2808 2833S2835

Aanbestedingen. (Adjudications.)

Vereenigde Staten. 6) (Etats-Unis.) li!

Gemiddeld bedrag per week (Moyenne par semaine)

X$ 1000 56150 86777 90 736 88 263 81 549 64 572 | 66 458 | 67666 78525 | 80 787 67 155 63168 62 010 91 451 113 523

Bestellingen. (Commandes•)

Vereenigde Staten.?) (Etats-Unis.) i I I

Onuitgevoerde orders der U.S. Steel Corporation (Commandes inexecute's de l'U.S. Steel Corporation) in

1000 tonnen 4913 4 783 4208 3 628 3 263 3187 3 289 3 474 3525 4 032 4817 5 037 5 285 4864 4 447

ï) Labour Gazette van Canada. 6) Chamber of Commerce of the U.S.

o 2) Reichs-Arbeitsblatt. ?) Bradstreet's.

* 3) The Ministry of Labour Gazette. * De tusschen haakjes geplaatste cijfers geven het aantal betrokken ondernemingen aan.

4) Bulletin du Ministère du Travail. (Les chiffres entre parentheses indiqumt le nombre des entreprises atteintes.)

5) Monthly Labor Beview.

NTERN ATION AAL,

(INTERNATIONAL.)