is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 6, 30-07-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voortbrenging en verbruik.

(Production et consommation.)

Zweden.

(Suède.)

De nijverheid in 1923.

(L'industrie en 1923.)

De gegevens voor onderstaand staatje zijn ontleend aan de door bet Koinmerskollegium samengestelde statistiek der Zweedsche nijverheid in 1923 x); het geeft een overzicht van het aantal ondernemingen, het personeel, de beschikbare drijfkracht, de waarde van de productie en het belastbaar inkomen in de jaren 1913 t/m 1923.

Drijfvermogen in

Personeel. effectieve P.K.

Aantal (Personnel.) (Force motrice en chevaux- Totale waarde Getaxeerd

onderne- ' vapeur.) van de belastbaar

-FA ar minsren productie. inkomen.

nungen. voor het drijven voor het kr. kr.

(Année.) (Nombre van machines opwekken van {Valeur de la (Revmu im.

ments) l Ad-mi- Arbelders' en werktuigen. electnciteit. \roductim posable esfimé

■«iatr/rtinni (Ouvriers.) (vour acüonner (pour la en cour.) en cour.)

■ les machines et gènération les appareils.) d'électricité.)

1913 9 266 30 874 360 744 895 303 675 296 2 163 473 635 137 913 920

1914 9 695 32 862 364 845 964 147 738 157 2 160 041 570 161 096 714

1915 9 828 30 738 373 936 1 022 459 867 124 2 715 253 565 158 161 424

1916 10590 33 614 397823 1125 398 936400 3 777 423122 267 440176

1917 10 791 36 430 401325 1 200855 1 013 528 4 450050 736 507863 842

1918 10518 39 282 385 280 1 240 949 1104 881 5 037 318 338 611530 239

1919 11205 44 000 392 911 1306509 1 218 492 5 617 581447 539 081547

1920 12 022 45 685 417 381 1358 752 1 270 456 6 989 907 725 519 590 602

1921 10 775 39 300 328 416 1 346 290 1 405 731 4119 241 501 402 140 421

1922 10432 36 443 326 221 1338 860 1 420 935 3 715 466 562 200 634 665

1923 10990 37363 358083 1 405 997 1 476 480 3 819 786167 201992 574

Uit deze cijfers blijkt wel, dat de Zweedsche nijverheid zich in 1923 verder herstelde van de in 1921 ondervonden zware inzinking. Het aantal tewerkgestelde arbeidskrachten was met 10 pCt. gestegen. De betrekkelijk geringe toeneming van de waarde der productie was het gevolg van prijsdaling. In pCt. van 1913 uitgedrukt bedroeg de omvang der productie in 1923 96 tegen 87 in 1922.

Prijzen, kosten van levensonderhoud.

(Prix et coüt de la vie.)

Duitschland. (Allemagne.) Groöthandelsprijzeri. Mei 1925.

Wirtschaft und Statistik. 1913 = 100. Frankfurter Zeitung. Juli 1914 = 100.

Groep van artikelen. (Oroupe d'articles.)

April (avril) 1925.

Mei (mai) 1925.

27 Mei

(27 mai) 1925.

3 Juni

(3 juin) 1925.

10 Juni (10 juin) 1925.

Groep van artikelen.

29 Jan. (29 janv.)

1925.

26 Febr. (26 févr.)

1925.

30 Maart (30 mars)

1925. 29 April (29 avril)

1925. 29 Mei 129 mai)

mó.

Graan en aardappelen . . . 121,3 125,7 129.0 127,9 129,5 Voedings- en genotmiddelen . 148,0 147,0 139,7 136,3 136,}

Vet, suiker, vleesch en visch. 129,8 128,8 129,8 130,8 135,0 Weefstoffen, leder enz. . . . 187,1 185,5 186,2 181,n 177,J

Koloniale waren, hop ... 179,5 176,7 174,7 173,6 173,2 Delfstoffen 141,3 138,6 138,9 135,5 134,0

Huiden en leder 130,6 126,8 123,1 122,7 121,3 Verschillende artikelen . . . 130,2 130,0 129,5 128,6 138,3

Weefstoffen 202,3 191,6 191,1 191,0 190,0 Eindproducten der nijverheid. 141,9 142,1 142,0 143,8 1W

Metalen en petroleum . . . 129,3 128,6 128,3 128,6 128 5 - -

Steenkool en ijzer 122,8 122,7 122,6 122,6 122^6 Algem. index (100 art.) . . . 147,1 146,3 144,3 142,3 140,''

Algem. index (38 art.) . . . 131,0 131,9 133,4 133,0 134,3

Wirtschaft und Statistik. De prijsbeweging kenmerkte zich hoofdzakelijk door een stijging der granen en een verdere daling van de prijzen der grondstoffen voior de nijverheid.

Van de vleeschsoorten vertoonden rund- en' varkensvleesch langzaam op-

i) Kommersiella Meddelanden, no. 7 van 15 April 1925.