is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 1, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Bedrijf. Bladz. Timmerliedenbedrijf (bouwvak) 2, 16

Touwslagerij 5, 35

Varkensslagerij .... 5, 41

Veekoekenfabricage ... 2, 18, 4Ü

Veenderij 3

Veevoederfabricage ... 40 Verduurzaamde levensmiddelen (fabricage van —) 5, 43 Ververij (katoen-, enz.). . 5, 35 Visscherij 45

Bedrijf. Bladz.

Vleeschwarenfabricage . . 41

Voorschotbanken .... 6, 48, 56

Vijlenfabricage .... -4

Wagenmakcrsbedrijf. . . 4, 31, 53 Wasch- en strijkinrichtin-

gen 3, 26, 51

Waterleidingen (aanleg

van —) 1, 11

Weverij 5, 35, 54

Wittersbedrijf 2, 15

Bedrijf. Bladz. I Jzerconstructie (fabrieken

van —) 4, 33

Ijzergieterij 4, 30

Zeepfabricage 18

Zinkwerkersbedrijf ... 1, 11

Zoutziederij 5, 43

Zwavelzuurfabricage. . . 19

Zuivelfabricage .... 5, 43, 55 Zuiveren van bedveeren,

kapok, enz 20