is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 1, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kurkensnijders. Bevredigende drukte. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Botterdam (Mli), Schiedam (B).

Stoelenmatters. Matig werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Zutfen (B).

Riet- en teenbewerking. Met het rietsnijden kon een goed weekgeld verdiend worden wegens de gunstige weersgesteldheid en den gunstigen waterstand.

Ook het teensnijden vlotte goed. De teen kwam echter niet vlug voor den wal. Er werd door de patroons voornamelijk binnen-dijks groeiende teen gekocht, die per as naar de verscheepplaats moet vervoerd worden. Wegens de vele regens in het laatst der maand ondervond dat vervoer groote belemmering.

Ammerstol (Vb).

Stroohulzenfabricage. Goed werk. Vraag en aanbod kwamen niet voor. G. w.

Helmond (KF).

VII. Kleeding en reiniging.

(Habillement et nettoyage.)

Kledingindustrie, a. Heerenkleeding. De toestand was gewoon of bevredigend te Amsterdam in het confectiewerk, de confectie-en-gros en de militaire-kleermakerij, te Arnhem in de confectie, te 's-Gravenhage in het maatwerk, te Haarlem, voor zoover het grootwerk betreft, te Leeuwarden in de confectiezaken en te Utrecht in het confectiewerk (verlevendiging).

Daarentegen heerschte seizoenslapte te Amsterdam in het maatwerk (ontslag), te Arnhem in maatzaken, te Delft, te 's-Gravenhage in het confectiewerk (echter niet in alle ondernemingen), te Haarlem, voor zoover het kleinwerk betreft, te s-Hertogenbosch zoowel in maat- als confectiezaken, te Leeuwarden in maatzaken, te Leiden in de confectie (een 12-tal gezellen hebben echter geregeld werk tegen lage loonen — voor een Haagsche firma) en het maatwerk, te Nijmegen, te Rotterdam in maat- en confectiezaken, te Schiedam, Tilburg, te Utrecht in het maatwerk (de loonen zijn gedaald) en te Vlissingen in het confectievak. Je Groningen was de toestand zeer ongelijk: in het maatwerk deels slapte, deels flink werk; in de confectie-en-gros verlevendiging en drukte; in de confectieen-détail drukte gedurende de eerste helft der maand, maar daarna slapte.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Amsterdam voor het maatwerk, te Delft en Rotterdam. Te Groningen waren voor het maatwerk goede werkkrachten schaarsch, terwijl voor de confectiezaken veel vraag bestond naar 2e en 3e soort werkers. Overigens bestond er overal evenwicht tusschen vraag en aanbod.

Werkloosheid kwam voor te Amsterdam in het maatwerk (eenige) en een weinig in de confectie en de confectie-en-gros, te Delft (gedeeltelijke), 's-Gravenhage, te Groningen in de confectie-en-gros, te Haarlem (gedeeltelijke), Rotterdam (een weinig) en Tilburg (afwisselend tusschen enkele uren per dag en 2 dagen per week). h

b. Dameskleeding, ondergoederen, enz. Slapte heerschte te Amsterdam in het dames-maatwerk (ontslag) en het confectiewerk (ontslag), te Arnhem bij naaisters, te Groningen in de modisterijen, mantelzaken en de kleermakerij voor winkels, te Haarlem in de dames-kleermakerij, te Rotterdam in het dames-maatwerk en te Utrecht in de dames-kleermakerij.

Daarentegen werd drukte gerapporteerd te Groningen in de lingeriezaken (verlevendiging, zeer druk) en in de ondergoederen-confectie te Haarlem, Leiden en Rotterdam. Normaal of bevredigend was de toestand voorts te Amsterdam in de corsettenfabricage, de lingeriezaken en de vervaardiging van kinder- en vakkleeding, te 's-Gravenhage in de dameskleermakerij, te 's-Hertogenbosch in de bedrijven van dameskleeding, linnenconfectie en werkmansconfectie en te Rotterdam in het dames-confectiewerk.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Amsterdam voor het dames-maat- en confectievak, te Groningen voor modisterijen, lingerie- en mantelzaken (vooral 2e klasse werksters) en te Rotterdam. Daarentegen was, als gewoonlijk, de verhouding omgekeerd voor de ondergoederen-confectie te Haarlem. Overigens was er tusschen beide evenwicht.

Werkloosheid kwam alleen voor te Amsterdam in het dames-maat- en confectiewerk (eenige) en te Haarlem in de dameskleermakerij (vrij groot). , Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), 's-Gravcnhage (C), Groningen (C), Haarlem (C), s-Hertogenbosch (C), Leeuwarden (K), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Schiedam (Yg), Tilburg (As), Utrecht (C), Vlissingen (B).