is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 2, 29-02-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkloosheid in alle organisaties welke uitkeering verstrekken in geval van werkloosheid. *)

(Chómagè dans toutes les organisations qui donnent des indemnités en cas de chómage.)

Opgaven van de vakorganisaties en van de gemeentelijke werkloozenfondsen.

Benseignements des syndicats ouvriers et des fonds communaux de chómage.

Aantal verzekerde

leden. (Membres assure's.)

BEROEPSGROEPEN. Gemiddelde

van 1 Januari en

1 Februari. (.Moyenne du 1 janvier et

1 février.)

Aantal dagen Aantal werkloozen werkloosheid per werkop looze (Zondagen niet

100 verzekerde leden. raedegeteld).

(Cliömeurs en (Chómage en jour par

pourcent.) chómeur [non-compris

les dimanches].)

Januari 1912. (,Janvier 1912.)

December 1911. (Décembre 1911.)

Januari 1911. (Janvier 1911.)

Januari 1912. (Janvier 1912.)

December 1911. [Décembre 1911.)

Januari 1911. (Janvier 1911.)

I Gemiddelden per week (Moyennes par se)naine).

GROUPES DES PROFESSIONS.

2 3 4 5 6 7 j 8 j 9

2' én/"'1 k'n;r Van diiVmant Diamant et autres pierres

„ ®nz\ 10139 13,8 11,4 8,7 5,9 6,- 6- nréeienses

8. Boek- en steendrukkerij, ' ' Piccieuses.

pliotograpliie, enz.. . . 5 836 0,8 0,8 0,5 5,8 5,9 5,8 Imprimerie, etc

'• : : ï» $$, 3? 2:1 & g g "H*

szr. : : : : : ,Z £1 Z jy « « . %

Timmerlieden 4oi9 5>6 3>8 6_i 4>8 4>8 53 Charpen&ers.

9. Leder wasdoek, enz . 1 535 0,4 1,1 0,7 5.8 5,6 5,5 Schone ^ ^ ^

ij Sr'l8Snketr^rf Tan * U° ° ° ° ° 0 0 Minéranx, houille et tourbe-

stoome n 6 aml'ere ^werk- Constrnction de machines ft

tuigen, scheepsbouw . . 5 396 1,- 0,9 2,- 5,8 5 7 5 8 meute

15. Textielnijverheid ... 1 141 05 05 0 7 "> & a'q t ? * « ...

17. Bereiding van voeding- ' '5 °'7 5'" 5'~ 43 1,l,,us,rie textlle"

en genotmiddelen 6176 1,3 1,- 1,7 5,5 5,4 5,1 Fabrication d'alimente

Swrenm. en tabalcsbew. . 5 491 1,4 1,1 1,9 ' 5,5 5,4 5,- Ouvriers de tab™

24. Yr<je beroepen .... 3376 1,4 1,3 0,9 5,9 5,9 6 - Professions libérales

Overige beroepsgroepen . 3 346 7,6 2,1 3,8 5,- 5,3 5* Autres groupes des prof.

HetRflk. . . . 48 534 6,7 4,9 4,7 5,5 5,6 5,4 Le Royaume.

Steden met 50 000 inwoners ~~ ~

of meer.

tetlTagê :::::: ^gf u/5 jz

KS- !& i P fc S n ft Rotterdam.

r" :::::::: IS & te b I K K g Sï

®aadrl°™ • •' •' •' • ' ' ' 187'j K l'Jr M 5,2 Ëa°rlèmgUe'

^den 979 10,2 5,9 9,5 | 4,7 4,8 5 - Leyde

N^egen 855 5,4 3,3 6,9 4,9 5,2 5,4 Nimèeue

TlIburS 1W9 0,6 0,5 0,6 4,8 4 9 3 8 Tilbourg

mmmmssMmmmmi

mogelijk betrouwbare fegevens ovPer de werkloofheifva^ mindef da?, 6 dagën per week te ïeïïtokken."5 m de dlamantind»strie