is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 2, 29-02-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemiddelde prijzen in cents per K.G. en verhoudingscijfers voor alle in de tabel op bladz. LI e. v. genoemde gemeenten.

(Prix moyens en cents par K.G. et nombres indices pour toutes les communes nommées dans

tableau de page LI e. s.)

Ie

HALFJAAR.

Gebuild tarwe- j Gebuild tarwebrood brood Ongebuild (melkbrood). (waterbrood). tarwebrood. Roggebrood. {Pain de froment (Pain de froment (Pain de from,ent (Pain de seigle.)

bluté bluté • non-bluté.)

[pain au lait].) [pain a Veau].)

Gemiddelde prijzen.

(Prix moyens.)

Verhoudingscijfers.

(Nombres indices.)

Gnmiddelde prijzen.

(Prix moyens.)

Verhoudingscijfers.

(Nombres indices.)

Gemiddelde prijzen.

(Prix moyens.)

Verhoudingscijfers.

(Nombres indices.)

Gemiddelde prijzen.

(Prix moyens.)

Verhoudingscijfers.

(Nombres indi- j ces.) [

SEMEST#51'

2e halfjaar ]903 ') ]4,84 100 11,91 100 10,50 100 8,20 100 2mesem. de ^

le » 1904 ') 15,30 103 12,58 106 11,53 110 j 8,66 106 Ier » » l9",'

2e » 1904 i) 15,55 105 12,78 107 11,78 112 8,72 106 2me » » l9®?'

Ie » J905 ') 15,47 104 12,98 109 11,73 112 8,76 107 Ier » » l9"?'

2e » 1905 ■) 15,61 105 12,92 108 11,93 114 8,84 108 2me » » l9^'

le » 1906 ') 15,64 105 12,97 109 11,85 113 9,08 111 Ier » » l9^'

2e » 1906 ') 15,60 105 12,92 108 11,84 113 8,97 109 2me » » 19®2'

le » 1907 i) 15,71 106 13,14 110 11,89 113 9,15 112 Ier » » *99i'

2e » 1907 ") 16,60 112 13,88 117 12,75 121 9,99 J22 2me » » l99i'

le » 1908 ') 17,16 116 14,46 121 13,35 127 10,05 123 Ier » » 19°''

2e » 1908 i) 17,03 115 14,33 120 13,32 127 9,99 122 2me » » l9^'

le »> 1909 ') 17,65 119 14,96 12j6 14,05 134 10,13 124 Ier » » 19°^'

2e » 1909 >) 18,33 124 15,69 132 14,73 140 10,12 123 2me » » 19°J'

n„ „ inin ') i ]7'88 120 15>39 129 14,41 137 10,07 123 U iqi0.

10 iyiU 2) | 17,98 121 15,34 129 14,44 138 10,05 123 ler » * J n

2e » 1910 2) 17,40 117 14,73 124 13,92 133 9,65 118 2me » » l91®'

le » 1911 2) 17,05 115 14,26 120 13,50 129 9,40 115 ler » » l9l{'

2e » 1911 17,03 IJ 5 14,16 119 13,48 128 9,49 116 2me » » l9li'

| Dimin. ou augnl'

Derhalve zijn de gemiddelde broodprij- des prix moyeU8

zen in het 2e halfjaar van 1911 lager i pendant le 2|lie

e. q. hooger dan in het le halfjaar 0,02 0,10 0,02 j 0,09 i sem. de 1911-

*) Gemiddelden voor de gemeenten met 10 000 inwoners of meer, volgens de volkstelling van 1899. De opgave" hebben betrekking op 176 bakkerijen.

2) Gemiddelden voor de gemeenten met 10 000 inwoners of meer, volgens de volkstelling van 1909. De opgavel1 hebben betrekking op 213 bakkerijen.

opgegeven: concurrentie (2 maal), minder kwaliteit tarwe (1 maal) en minder kwaliteit melk (1 maal).

Het roggebrood werd door 62 bakkers op denzelfden prijs gehouden; 105 bakkers verkochten het brood duurder. Door 1 bakker werd de oorzaak der prijsstijging niet medegedeeld, alle anderen gaven als reden op „stijging der roggeprijzen". Slechts één bakker verkocht het brood, door concurrentie gedreven, goedkooper.

(Eén bakker die zijn broodsoorten op denzelfden prijs had gehouden, deelde mede dat hij door ruimen voorkoop het brood nog voor denzelfden prijs kon blijven leveren, terwijl een ander mededeelde dat hij — hoewel de tarwe- en meelprijzen hooger waren — door concurrentie gedwongen was het brood tegen denzelfden prijs te verkoopen.)

Uit onderstaande tabel blijkt, dat de gemiddelde prijs van Amerikaansche wintertarwe en van de beide roggesoorten in het 2e halfjaar van 1911 hooger was dan in het voorgaande halfjaar. De prijs van de Poolsche Odessa-tarwe daalde.