is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 2, 29-02-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De jaren 1908 en 1909, waarin de loonen daalden, werden voorafgegaan en gevolgd door twee jaren, waarin zij stegen. Vóór deze jaren was er een 5-jarige periode (1901—1905), waarin de loonen terugliepen; dit tijdvak werd voorafgegaan door 5 jaren (1896—1900), waarin de loonen stegen. Het volgende staatje geeft een overzicht van deze schommelingen.

Aantal werklieden Netto-stijging vergeleken Netto-daling vergeleken

JAREN wier loon met het vorige jaar. met het vorige jaar.

(Années) 1 veran,^er^1^ onderging. {Hausse nette par semaine (Baisse nette par semaine

K '• (Nombre des ouvriers dont en comparaison en comparaison

les salaires ont etê modifte's.) de l'année précédente.)' de l'année précédenten

£ =g

1896 598 865 . 26 152 —

1897 582 333 30 494 —

1898 1 010 057 80 572 —

1899 1 165 478 89 816 —

1900 1 110 031 206 772 —

1901 907199 — 77 902

1902 883 191 — 72 865

1903 892 922 — 38 557

1904 799 959 — 39 278

1905 664 777 — 4 087

1906 1 095 601 56 728 — ■ --

1907 1 244 739 200 820

1908 909 538 — 61 683

1909 1 151 762 — 69 120

1910 546 526 14 335 —

1911 ') ' 825 204 25 927 —

Totaal voor de jaren

1896—1911 ... — 368 124

(Total des années 1896—1911.)

In het tijdvak 1896—1911 overtrof het totaal der netto-stijgingen dat der nettodalingen dus met £ 368 124 per week.

Bij de veranderingen in den wekelijkschen arbeidsduur waren in 1911 105 537 werklieden betrokken. De arbeidsduur werd voor 4 337 van hen met 13 905 uur per week verlengd en voor 101 200 met 574 140 uur per week verkort.

De groothandelsprijzen waren volgens het index-cijfer van het Board of Trade — dat hoofdzakelijk gebaseerd is op de gemiddelde in- en uitvoerwaarde en betrekking heeft op de prijzen van 45 artikelen — in 1911 0,6 pCt. hooger dan in 1910 en het hoogst sedert 1884.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het rijzen of dalen der prijzen voor de jaren 1871—1911. Alle jaren zijn vergeleken met 1900, welk jaar als grondslag is genomen (100).

Jaren. Index-cijfer. Jaren. Index-cijfer. Jaren. Index-cijfer. Jaren. Index-cijfer.

(Années.) (Indice.) (Annees.) (Indice.) (Années.) (Indice.) (Années.) (Indice.)

1871 ' 136,0 1882 128,4 1892 101,8 1902 96,5

1872 145,8 1883 -126,8 1893 100,0 1903 96,9

1873 152,7 1884 114,7 1894 94,2 1904 . 98,3

1874 148,1 1885 107,7 1895 91,0 1905 97,6

1875 141,4 1886 101,6 1896 88,2 1906 100,5

1876 138,0 1887 99,6 1897 90,1' 1907 105,7

1877 141,6 1888 102,7 1898 93,2 1908 102,8

1878 132,6 1889 104,0 1899 92,3 1909 104,0

1879 126,6 1890 104,0 1900 100,0 1910 108,8

1880 129,6 1891 107,4 1901 96,9 1911 ') 109,3

1881 127,3'

') Voorloopige opgave.