is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 3, 29-03-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oss en Utrecht, waar het aanbod grooter was. Van eenige werkloosheid werd alleen melding gemaakt door Amsterdam.

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Aruhem (Yg), Delft (Vg), Dordrecht (Yg), 's-Gravenhage (Vg) Groningen (\g), Haarlem (\g), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Oss (Mv), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vg), Vlissingen (B).

Zuivelfabrieken en melkinrichtingen. Te Leiden hield de ongunstige toestand aan. Daarentegen sprak Dordrecht van drukte en Delft van eenige verlevendiging De overige verslagen noemden den toestand normaal.

Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag te 's-Gravenhage Utrecht en Rotterdam (arbeiders zonder vakkennis). Overigens waren vraag en aanbod gelijk. Geen werklooze vaklieden.

Arnhem (Vg), Delft (Yg), Dordrecht (Vg), 's-Gravenhage (Vg), Leeuwarden (Vg), Leiden (V?) Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vg).

Kunstboterfabrieken. Er heerschte drukte te Dordrecht (duurte der natuurboter; overwerk), Groningen (meer drukte door heropening van de scheepvaart) 's-Hertogenbosch (veel overwerk), Oss (seizoen, duurte der natuurboter- meer personeel, overwerk) en Rotterdam (duurte der natuurboter; veel overwerk) 'terwijl te Haarlem en Nijmegen de toestand normaal genoemd werd.

Te Oss was meer aanbod dan vraag, maar overigens waren beide gelijk. (Te

Rotterdam was alleen aanbod van werklieden zonder vakkennis.) G. w

r, (Yg)' Groningen (Vg), Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Nijmegen (Vg),

Oss (Mv), Rotterdam (Vg). v 6

Mineraalwaterfabrieken. Er heerschte algemeen seizoenslapte (te 's-Gravenhage verkorting van den arbeidsduur).

Te Amsterdam en Utrecht was het aanbod grooter dan de vraag Overigens waren beide gelijk. G. w. s

Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Dordrecht (Vg), 's-Gravenhage (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), Leiden (Vg), Utrecht (Vg). 6 <. g/>

Branderijen, destilleerderijen, likeurstokerijen enz. Slapte kwam voor te Arnhem Leiden te Schiedam in de gistpakkerijen en te Haarlem en Rotterdam voor zoover de productie voor het binnenland betreft.

Overigens was de toestand overal normaal of gunstig, n.1. te Amsterdam (ccnter minder druk dan in Januari, minder overwerk), Delft (gunstig) Dordrecht Groningen (eenige drukte), te Haarlem wat den uitvoer betreft (druk), 's-Hertogenbosch en te Schiedam in de branderijen (zeer gunstig door de hooge prijzen van moutwijn en spoeling), de mouterijen (druk) en de destilleerderijen (zeer druk voor den uitvoer, meer los personeel; normaal voor het binnenland)

Vraag en aanbod waren bijna overal gelijk. G. w.

, tt Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), s-Hertogenbosch (Vg), Leiden (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg). ë

Bierbrouwerijen. Seizoenslapte werd nog geconstateerd te Arnhem, Delft Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leiden Schiedam en Utrecht, terwijl de toestand normaal genoemd werd te Amsterdam (eenige verlevendiging), Maastricht (eenige drukte), s-Gravenhage en 's-Hertogenbosch. Te Rotterdam was het tamelijk druk

1 e Amsterdam, s-Gravenhage en Utrecht was het aanbod van werkkrachten grooter dan de vraag; overigens waren vraag en aanbod in evenwicht. G. w. ,v s -^sterdam i (\ g),(Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), 's-Gravenhage (Vg), Groningen

SchLamTvg1?, Leid6n (Vg)' MaaStri°ht (AS)' Rotterdam (Vg).

Azijnfabrieken. Seizoenslapte werd geconstateerd te Amsterdam, Dordrecht üroningen en Haarlem, terwijl te Arnhem en Schiedam de toestand normaal genoemd werd. s

Vraag en aanbod waren bijna overal gelijk. G. w.

dam (Vg)ter<lam (Vg)' Arüllem (VS)' Dordrecht (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), Schie-

Drinkwaterleiding. Te Schiedam werd het waterverbruik wat grooter terwijl te Arnhem de toestand normaal genoemd werd. '

Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B), Schiedam (Vg).

• en s'9aren'ndustrie. Slapte werd alleen waargenomen te Delft (een

weinig), Nijmegen (enkele gezellen ontslagen), Rotterdam (een weinig) en Amsterdam onSu"st,g a's, in vorige maanden, dure grondstoffen; weder werd aan een aantal gezellen ontslag aangezegd en aanhoudend vertrekken gezellen naar elders thans ook naar Australië en Canada). 8 '