is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 3, 29-03-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwvakken werd het in verband met den tijd van het jaar aanmerkelijk slapper vooral te Venetië, waar de economische crisis, welke het geheele jaar 1911 aanhield, ook daarop haar invloed deed gelden. Deze crisis veroorzaakte tevens belangrijke werkloosheid onder de arbeiders van de lucifersfabriek en de katoenspinnerij waarin in normale tijden 2 000 werklieden werkzaam zijn.

Noorwegen. (Norvège.) Januari 1912. Het Noorsche Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte welwillend het volgende staatje betreffende de werkloosheid onder de leden van eenige der voornaamste vakvereenigingen.

Aantal leden. Percentage werkloozen.

(Norribre des membres.) (Chömeurs en pour-cent.)

BEROEPEN. ^7"" Dec. ] Jan. Dec. ^anT PROFESSIONS.

(janv.) (iéc.) : (janv.) (janv.) (déc,)~ (janv.)

1912. 1911. 1 1911. 1912. 1911. 1911.

- -

Metaalwerkers ... 7 062, 6 936 6 265 1,1 1,4 1,8 Ouvr. en métaux.

Boekdrukkers .... 1 9o0 1 920 1 538 0,5 1,1 0,9 Imprimeurs.

Houtbewerkers. ... 956 986 754 7,7 4,8 6,0 Ouvr. en bois.

Papiermakers .... 804 815 733 0,1 0,1 0,3 Papetiers.

Schoenmakers .... 634 617 654 1,7 1,1 4,6 Cordonniers.

Metselaars ... 557 535 459 13,8 5,6 12,4 Maeons.

Meubelmakers. ... 517 501 . 446 2,3 1,4 2,5 Menuisiers.

Boekbinders . . . 450 443 339 0,9 0,5 _ Kelieurs.

Zagers en schavers . . 432 434 344 17,4 12,9 2,3 Seieurs et raboteurs.

®a,k^ers 380 390 310 4,7 9,0 7,7 Boulangers.

Schilders 280 280| 250 21,4 17,9 14,8 1 Peintres.

Totaal. . . 14 022| 13 857| 12 092| 3,0 2,5 2,8 ■ | Total.

Arbeidsbeurzen.

(Placement.)

Diiitschland. (Allemagne.) Februari 1912. ') Voor zoover de cijfers van 725 arbeidsbeurzen, die over Februari tijdig opgaven inzonden, vergeleken kunnen worden was het aantal aanbiedingen van werklieden ongeveer 52 000 grooter 'Jc'inA11 j ^ruar' 19H; het aantal aanvragen door patroons steeg met ongeveer 46 000, dat der plaatsingen met ± 40 000. In Februari 1912 stonden, wat de mannen betreft, tegenover ± 379 000 aanbiedingen van werklieden ± 213 000 aanvragen door patroons en + 185 000 plaatsingen; wat de vrouwen aangaat tegenover ± 75 000 aanbiedingen ± 85 000 aanvragen en ± 46 000 plaatsingen!

Groot-Britannië en Ierland. (Grande-Bretagne et Irlande.) Februari 1912 2) Bij 7™2,™rbeidsbeurzen werden 'n Februari 159 617 aanbiedingen van werklieden (98 409 van mannen, 34 697 van vrouwen, 15 409 van jongens en 11 102 van meisjes) en 69182 aanvragen van patroons (37 428 naar mannen, 15 515 naar vrouwen, 10 155 naar jongens en 6 084 naar meisjes) op het „general" register ingeschreven. Het aantal plaatsingen bedroeg 53 171 (30 460 van mannen 11 151 van vrouwen, 7 109 van jongens en 4 451 van meisjes). Op het einde der maand n?8 87782 Personen (59 645 mannen, 16 862 vrouwen, 6 278 jongens en 4 997 meisjes) als werkzoekenden ingeschreven.

Blijkens het „casual register werd aan 3 485 mannen en 751 vrouwen werk verschaft van bijzonder tijdelijken aard.

Oostenrijk. (Autriche.) December 1911. 3) De volgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van de werkzaamheid van 858 arbeidsbeurzen en plaatsingsbureaux gedurende de maanden November en December 1911.

') Reichs-Arbeitsblatt van Maart 1912.

J) Labour Gazette van Maart 1912.

3) Soziale Rundschau van Januari—Februari 1912.

7