is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 4, 29-04-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Metselaars, opperlieden, cementwerkers. De toestand was bevredigend of gunstig te Amersfoort (werklieden aangenomen), Amsterdam (drukte; het bedrijf leed echter eenigszins door de werkstaking der loodgieters; ook de betonijzerbouw ondervond verlevendiging), Arnhem, Dordrecht (druk), Enschede (meer personeel aangenomen), Groningen (als voren), Haarlem (als voren), Helmond, 's-Hertogenbosch, te Hilversum en Bussum in het metselaarsvak (druk) en voor opperlieden (te Bussum druk, te Hilversum vrij goed), te Kampen (flink werk), Leeuwarden (vrij druk), Leiden, Middelburg, Rotterdam (drukte, werkkrachten aangenomen), Schiedam (als voren), Tilburg, Vaals, Zutfen en Alfen (meer personeel aangenomen).

Slapte heerschte nog te Breda (deels ook voldoende drukte), Delft (toestand nog iets beneden normaal), Den Helder, Steenbergen (afnemend), Nijmegen (een weinig) en te Vlissingen in het burgerbedrijf (afnemend). Te 's-Gravenhage lag het bedrijf stil als gevolg van een werkstaking.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Dordrecht, te Enschede voor cementwerkers, te Haarlem, Leeuwarden en Alfen. Daarentegen was de verhouding omgekeerd te Amsterdam, Delft, Gouda, Groningen, Den Helder en Steenbergen. Overal elders bestond evenwicht tusschen beide. Werkloosheid kwam nog slechts voor te Amsterdam (volgens schatting van werkliedenzijde 5 pCt.) en Groningen (eenige).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilv. B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B). Middelburg (KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Steenbergen (Mv), Tilburg (B), Vaals (W) '), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Kalkblusscherij. Drukte (aanneming van losse werkkrachten). Evenwicht. G. w.

Dordrecht (B).

Stukadoors en witters. Slapte werd nog slechts waargenomen te Breda (deels ook drukte), Delft (toestand nog niet geheel normaal), Vaals en Vlissingen (afnemend). De overige verslagen maakten melding van de gewone voorjaarsdrukte.

Alleen te Hilversum en Bussum overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod. Daarentegen was het aanbod grooter te Gouda en Vaals. Te Groningen waren begin Maart nog enkele werkloozen. Overigens bestond overal evenwicht tusschen vraag en aanbod en kwam werkloosheid nergens voor (geen opgaven hieromtrent van 's-Gravenhage).

Amersfoort (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gonda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Schiedam (B), Vaals (W) '). Vlissingen (B).

Lood- en zinkwerkers, aanleggers van geleidingen. Slapte kwam alleen voor te Dordrecht bij loodgieters en te Hilversum. Daarentegen viel drukte waar te nemen te Amersfoort (werklieden aangenomen), Bussum, Enschede (werklieden aangenomen), Groningen, te Haarlem bij lood- en zinkwerkers (meer personeel), te Leeuwarden, Rotterdam (meer personeel) en te Nijmegen bij gasfitters. Overal elders was de stand der werkzaamheden gewoon bevredigend. Te Amsterdam duurde de werkstaking nog steeds voort.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Enschede, waar de vraag het aanbod overtrof. G. w.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Asphaltdekkers. Slapte, met ontslag van werkkrachten als gevolg. Meer aanbod dan vraag. G.w.

Enschede (Bj.

Schilders. Slapte werd nog slechts gerapporteerd door Leiden (ongunstig weder) en Zutfen. Alle overige verslagen noemden den toestand bevredigend of spraken van verlevendiging en seizoendrukte. Te Groningen brak op 25 Maart een werkstaking in het schildersbedrijf uit.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Hilversum, Bussum, te Leeuwarden tegen het einde der maand en te Vaals, terwijl de verhouding omgekeerd was te Amsterdam, Leiden, Middelburg en te Leeuwarden in het begin van Maart. Overigens bestond er tusschen beide evenwicht. Werkloosheid viel nog

i) Zie noot 1 op blz. 238.