is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 4, 29-04-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ijzergieterij. Te Breda was liet zeer druk, zoodat in twee ondernemingen resp. 30 en 20 man personeel werden aangenomen. Ook Dordrecht rapporteerde drukte (overwerk) en 's-Hertogenbosch verlevendiging, terwijl de toestand normaal bleef te Hilversum en Leiden.

Evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

Breda (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (BI, Leiden (B).

XII. Vervaardiging van stoom- en andere werktuigen.

(Construction de machines a vapeur et autres instruments.)

Machinefabricage. Er was deels normaal, deels druk werk, terwijl slapte nergens voorkwam. Overwerk werd verricht te Amsterdam, Delft, Dordrecht en Leeuwarden, terwijl meer personeel werd aangenomen te Alfen, Amsterdam, Dordrecht en Enschede.

Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag te Amsterdam en Haarlem (alleen aanbod van niet-vaklieden). Daarentegen was te Delft, Enschede en Schiedam het aanbod van goede vaklieden kleiner dan de vraag. Overigens bestond er vrijwel evenwicht. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B),. Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (\1 h), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (B).

Electriciens, enz. De toestand was gunstig te Dordrecht, Groningen (meer personeel), Maastricht en Nijmegen. Overal elders was gewoon, geregeld werk. Te Amsterdam duurde echter de werkstaking (zie Afl. 3, blz. 182) nog voort.

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk. G. w.

Amsterdam (B), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Haarlem (B), Leiden (B), Maastricht (Bb), Nijmegen (B).

Rijwielindustrie. Arnhem noemde den toestand normaal, terwijl de overige verslagen de gewone verlevendiging constateerden in verband met het seizoen (te Amsterdam werd meer personeel aangenomen). Alleen te 's-Hertogenbosch kwam nog eenige slapte voor.

Te Rotterdam overtrof het aanbod de vraag, waartegenover te Leiden de vraag grooter was dan het aanbod, terwijl Amsterdam meedeelde, dat goede werkkrachten tamelijk schaarsch zijn. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh),'s-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Instrumentmakers. Te Groningen was het slap, maar overigens was er geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Leiden (B).

Horlogemakers. Te Dordrecht en Groningen slapte, te 's-Hertogenbosch geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B).

Gasmeterfabriek. Druk werk; overwerk voor enkele categorieën van het personeel. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

XIII. Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen.

(Construction de navires et de voitures.)

IJzeren- en houten-scheepsbouw. Er heerschte flinke drukte te Alfen (meer personeel, langer werktijd), Amsterdam, Delft, te Dordrecht in den ijzerenscheepsbouw, te Groningen, Rotterdam, te Schiedam in den houten-scheepsbouw (uitrusting der haringvloot) en te Vlissingen. Eenige slapte kwam alleen voor op de kleine werven te Haarlem (overigens bevredigend), terwijl in den houtenscheepsbouw te Dordrecht uitsluitend herstellingswerk werd verricht. De overige verslagen noemden den toestand normaal.

Te Haarlem overtrof het aanbod van niet-vaklieden'de vraag. Daarentegen was de vraag kleiner dan het aanbod te Alfen, Delft, Groningen en Rotterdam. Overigens bestond er evenwicht. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Vlissingen (M).

Rijtuig- en wagenmakerij. Te Groningen bleef het slap, maar overal elders heerschte een bevredigende drukte.